• Orbit 3DM Publisher

  Místní nasazení pro publikaci a sdílení mapových dat

Software pro sdílení dat 3D mapování

Snadné sdílení 360° podkladových snímků, snímků ulic nebo šikmých snímků s kýmkoliv. Orbit 3DM Publisher umožňuje publikovat neomezené množství klasických nebo panoramatických snímků, sítí a mračen bodů vašich dat mapování (mobilního, pozemního, interiérového, šikmého snímkování, bezpilotních letounů).

Pomocí místních serverů nebo cloudových služeb můžete definovat uživatelské ověřovací údaje a sdílet data mapování přes internet do webových prohlížečů, mobilních zařízení a integrovaných prohlížečů, což umožňuje jejich integraci s libovolným pracovním tokem. Orbit 3DM Publisher poskytuje uživatelsky přívětivou online konfigurační konzolu se základními nástroji pro import a nastavení pro účely správy obsahu 3D mapování.

  • Create publication with manager console
  • Access full 3D point cloud view
  • Make a third-party plug-in for 3D mapping
  • Measure and extract published mapping data
  • Measure position, distance, line, or area in oblique images
  • Overlay Any Vector Data
  • Publish and request metadata
  • Publish in third-party workflows
  • Set up with WebClient, SDK.API, and ready-made plug-ins
  • Share multiple years of mapping data
  • Show Footprint on Basemap
  • Simple and powerful measurements
  • Orbit 3DM Publisher and Orbit 3DM Cloud CONNECT Edition
  • Create publication with manager console
  • Access full 3D point cloud view
  • Make a third-party plug-in for 3D mapping
  • Measure and extract published mapping data
  • Measure position, distance, line, or area in oblique images
  • Overlay Any Vector Data
  • Publish and request metadata
  • Publish in third-party workflows
  • Set up with WebClient, SDK.API, and ready-made plug-ins
  • Share multiple years of mapping data
  • Show Footprint on Basemap
  • Simple and powerful measurements
Funkce
 • Přístup k úplnému 3D pohledu na mračno bodů

  • Získejte úplný 3D pohled na mračno bodů pomocí webového klienta HTML5. Snadné procházení terabajty dat mračna bodů. Měření a extrakce 3D dat na základě jakéhokoliv 3D mračna bodů LiDAR nebo DSM z projektů leteckého, exteriérového nebo interiérového mapování.
 • Přístup do uživatelsky přívětivého katalogu dat

  • Získáte snadno použitelný online katalog dat pro připojení k desktopové aplikaci Orbit 3DM Content Manager, která se používá k přípravě jakékoli sady nebo kombinace dat 3D mapování před zahájením produkce a sdílení se zainteresovanými subjekty.
 • Vytváření výstupů pomocí konzoly pro správce

  • Snadná kombinace projektů 3D mapování, podkladových map a dalších dat GIS pro další publikaci. Získejte plnou kontrolu nad správou a přiřazováním uživatelů, skupin uživatelů a jejich profilů nebo obsah publikujte v prostředí bez přihlášení. Snadno si můžete prohlédnout přihlašovací údaje, nakonfigurovat webové stránky, vytvářet přímé odkazy pomocí XY nebo jména snímku a definovat připojení podle adresy URL, uživatelského jména a hesla.
 • Vytvoření plug-inu třetí strany pro 3D mapování

  • Vytvářejte integrace nebo plug-iny pro jakékoli webové stránky, obchodní software, pracovní postupy, standardní GIS a produkty CAD připojením k Orbit 3DM Publisher pomocí Orbit 3DM Plug-in SDK (.NET, skriptování Java a HTMLl5).
 • Měření a extrakce publikovaných dat mapování

  • Při sdílení dat je k dispozici několik inteligentních měřících nástrojů, například měření a extrakce publikovaného mapování (interiérového, mobilního, pomocí bezpilotních letounů, šikmého snímkování). Uživatelé mohou změřit bodové, liniové, plošné a 3D objekty. Po každé relaci lze výsledky exportovat a uložit.
 • Měření polohy, vzdálenosti, linií nebo ploch zachycených šikmým snímkováním

  • Měření lze snadno provést jediným kliknutím pomocí digitálního modelu převýšení (DEM), triangulace a mnoha automatizovaných měřících technik. Možnosti měření HUD vám umožní rychle změřit souřadnice, vzdálenosti, výšky a plochy.
 • Jakákoliv vektorová data lze překrýt přes mapu a panorama

  • Vektorová data lze publikovat společně s daty mobilního mapování a do publikace lze zahrnout služby webových mapových služeb. V pohledech mapy nebo panoramatu můžete dynamicky řídit viditelnost vrstvy, upravit výšku pro 2D data, ovládat hloubku pohledu vektorových dat a jejich průhlednost.
 • Publikování metadat a žádost o metadata

  • Zobrazení můžete nastavit tak, abyste vylepšili vizualizaci svých dat, a můžete požádat o zahrnutí metadat do vašich dat mobilního mapování.
 • Publikování v pracovních tocích třetích stran

  • Plug-in si můžete snadno integrovat do svých pracovních toků prostřednictvím API/SDK nebo můžete pracovat s dostupnými softwarovými plug-iny třetích stran pro Esri, Autodesk, QGIS či MicroStation.
 • Nastavení pomocí instalace serveru, WebClient, SDK/API nebo plug-inů

  • Rychlé nastavení pomocí softwarové instalace serveru (včetně konzoly pro správce), webového klienta (Např. HTML5) nebo rozhraní API (např. Orbit SDK). K dispozici jsou rovněž plug-iny pro Esri, AutoCAD Map, QGIS či Geocortex
 • Zobrazení půdorysů na podkladové mapě

  • Okamžitý náhled na zobrazovací úhly a polohy ze šikmých snímků s informacemi o půdorysu v reálném čase. Náhled na půdorysy představuje ideální způsob navigace, protože udržuje zaměření na předem definovaná místa při přibližování a panorámování.
 • Sdílení dat mapování získaných v průběhu několika let

  • Nakonfigurujte vyhledávání objektů pro vektorové vrstvy nebo plug-in pro geokódování a zaznamenávejte snímky informací po určitou dobu s požadovanými metadaty. Můžete efektivně spravovat data mobilního mapování získaná v průběhu několika let, nastavit možnost výběru objektů a vyžádat si informace o atributech.
 • Snadné a výkonné měření

  • Můžete rychle měřit, přidávat atributy a extrahovat body, vzdálenosti, křivky, oblasti a jednoduchý objem ve všech dostupných pohledech, a zobrazit tak více výsledků. Získejte možnosti, jako je měření pouze pomocí snímků, pomocí snímků s mračnem bodů v pozadí, 3D mračna bodů nebo 2D mapy. Snadné stažení výsledků v souboru .kml pro export.
Orbit
Orbit 3DM Highlighted Features
Discover how Orbit 3DM portfolio allows you to complete simple and complex measurements, auto-extract features, and perform advanced analysis using massive amounts of point cloud, imagery, textured mesh, and traditional GIS resources.
Going Digital to Advance Infrastructure Delivery
4D Digital Context for Digital Twins
Discover how to easily capture, manage, analyze and share terabytes of reality data of any size, from any system, into one single source of truth that provides 4D digital context to solve infrastructure challenges with Bentley's reality modeling solution. 
Learn more
Contact Us
Request a Live Demo
Discover how to make your 3D mapping data easy-to-use. Get a demo of our 3D mapping solution: Orbit 3DM.
Přečtěte si více