• Orbit 3DM Publisher

  Místní nasazení pro publikaci a sdílení mapových dat

Software pro sdílení dat 3D mapování

Snadné sdílení 360° podkladových snímků, snímků ulic nebo šikmých snímků s kýmkoliv. Orbit 3DM Publisher umožňuje publikovat neomezené množství klasických nebo panoramatických snímků, sítí a mračen bodů vašich dat mapování (mobilního, pozemního, interiérového, šikmého snímkování, bezpilotních letounů).

Pomocí místních serverů nebo cloudových služeb můžete definovat uživatelské ověřovací údaje a sdílet data mapování přes internet do webových prohlížečů, mobilních zařízení a integrovaných prohlížečů, což umožňuje jejich integraci s libovolným pracovním tokem. Orbit 3DM Publisher poskytuje uživatelsky přívětivou online konfigurační konzolu se základními nástroji pro import a nastavení pro účely správy obsahu 3D mapování.

  • Create publication with manager console
  • Access full 3D point cloud view
  • Make a third-party plug-in for 3D mapping
  • Measure and extract published mapping data
  • Measure position, distance, line, or area in oblique images
  • Overlay Any Vector Data
  • Publish and request metadata
  • Publish in third-party workflows
  • Set up with WebClient, SDK.API, and ready-made plug-ins
  • Share multiple years of mapping data
  • Show Footprint on Basemap
  • Simple and powerful measurements
  • Orbit 3DM Publisher and Orbit 3DM Cloud CONNECT Edition
  • Create publication with manager console
  • Access full 3D point cloud view
  • Make a third-party plug-in for 3D mapping
  • Measure and extract published mapping data
  • Measure position, distance, line, or area in oblique images
  • Overlay Any Vector Data
  • Publish and request metadata
  • Publish in third-party workflows
  • Set up with WebClient, SDK.API, and ready-made plug-ins
  • Share multiple years of mapping data
  • Show Footprint on Basemap
  • Simple and powerful measurements
Funkce
 • Přístup k úplnému 3D pohledu na mračno bodů

  • Získejte úplný 3D pohled na mračno bodů pomocí webového klienta HTML5. Snadné procházení terabajty dat mračna bodů. Měření a extrakce 3D dat na základě jakéhokoliv 3D mračna bodů LiDAR nebo DSM z projektů leteckého, exteriérového nebo interiérového mapování.
 • Přístup do uživatelsky přívětivého katalogu dat

  • Získáte snadno použitelný online katalog dat pro připojení k desktopové aplikaci Orbit 3DM Content Manager, která se používá k přípravě jakékoli sady nebo kombinace dat 3D mapování před zahájením produkce a sdílení se zainteresovanými subjekty.
 • Vytváření výstupů pomocí konzoly pro správce

  • Snadná kombinace projektů 3D mapování, podkladových map a dalších dat GIS pro další publikaci. Získejte plnou kontrolu nad správou a přiřazováním uživatelů, skupin uživatelů a jejich profilů nebo obsah publikujte v prostředí bez přihlášení. Snadno si můžete prohlédnout přihlašovací údaje, nakonfigurovat webové stránky, vytvářet přímé odkazy pomocí XY nebo jména snímku a definovat připojení podle adresy URL, uživatelského jména a hesla.
 • Vytvoření plug-inu třetí strany pro 3D mapování

  • Vytvářejte integrace nebo plug-iny pro jakékoli webové stránky, obchodní software, pracovní postupy, standardní GIS a produkty CAD připojením k Orbit 3DM Publisher pomocí Orbit 3DM Plug-in SDK (.NET, skriptování Java a HTMLl5).
 • Měření a extrakce publikovaných dat mapování

  • Při sdílení dat je k dispozici několik inteligentních měřících nástrojů, například měření a extrakce publikovaného mapování (interiérového, mobilního, pomocí bezpilotních letounů, šikmého snímkování). Uživatelé mohou změřit bodové, liniové, plošné a 3D objekty. Po každé relaci lze výsledky exportovat a uložit.
 • Měření polohy, vzdálenosti, linií nebo ploch zachycených šikmým snímkováním

  • Měření lze snadno provést jediným kliknutím pomocí digitálního modelu převýšení (DEM), triangulace a mnoha automatizovaných měřících technik. Možnosti měření HUD vám umožní rychle změřit souřadnice, vzdálenosti, výšky a plochy.
 • Jakákoliv vektorová data lze překrýt přes mapu a panorama

  • Vektorová data lze publikovat společně s daty mobilního mapování a do publikace lze zahrnout služby webových mapových služeb. V pohledech mapy nebo panoramatu můžete dynamicky řídit viditelnost vrstvy, upravit výšku pro 2D data, ovládat hloubku pohledu vektorových dat a jejich průhlednost.
 • Publikování metadat a žádost o metadata

  • Zobrazení můžete nastavit tak, abyste vylepšili vizualizaci svých dat, a můžete požádat o zahrnutí metadat do vašich dat mobilního mapování.
 • Publikování v pracovních tocích třetích stran

  • Plug-in si můžete snadno integrovat do svých pracovních toků prostřednictvím API/SDK nebo můžete pracovat s dostupnými softwarovými plug-iny třetích stran pro Esri, Autodesk, QGIS či MicroStation.
 • Nastavení pomocí instalace serveru, WebClient, SDK/API nebo plug-inů

  • Rychlé nastavení pomocí softwarové instalace serveru (včetně konzoly pro správce), webového klienta (Např. HTML5) nebo rozhraní API (např. Orbit SDK). K dispozici jsou rovněž plug-iny pro Esri, AutoCAD Map, QGIS či Geocortex
 • Zobrazení půdorysů na podkladové mapě

  • Okamžitý náhled na zobrazovací úhly a polohy ze šikmých snímků s informacemi o půdorysu v reálném čase. Náhled na půdorysy představuje ideální způsob navigace, protože udržuje zaměření na předem definovaná místa při přibližování a panorámování.
 • Sdílení dat mapování získaných v průběhu několika let

  • Nakonfigurujte vyhledávání objektů pro vektorové vrstvy nebo plug-in pro geokódování a zaznamenávejte snímky informací po určitou dobu s požadovanými metadaty. Můžete efektivně spravovat data mobilního mapování získaná v průběhu několika let, nastavit možnost výběru objektů a vyžádat si informace o atributech.
 • Snadné a výkonné měření

  • Můžete rychle měřit, přidávat atributy a extrahovat body, vzdálenosti, křivky, oblasti a jednoduchý objem ve všech dostupných pohledech, a zobrazit tak více výsledků. Získejte možnosti, jako je měření pouze pomocí snímků, pomocí snímků s mračnem bodů v pozadí, 3D mračna bodů nebo 2D mapy. Snadné stažení výsledků v souboru .kml pro export.
Contact Us
Request a Live Demo
Discover how to make your 3D mapping data easy to use. Get a demo of our 3D mapping solution: Orbit.
Přečtěte si více
ContextCapture Desktop
ContextCapture Cloud Processing Service
Quickly create 3D models with simple photos using the ContextCapture mobile app or desktop web-based console application. 
Learn More
Going Digital to Advance Infrastructure Delivery
Going Digital with Reality Modeling
Accelerate your digital advancement with reality modeling by adding real-world digital context in project delivery or operations.
Learn more