• Bentley PlantWise

  Prozkoumejte stávající možnosti

Software na vytváření konceptuálních 3D návrhů technologických celků

Vytvářejte rychle konceptuální 3D návrhy vstupních inženýrských procesních technologických celků pomocí Bentley PlantWise. Tento software vám umožňuje minimalizovat náklady na životní cyklus díky včasným kontrolám 3D návrhů pro účely identifikace řešení možných problémů s údržbou a provozuschopností. Snižte investiční výdaje provozu a zkraťte čas nutný k realizaci projektu na základě využití možností 3D vyhodnocení mnoha alternativ a porovnání materiálové náročnosti.

Přečtěte si více +
  • Generate plant layout drawings
  • Perform front-end engineering design
  • Perform plant design optioneering
  • Generate plant layout drawings
  • Perform front-end engineering design
  • Perform plant design optioneering
Funkce
 • Vytvořte fyzický 3D model technologického celku

  • Zajistěte přesnost a rychlost, které zkracují čas výstavby a eliminují nutnost dodatečných úprav v terénu, pomocí 3D modelů. Tyto modely můžete využívat pro realizaci nově zakládaných projektů, modernizaci stávajících návrhů a vizualizaci stávajících zařízení.
 • Vytvářejte výkresy uspořádání technologických celků

  • Rychle vytvářejte označené pozemkové plány a samostatné projekční výkresy pro víceúrovňové konstrukce. Provádějte automatické trasování a získejte okamžitě výši nákladů na potrubí a ocelové konstrukce pro analýzu situací "co kdyby" v reálném čase v brzké fázi projektu. Začleňte do výkresů technologických celků jednočárová znázornění tras potrubních vedení.
 • Integrujte schémata a fyzické modely technologických celků

  • Generujte výkresy potrubí na základě uživatelsky definovaných pravidel, která zohledňují fyzický model technologického celku. Tyto snadno konfigurovatelné výkresy obsahují srozumitelnou knihovnu symbolů a související údaje.
 • Provádějte vstupní inženýrské návrhy

  • Vyhodnocujte dodatečné vstupní inženýrské návrhy (FEED) rychleji a důkladněji pro nalezení nákladově nejefektivnějšího řešení. Snižujte náklady životního cyklu integrací softwaru Bentley AXSYS.Process s Bentley PlantWise pro porovnání a vyhodnocování návrhů.
 • Provádějte alternativní návrhy technologických celků

  • Provádějte rychle analýzu ve smyslu "co kdyby" u scénářů 3D uspořádání technologických celků a nalezněte tímto optimalizovaná uspořádání s okamžitými náklady na potrubí a ocelové konstrukce. Provádějte rychlé výpočty tras potrubních vedení a optimalizujte zatížení nosníků potrubí k získání soupisu materiálů.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Callout_learn-now
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More