OpenCities Map PowerView

Poskytuje možnosti 2D návrhu

Pro vytváření a údržbu prostorových dat inženýrské kvality.

Základní produkt, který je ideální pro uživatele, kteří potřebují především prohlížet a upravovat 2D geoprostorové informace

Vytváření inteligentních geoprostorových objektů

Obohaťte pracovní postupy mapování založené na CAD rozšířením funkcí MicroStation o modelování založené na mapových objektech. Lze vytvořit přizpůsobené metody umístění, aby došlo k urychlení návrhu a zabránění chybám.


Vylepšená interoperabilita

OpenCities Map PowerView umožňuje přímé dotazování a import z předních prostorových databází (pouze pro čtení), jako jsou Oracle Spatial, Microsoft SQL Server, Esri File Geodatabase, ArcGIS Server & Online, PostgreSQL (PostGIS) a Web Feature Service (WFS), které vám poskytují bezproblémový a intuitivní přístup k prostorovým datům z různých zdrojů.


Vývojová platforma Geospatial SDK

Odborníci v oboru si mohou vytvořit vlastní aplikaci GIS podle svých jedinečných potřeb. OpenCities Map poskytuje základní geoprostorové funkce a databázové připojení pro vytváření vlastních řešení GIS.

Computer software screenshot OpenCitiesMap PowerView

Proč si vybrat OpenCities Map PowerView

Hlavní společnosti poskytující inženýrské sítě používají OpenCities Map PowerView k dokumentaci a správě svých aktiv.

Why OpenCities Map. City aerial view, energy and communications

Lepší geoprostorové pracovní postupy

Snadno upravujte a spravujte 2D data v bezproblémovém pracovním postupu s rychlým streamováním a přímým přístupem k datům.

Inteligentní geoprostorové objekty

Poskytuje možnosti 2D návrhu pro vytváření a udržování prostorových dat v inženýrské kvalitě.

Zvýšená interoperabilita

Integruje se s nejběžnějšími prostorovými databázemi a formáty dat.

Sjednoťte prostorové informace

Zajišťuje integritu dat a prosazuje obchodní pravidla a zároveň integruje geoprostorové informace.

OpenCities Map PowerView

Modelování 2D geoprostorového objektu

OpenCities Map PowerView vám umožňuje prohlížet mapové podklady a pořizovat a provádět lehké úpravy 2D mapových objektů. Podporuje funkce GPS a úprav, takže je ideální pro provoz v terénu, který vyžaduje úpravy mapových objektů.
OpenCities Map PowerView software screenshot showing a 2D urban environment with business properties

Přizpůsobitelné metody umísťování Mapových objektů

OpenCities Map PowerView nabízí umísťovací metody, které převádějí CAD prvky na mapové objekty. CAD uživatelé mohou i nadále používat známé funkce MicroStation k vytváření mapových objektů aniž by se museli naučit nový pracovní postup. Můžete také vytvořit své vlastní umísťovací nástroje pro specifické potřeby.
OpenCities Map PowerView software screenshot customizable feature-oriented placement methods

Připojení k nejběžnějším prostorovým databázím

OpenCities Map PowerView se bezproblémově a intuitivně integruje s nejběžnějšími prostorovými databázemi včetně Oracle Spatial, SQL Server Spatial, PostgreSQL (PostGIS) a Esri (FGBD, ArcGIS Server a Online). Vytvoření jediného zdroje pravdy pro celou vaši 2D a 3D datovou sadu poskytuje zaručená aktuální data pro každého, kdo potřebuje přístup.

Obrázek poskytnut s laskavým svolením platformy Urbis města Brusel. Distribuce a autorská práva CIRB.
OpenCities Map PowerView software screenshot connection in a read-only mode to PostgreSQL/PostGIS open-source database

Interoperabilita s nejrozšířenějšími formáty geoprostorových souborů

Interoperabilní možnosti v OpenCities Map PowerView můžete využít k výměně dat s jinými aplikacemi GIS, včetně Esri SHP, MapInfo TAB a GML. Data lze také importovat z databází, jako jsou Oracle Spatial, SQL Server, PostgreSQL (PostGIS), Esri File Geodatabase, ArcGIS Server a ArcGIS Online. Data lze importovat prostřednictvím připojení WFS.

Obrázek poskytnut s laskavým svolením platformy Urbis města Brusel. Distribuce a autorská práva CIRB.
OpenCities Map PowerView software screenshot importing Esri Shapefile