• Bentley Raceway and Cable Management

  Přemožte komplexitu prostřednictvím sjednoceného designu

Software pro navrhování kabelovodů a správu kabelů od společnosti Bentley

Navrhujte systémů kabelovodů a kabelové systémy v jediné aplikaci v podobě softwaru Bentley Raceway and Cable Management. Ušetřete čas a omezte náklady pomocí prvního a jediného integrovaného systému pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů. Urychlete váš další projekt prostřednictvím automatizovaných pracovních postupů ve fázích konceptuálního a detailního návrhu. Zamezte prodlevám v konstrukci použitím inteligentního 3D modelu k odhalení případných kolizí, zajištění příslušných odstupů a získání přesných vyhodnocení kapacit.

Přečtěte si více +
  • Create cable system models
  • Design cable raceways
  • Generate cable and raceway bills of materials
  • Generate cable and raceway construction drawings
  • Manage cables
  • Create cable system models
  • Design cable raceways
  • Generate cable and raceway bills of materials
  • Generate cable and raceway construction drawings
  • Manage cables
Funkce
 • Vytvářejte modely kabelových systémů

  • Vyviňte integrovaný model kabelů, kabelovodů, výkopů a kanálů. Využijte tento model pro vytvoření přesných výkresů a protokolů, jako například evidenční karty kabelů, seznamy kabelů a harmonogramy uložení kabelů. Sdílejte model kabelového systému s dalšími produkty Bentley k zlepšení spolupráce s dalšími obory.
 • Navrhujte kabelovody

  • Vytvářejte 2D konceptuální návrhy na základě definování uzlů zařízení a tras mezi nimi pro účely odhadu potřeb z hlediska materiálu a prostoru. Přepněte na 3D podrobný návrh s využitím katalogu zařízení, parametrického modulu pro definování kabelovodů a chytrých rýsovacích funkcí pro umisťování, trasování a úpravy kabelovodů. Provádějte kontroly odstupů jednotlivých prvků.
 • Vytvářejte seznamy materiálů kabelů a kabelovodů

  • Vytvářejte automaticky protokoly s databází dílů, která propojujte každý 2D a 3D objekt v inteligentním modelu s podrobnými údaji o jednotlivých dílech. Vydávejte přesné seznamy materiálů, protokoly o délkách vodičů, seznamy objednávek a další. Atkualizujte tyto protokoly rychle pro zachování souladu s revizemi návrhů.
 • Vytvářejte konstrukční výkresy pro kabely a kabelovody

  • Extrahujte 2D výkresy z 3D modelu pro vytvoření přesných konstrukčních výstupů. Publikujte 2D řezy, které jsou dynamicky propojeny s 3D modelem, aby zahrnovaly vlastnosti kabelů a kabelovodů. Eliminujte hodiny práce na manuálních aktualizacích díky jednoduchému opětovnému vygenerování výkresů, když dojde ke změnám návrhu.
 • Spravujte kabely

  • Používejte automatické nebo manuální trasování pro nalezení nejlepší trasy v kabelovodech s využitím různých segregačních kritérií a trasovacích metod. Využívejte výpočty obsazeného prostoru a hmotnosti kabelů k zajištění plnění mezních hodnot a omezení daných příslušnými předpisy. Zvolte si mezi jednoúrovňovou, víceúrovňovou, trojúhelníkovou nebo uživatelsky definovanou metodou uložení kabelů.
Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Callout_learn-now
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More