• SACS Pile Structure Design

  Návrh pro bezpečnost

Software pro navrhování a analýzu interakcí pilotových konstrukcí

Navrhujte bezpečné základy pro námořní konstrukce pomocí software SACS Pile Structure Design. Tento software napomáhá zajistit dodržování mezinárodních konstrukčních předpisů pro plošiny na těžbu ropy a plynu a na instalaci větrných turbín, které jsou vystaveny zatížením od okolního prostředí a mechanickým zatížením. Snižte rizika související s únavou materiálů u základů pomocí stanovení odezvy na cyklická zatížení od okolního prostředí.

Přečtěte si více +
  • SACS Structure Product Oveview
  • Calculate soil liquefaction_VIDEO
  • Model Soil Strata and Properties
Funkce
 • Zautomatizujte konstrukční pracovní postupy pro námořní stavby

  • Spravuje více různých analýz pomocí přizpůsobitelných šablon a pracujte při tom na společném strukturálním modelu. Automaticky předávejte data od jednoho kroku analýzy k dalšímu a začleňte do procesu metodologie podle průmyslových norem. Zjednodušte správu velkých, komplexních modelů pro zkoumání návrhů pomocí automatizovaných pracovních postupů.
 • Provádějte výpočty zkapalnění půdy

  • Zohledněte omezenou nosnost půdy v seismicky aktivních oblastech přes různé variance změn tuhosti půdy při seismickém zatížení.
 • Modelujte základy pomocí superelementů

  • Modelujte přesně vlivy posunů a otočení na spoje na základě vytvoření plně svázané matice 6X6 pro každou skupinu pilot. Používejte superelementy pilot pro linearizaci základů s pilotami pro účely modální analýzy.
 • Modelujte vrstvy a vlastnosti podloží

  • Analyzujte chování konstrukcí podpíraných sloupy, jež jsou vystaveny jednomu nebo více statickým zatížením. Aplikujte uživatelsky specifikované odezvy sloupů/podloží na axiální, boční a zkrutná zatížení působící na hlavě sloupu prostřednictvím nelineárních křivek zátěžového vychýlení.
Shopping cart
Buy SACS Pile Structure Design Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Callout_CONNECTEVENT_notext
Proč využívat služeb CONNECT?

Se službami CONNECTservices se naučíte dokonale zvládnout práci s vašimi aplikacemi Bentley a své pracovní úlohy zpracovávat kdykoli a odkudkoli. Umožněte vašim týmům vzájemné propojení a spolupráci.