• STAAD Tower

  Zachyťte svůj pracovní tok

Software pro návrh telekomunikačních věží

Efektivně pomocí výkonného fyzického 3D modelování navrhujte a modelujte věže, jako jsou příhradové či kotvené stožáry, a vybavení, jako jsou antény, montážní prvky a kabelové příslušenství. Aplikace společnosti Bentley pro návrh věží jsou vytvořeny tak, aby vyhovovaly vašim specifickým pracovním postupům, a tím optimalizovaly dobu potřebnou k návrhu. Díky grafickým i textovým definicím stožárových konstrukcí můžete navrhovat a realizovat projekty rychleji než kdy dříve.

K dispozici máte rozsáhlou knihovnu typů panelů a doplňkových zařízení, která umožňuje rychlé vytvoření konstrukce; můžete automaticky generovat zatížení pro libovolný počet směrů pomocí uživatelských topografických konfigurací a také rychle provádět kontroly návrhu; lze rovněž vytvářet protokoly prakticky s jakýmkoli výstupem – od konstrukčních dat přes výsledky analýzy zatížení až po projektovanou kapacitu dílců a šroubů.

Společnost Bentley nabízí aplikace pro návrh věží v řadě variant, abyste si mohli vybrat možnost, která je pro vás ta nejvhodnější:

 • STAAD Tower
  Při návrhu věží v souladu s konstrukčními normami USA ušetříte čas a dokončíte projekty rychleji díky automatickému vytvoření scénáře kombinací geometrických vrstev, seskupení vybavení a kritérií pro zatížení. Můžete rovněž vytvořit fyzický model aplikací hierarchických vrstev úprav s historií revizí na základní geometrii za použití integrované podnikové logiky. 

 • STAAD Tower – Europe
  Navrhujete-li v souladu s normami Eurocode 3, British National Annex nebo PD 6688, budete mít s touto aplikací k dispozici vše potřebné. 

 • MStower
  Snadno vytvářejte kvalitní návrhy věží, jako jsou sloupové stožáry, v souladu s množstvím mezinárodních norem, mezi které patří i normy platící v regionu ANZ a v Indii. 
  • Calculate ice loads
  • Model communications towers_STAAD(X)TOWER_EDITED
  • Perform geometric nonlinear analysis
  • OpenTower
  • Calculate ice loads
  • Model communications towers_STAAD(X)TOWER_EDITED
  • Perform geometric nonlinear analysis
Funkce
 • Konfigurujte knihovny vyztužení

  • Vytvářejte přizpůsobitelné knihovny XML. Nakonfigurujte si soubor XML a vytvářejte si vlastní přizpůsobené knihovny vyztužení panelů, ramena točivého momentu, a dokonce i nohy nosníků. Můžete také využít integrovaných typů vyztužení, které lze rozšířit a konfigurovat externě.
 • Vytvářejte realistická grafická znázornění a přesné modely

  • Prostřednictvím moderního grafického prostředí získejte realistickou vizualizaci modelu. Diskrétní a lineární kabelové prvky jsou na vašem 3D modelu věže nakresleny v určeném měřítku. Vizualizujte přesnou polohu vybavení včetně přívodů v jakékoli výšce a přímých součástí stavby.
 • Přizpůsobte si knihovny vybavení

  • Přizpůsobte si rozsáhlou knihovnu vybavení, která zahrnuje antény, TME, přívody a doplňkové vybavení od všech hlavních výrobců, pomocí integrovaných nástrojů.
 • Navrhujte spojení

  • Definujte spojení prutů (dílců) s různými vzory šroubů včetně předdefinovaných konfigurací šroubů. Automaticky zohledněte účinky spojení ve výpočtech pro návrh prutů (dílců) a zkontrolujte účinnost spojení.
 • Určete vnější zatížení

  • Definujte shlukování lineárních doplňků a rovněž různých doplňků včetně odolnostních. Ve verzi OpenTower Europe využijte možnosti, jako je příkaz ATTACH (PŘIŘADIT), a definujte kritéria rozložení zatížení od vybavení k věži.
 • Navrhujte základy věží

  • Navrhujte základy věží (na základě předpisů platných v USA) – nohy věží a body podpory ukotvením včetně roznášecích opěr, vrtaných opěr, základů s kotevním lanem a deskových základů. Automaticky navrhujte základy pro nejkritičtější případy zatížení na základě různých kritérií a mějte přehled nad jejich zhodnocením.
 • Importujte modely z ostatních aplikací

  • Importujte modely věží z původních softwarů jako TnxTower (U.S. verze) a MS Tower.
 • Spravujte řídící panely a vybavení věží

  • Připojte se do databáze správy aktiv a získejte veškeré informace týkající se staveniště a vybavení kterékoli z vašich věží, s možností dodatečného přizpůsobení. Snižte dobu modelování a optimalizace a proveďte inženýrskou analýzu během několika minut.
 • Projektujte telekomunikační věže

  • Využijte integrovanou podnikovou logiku a vytvořte analytický model aplikováním hierarchických modifikačních vrstev na základní geometrické vrstvě. V OpenTower můžete automaticky vytvářet scénáře kombinováním geometrických vrstev, seskupením vybavení a kritérií pro zatížení, čímž umožníte optimalizaci vrstveného analytického modelu. V OpenTower Europe můžete využít pokročilé možnosti, jako je uživatelsky přizpůsobený panel (UDP), abyste vytvořili nestandardní konfigurace věže.
 • Proveďte pokročilou analýzu

  • Provádějte pokročilé analýzy včetně analýzy nosníků, kontroly odolnosti minimálního vyztužení, kontroly vhodnosti statiky, asymetrického zatížení námrazou či vznikajícím ledem, úsekových kotvících lan, částečného rovnoměrného zatížení a analýzy prasklin kotvení. Chcete-li provést dynamickou analýzu a analýzu vyboulení, můžete z OpenTower exportovat model do STAAD Pro.
 • Využijte integrovaný katalog s řezy pro telekomunikační věže

  • Využijte zabudované profily řezů, včetně specializovaných profilů řezů rozpůlení potrubí, zakřivené desky a dalších (více než 30 typů řezů), a také materiály odpovídající veškerým celosvětovým normám. Svůj katalog můžete dále rozšiřovat přidáváním libovolného počtu řezů a tvarů.
Shopping cart
Buy OpenTower Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej