• ContextCapture

  Vytvářejte 3D modely jen z fotografií

Gerpho photo aérienne

Software pro modelování reality

S ContextCapture můžete rychle vytvořit i ty nejsložitější 3D modely stávajících stavů pro infrastrukturní projekty všech druhů, a to z pouhých fotografií. Již nepotřebujete nákladné specializované vybavení. Nyní si můžete tyto velice podrobné 3D modely reálného stavu vytvořit rychle, a získat tak přesné reálné souvislosti pro rozhodování v rámci projektování, výstavby a provozu, které můžete využívat po celý životní cyklus projektů. 

Můžete vytvářet přesné sítě reálného stavu za přijatelnou cenu, aniž byste museli investovat příliš času či prostředků do speciálních snímacích zařízení a souvisejících školení. Můžete snadno vytvářet 3D modely s jemnými detaily, ostrými hranami a geometrickou přesností z fotografií do 100 gigapixelů pořízených běžným fotoaparátem.

Můžete mít jistotu, že budete schopni dodat velmi podrobné modely během kratší doby, navíc bez rizika softwarových omezení. Můžete automatizovat tvorbu modelů prakticky jakékoli velikosti anebo přesnosti, a to mnohem rychleji, než bylo dříve možné.

Zajistěte přístup k těmto podrobným modelům reálného stavu, sdílejte je a používejte v libovolném pracovním postupu CAD nebo GIS. Můžete snadno a soustavně sdílet informace v mnoha formátech, které lze zpracovávat na stolních počítačích i mobilních zařízeních, a to i pro nativní použití v rámci MicroStation.

Campus
Explore model in a web browser


Přečtěte si více +
  • Consume laserscan data
  • ContextCapture Product Video
  • Consume laserscan data
  • Measure and analyze model data_VIDEO
  • Perform automatic photo block alignment on point clouds
  • Perform simultaneous navigation and viewing in 2D images and a 3D reality mesh
  • Visualize, analyze, and measure reality meshes prior to final production
Funkce
 • Zpracování snímků z mnoha kamer a typů senzorů

  • Využívejte širokou škálu kamer, od smratfónů až po vysoce specializované letecké nebo pozemní vícesměrové systémy pro zběr dat. Využijte veškeré dostupné obrazové formáty a metadata pro vytvoření 3D modelů.
 • Consume laserscan data

  • Import static or mobile laserscan data. Combine it with photos to get very high accuracy reality meshes.
 • Vytvářejte animace, videa a virtuální prohlídky

  • Vytvářejte ortografické a perspektivní obrázky s vysokým rozlišením pomocí delení snímků jakékoli velikosti. Nastavte velikost obrázku a měřítka pomocí posuvníků, měřítka a polohování pro přesné opakované použití. Využijte intuitivní časově řízené virtuální prohlídky a systém pro animaci objektů pro rychlou a snadnou přípravu videoprezentace.
 • Vytvářejte vysoce věrohodné obrázky

  • Používejte vysoce věrohodné obrazové nástroje pro podporu přesného mapování a inženýrských činností. Kombinujte obrazové materiály v zásadě v jakémkoli formátu a s jakoukoli projekcí.
 • Vytvářejte škálovatelné modely terénu

  • Používejte a zobrazujte velmi velké modely terénu k zvýšení návratnosti investic u velkých objemů dat. Zobrazujte škálovatelné modely terénu v různých režimech, jako například jemné tónování se stíny, úhel pohledu, vyvýšení, naklonění, obrysy a další. Synchronizujte modely terénu se zdrojovými daty, jako jsou soubory DGN, data mračen bodů a další.
 • Využijte paralelní výpočetní výkon

  • Výrazně snižte dobu zpracování s možností paralelního spuštění dvou instancí ContextCapture na jednom projektu.
 • Vytvářejte 2D a 3D GIS modely

  • Vytvářejte přesné georeferencované 3D modely využívající celou škálu geoprostorových datových typů, včetně pravých ortofotomap, mračen bodů, digitálních rastrových výškových modelů a rovněž formátu Esri I3S. Součástí je databázové rozhraní SRS pro zajištění interoperability s libovolným řešením GIS.
 • Integrujte data z mnohých zdrojů se sítěmi reálného stavu

  • Obohaťte sítě reálného stavu o další údaje, jako jsou geoprostorové informace, které připojíte k specifickým částem sítě a poskytnete tak schopnost vyhledávat a vizualizovat oblasti sítě na základě připojených dat.
 • Integrujte poziční data

  • Využívejte body geodetických základů nebo GPS tagy pro přesné georeferencování modelů. Tímto bude váš projekt v souřadnicovém systému a umožní vám to přesné měření souřadnic, vzdáleností, ploch a objemů.
 • Měřte a analyzujte modelová data

  • Ušetřete čas získáním přesných odpovědí na základě přesných měření vzdáleností, objemů a ploch přímo v rámci 3D zobrazovacího rozhraní.
 • Modelujte geometrii z dat modelování reality

  • Extrahujte přerušované linky, vykreslujte linky, plochy, roviny, plochy válců a osy válců ze sítí reálneho stavu a mračen bodů. Efektivně vystřihněte a rozdělte mračna bodů a sítě reálného stavu pro urychlení procesu vektorové extrakce.
 • Provádějte automatickou aerotriangulaci a 3D rekonstrukci

  • Můžete zcela kalibrovat všechny snímky pomocí automatického určení relativní polohy a orientace každé fotografie. Můžete provádět automatické 3D rekonstrukce, texturování a retexturování dlaždic a rekonstrukce, a tak zajistit přesné modely.
 • Perform automatic photo block alignment on point clouds

  • During aerotriangulation process, automatically adjust the photo block to fit point clouds, resulting in precise calibration and alignment of the two data sources to create a high-fidelity reality mesh.
 • Perform simultaneous navigation and viewing in 2D images and a 3D reality mesh

  • Take advantage of photo navigation to analyze and perform quality assessment by clicking a point in the reality mesh to display full resolution photos and the synchronized 3D scene.
 • Publikujte a zobrazujte modely připravené pro zobrazení na webu

  • Vytvářejte modely jakékoli velikosti, které jsou optimalizované pro zveřejnění na internetu a které lze prohlížet pomocí bezplatného pluginu webového prohlížeče. Tak můžete 3D modely okamžitě sdílet a zobrazovat na Internetu.
 • Scalable production speeds with cloud on-demand

  • Meet your most demanding deadlines with multi-engine cloud processing by switching to ContextCapture Cloud Processing Service directly from your ContextCapture desktop interface.
 • Visualize, analyze, and measure reality meshes prior to final production

  • Take advantage of the Splat display mode after aerotriangulation to view a draft of the reality mesh for faster insight to perform quality assessment, photo navigation, and measurement tasks.
 • Vizualizujte, manipulujte a editujte data modelování reality

  • Vizualizujte a editujte mračna bodů o velikosti miliard bodů, se změnou jejich klasifikace, farby a odtraněním nebo editací bodů. Upravujte sítě reálného stavu a škálovatelné modely terénu pomocí stovek miliónů trojuhelníků. Importujte, retušujte a exportujte sítě v mnoha formátech.
Shopping cart
Buy ContextCapture Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Generating Real-World ROI
Reality Modeling Generates Real-world ROI e-book
Download this e-book and discover how Bentley’s all-in-one reality modeling applications help users make informed decisions and solve infrastructure challenges in a digital context.
Read Now
4D Digital Context for Digital Twins
4D Digital Context for Digital Twins White Paper
Discover how Bentley Systems helps owner-operators and engineering companies easily capture, manage, analyze, and share their digital context in an up-to-date single data environment to make better informed decisions.
Read Now
Reality Modeling
Explore and analyze 3D reality meshes with ContextCapture Viewer
Get more data and value from your 3D reality meshes.
Download Now