• AutoPIPE

  Vytvářejte modely potrubí rychle a snadno

Software pro navrhování a analýzu potrubí

AutoPIPE vám poskytuje obsáhlý a pokročilý softwarový nástroj specializovaný na analýzy zátěže potrubních celků. Zvyšte vaši produktivitu a zlepšete kontrolu kvality pomocí intuitivního modelovacího prostředí a pokročilých analytických schopností. Zajistěte efektivní pracovní postupy mezi inženýry pro zátěž potrubních celků, stavebními inženýry a CAD návrháři prostřednictvím interoperability za pomoci předních aplikací pro navrhování technologických celků.

Přečtěte si více +
  • Check pipe stress displacements and clashes with AutoPIPE
  • Comply with industry codes and standards
  • Design and model piping
  • AutoPIPE Overview Video
  • AutoPIPE Support Optimizer
  • Mark_AutoPIPE Advanced Analysis
  • Check pipe stress displacements and clashes with AutoPIPE
  • Comply with industry codes and standards
  • Design and model piping
  • Reference structural model for pipe stress analysis_VIDEO
Funkce
 • Analyzujte a vizualizujte namáhání potrubí

  • Zvyšujte důvěru v bezpečnost vašich konstrukčních návrhů pomocí statické a nelineární analýzy postupně působící zátěže. Provádějte analýzy pro zkoumání různých scénářů namáhání včetně zatížení teplotou, seismickými jevy, větrem a dynamickými vlivy. Okamžitě získejte zobrazení namáhání, deformací, sil a působicích momentů.
 • Kontrolujte posuny potrubí možné kolize v důsledku zatížení

  • Zvyšte přesnost modelu technologického celku stanovením posunů potrubí v důsledku namáhání, jako například při zatížení teplotou, seismickými jevy nebo jinými stavy extrémního zatížení. Anylyzujte jakékoli podmínky zátěže působící na potrubí a konstrukce a poté použijte Navigator nebo OpenPlant Modeler pro vyhodnocení a vyřešení případných kolizí.
 • Zajistěte soulad s průmyslovými předpisy a normami.

  • Zajistěte, aby vaše projekty splňovaly požadavky více než 30 celosvětovými konstrukčních normami z oborů energetického, jaderného, námořního, chemického, ropného a plynárenského průmyslu. Začleňte do procesu předpisy ASME, API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC, ISO, WRC a dále britské, evropské, německé, japonské a ruské předpisy a konstrukční meze.
 • Navrhujte a modelujte potrubí

  • Navrhujte, modelujte a analyzujte 3D potrubní systémy podle mezinárodních specifikací potrubí na základě parametrických katalogů jednotlivých součástí. Integrujte 3D model potrubí s nástroji pro analýzu zátěže potrubních celků ke zvýšení kvality návrhu a produktivity návrhu. Zlepšete celkovou konstrukční integritu a kvalitu modelů potrubí.
 • Odkazujte se na strukturální model analýzy zatížení potrubí

  • Opakovaně využívejte konstrukční data na základě vytvoření strukturálního modelu v softwaru STAAD.Pro a naimportujte jej do AutoPIPE pro realističtější, plně integrované, obousměrné analýzy potrubí a konstrukcí. Můžete rovněž naimportovat výsledný model potrubí, kompletně se zatíženími nosných prvků potrubí, do modelu Bentley STAAD.
 • Leverage Bentley's iTwin Services

  • AutoPIPE is integrated with Bentley's iTwin Services. It enables you to do more with the models you build. Each engineering analysis model that you develop can be used for collaboration, review, and exchange during the entire course of the project and beyond. Plus, the significantly value grows over time.
Shopping cart
Buy AutoPIPE Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Equipment cables and piping
Schedule a Demo

See how AutoPIPE helps you deliver safe, compliant, and cost-effective pipe designs on time

SCHEDULE DEMO
callout_ist_44014512_NewWebinar_XL
Why Engineers Win with Support Optimizer
Join our webinar to learn how you can achieve optimal pipe design while having the least amount of supports, without sacrificing quality or safety. 
WATCH NOW
Steel pipelines and cables
AutoPIPE Advanced
Perform advanced piping design and analysis with confidence.
LEARN MORE