• Descartes

  Vnášíme realitu do vašeho modelování

Dopravní odbor státu Alabama | 1-10 Projekt mostu přes řeku Mobile a rozšíření komunikace Bayway | Mobile, AL, USA

Vylepšené zpracování pro 3D zobrazování

Využívejte co nejlépe vašich dat díky integraci mračen bodů, škálovatelných digitálních terénních modelů, rastrových souborů a dřívější dokumentace do vašich pracovních postupů v infrastrukturních projektech. Můžete naplno využívat svoje projektová data při současném zvýšení produktivity za účelem lepší návratnosti investic.

Se softwarem Descartes můžete využít následujících funkcí:

 • Pokročilá technologie zpracování dat z mračen bodů 
 • Úpravy  škálovatelných digitálních terénních modelů (DTM) 
 • Vylepšené zpracování rastrových souborů 
 • Hybridní pracovní postupy kombinující rastr a vektor
 • Nástroje k úpravě obrazových dat pro 3D textury
Přečtěte si více +
  • Descartes_ProductStoryOverview
Funkce
 • Classify reality meshes

  • Enrich reality meshes with additional information by associating BIM or GIS data, providing the ability to subsequently search and visualize regions of a reality mesh based on the associated data.
 • Převádějte rastrové dokumenty na vektorové výkresy

  • Uchovávejte a využívejte vaše naskenované dokumenty a výkresy. Pracujte na základě hybridních pracovních postupů při využití rastrových a vektorových nástrojů pro úpravy, čištění a zpracování pro převod starších dokumentů do vektorové podoby.
 • Vytvářejte animace, videa a virtuální prohlídky

  • Vytvářejte ortografické a perspektivní obrázky s vysokým rozlišením pomocí delení snímků jakékoli velikosti. Nastavte velikost obrázku a měřítka pomocí posuvníků, měřítka a polohování pro přesné opakované použití. Využijte intuitivní časově řízené virtuální prohlídky a systém pro animaci objektů pro rychlou a snadnou přípravu videoprezentace.
 • Vytvářejte vysoce věrohodné obrázky

  • Používejte vysoce věrohodné obrazové nástroje pro podporu přesného mapování a inženýrských činností. Kombinujte obrazové materiály v zásadě v jakémkoli formátu a s jakoukoli projekcí.
 • Vytvářejte škálovatelné modely terénu

  • Používejte a zobrazujte velmi velké modely terénu k zvýšení návratnosti investic u velkých objemů dat. Zobrazujte škálovatelné modely terénu v různých režimech, jako například jemné tónování se stíny, úhel pohledu, vyvýšení, naklonění, obrysy a další. Synchronizujte modely terénu se zdrojovými daty, jako jsou soubory DGN, data mračen bodů a další.
 • Modelujte geometrii z dat modelování reality

  • Extrahujte přerušované linky, vykreslujte linky, plochy, roviny, plochy válců a osy válců ze sítí reálneho stavu a mračen bodů. Efektivně vystřihněte a rozdělte mračna bodů a sítě reálného stavu pro urychlení procesu vektorové extrakce.
 • Zpracovávejte rastrové obrázky

  • Využívejte zpracování rastrů pro doplnění vizualizace a kontextu ve vašich infrastrukturních projektech. Využijte výhod okamžitých úprav rastrových dat k zlepšení kvality výstupu vašeho projektu. Snižte náklady související s údržbou dat na základě přímého používání starších rastrových výkresů ve vašem pracovním postupu.
 • Vizualizujte, manipulujte a editujte data modelování reality

  • Vizualizujte a editujte mračna bodů o velikosti miliard bodů, se změnou jejich klasifikace, farby a odtraněním nebo editací bodů. Upravujte sítě reálného stavu a škálovatelné modely terénu pomocí stovek miliónů trojuhelníků. Importujte, retušujte a exportujte sítě v mnoha formátech.
ContextCapture Desktop
ContextCapture Cloud Processing Service
Quickly create 3D models with simple photos using the ContextCapture mobile app or desktop web-based console application. 
Learn More
Image courtesy of City of Helsinki
Request a Demo of ContextCapture
See how easy it is to create 3D models with photos and/or point clouds.
Request Demo