• STAAD.Pro Advanced

  Inovace bez hranic

Pokročilý software pro konstrukční analýzy

Řešte nejkomplexnější konstrukční a analytické problémy přidáním našeho modulu rozšířené analýzy do portfolia STAAD. Dokončujte složité projekty rychleji, včetně:
 • Projektů s velkými nebo komplikovanými modely a vícenásobným zatížením nebo kombinacemi
 • Konstrukce, které mají vysokou citlivost vůči dynamickému zatížení
 • Modely, které spoléhají na nelineární efekty, například kabely
 • Modely vyžadující iterativní řešení

Díky našemu pokročilému nástroji pro řešení problémů získáte sílu dvou nástrojů pro řešení problémů v jednom pro analýzu modelů s více než 20 000 spoji. Aplikace dynamicky volí metody jádrové nebo mimojádrové metody pro optimalizaci výkonu během tvorby matrice.

  • Import section shapes created in DXF
  • Perform geometric nonlinear model analysis_SAA
  • Utilize international section profiles
  • PHIL_STAAD Wow
  • Raoul_Cloud Services
  • Raoul_Cloud Services STAAD Scenario
  • Import section shapes created in DXF
  • PHIL_64-bit solver and advanced analysis
  • Perform geometric nonlinear model analysis_SAA
  • Produce section property reports
  • Utilize international section profiles
Funkce
 • Dodržujte seizmické požadavky

  • Navrhujte a specifikujte systémy odolné proti seizmickým silám za pomoci generování seizmického zatížení podle příslušných stavebních předpisů. Tyto síly berte v úvahu při navrhování prvků a v příslušných případech i při navrhování rámových konstrukcí a velkých konstrukčních systémů. Při dimenzování a specifikování jednotlivých prvků prosazujte požadavky vybraných stavebních předpisů na tažnost.
 • Navrhujte a analyzujte na základě finálních prvků

  • Pomocí naší analýzy na základě konečných prvků můžete přesně a efektivně vypracovat analýzu budovy i návrh a koncept celé stavby. Naše rychlé výpočetní nástroje vám zkrátí nebo zcela eliminují čas strávený čekáním na výsledky.
 • Navrhujte nosníky, sloupy a stěny

  • Optimalizujte nebo analyzujte nosníky, sloupy a stěny s ohledem na zatížení vlastní váhou a boční zatížení, abyste rychle dosáhli bezpečných a hospodárných návrhů. S jistotou vytvářejte návrhy, které jsou v souladu s americkými požadavky a mnoha mezinárodními konstrukčními specifikacemi a stavebními předpisy.
 • Navrhujte netradiční a vlastní tvary

  • Pracujte s návrhy betonových nosníků, stěn a sloupů včetně tvarů L, T a C. Využijte širokou řadu vlastností materiálů a návrhů k vytváření a kontrolám nepravidelného uspořádání tyčí včetně třmenů a spojek. Při určování vhodného uspořádání výztuží zohledněte návaznost v sestavách sloupů a řadách nosníků.
 • Navrhujte v souladu s mezinárodními standardy

  • Rozšiřte dosah Vašeho podnikání a využijte globálních možností pro návrh pomocí široké škály mezinárodních norem a specifikací v našich návrhářských produktech. Dokončujte Vaše návrhy s důvěrou díky rozsáhlé podpoře mezinárodních norem.
 • Generujte konstrukční a kombinovaná zatížení

  • Pomocí vestavěných generátorů zatížení můžete na konstrukci aplikovat předepsaná zatížení větrem a seizmická zatížení. Automaticky počítejte příslušné parametry zatížení na základě strukturální geometrie, hmotnosti a vybraných ustanovení stavebních předpisů bez nutnosti samostatných ručních výpočtů. Pomocí generátorů kombinovaného zatížení zkombinujte tyto případy bočního zatížení s gravitací a dalšími typy zatížení.
 • Vykonávejte geometrické nelineární analýzy

  • Začleňte do výsledků vaší analýzy účinky druhého řádu a nelineární účinky v důsledku významných strukturálních posunů. Vzhledem k tomu, že lze zohlednit další síly vzniklé zvýšenými posuvy, můžete s jistotou navrhovat flexibilní konstrukce.
 • Vytvářejte výkresy a harmonogramy betonových konstrukcí

  • Z 3D modelu můžete vytvářet komplexní výkresy výztuží včetně automatizovaného značení, kótování a anotování armování, stejně jako poziční výkresy armování včetně řezů, půdorysů a detailů. Přizpůsobte všechny výkresy standardům vaší společnosti. Automaticky aktualizujte výkresy na základě změn 3D modelu.
 • Vytvářejte komplexní množstevní soupisy

  • Získejte kritický přehled o alternativách návrhů betonových konstrukcí prostřednictvím komplexních soupisů materiálu a odhadů nákladů uspořádaných podle materiálu, velikosti a tvaru. Odhadněte plochu bednění a předběžné náklady.
 • Vytvářejte dílčí soupisy majetku

  • Rychle počítejte vlastnosti úseků a snadno vytvářejte podrobné zprávy o vašich vlastních příčných profilech.
Shopping cart
Buy STAAD Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
STAAD Above the Rest Stub
Schedule a Demo
Contact us to schedule a demonstration of STAAD.Pro
SCHEDULE A DEMO
callout_ist_44014512_NewWebinar_XL
AKCELERUJTE se STAAD
Nastartujte svou strukturální analýzu pomocí této čtyřdílné série webinářů a získejte maximum ze STAAD!
VÍCE INFORMACÍ