• Bentley OpenUtilities Designer

  Zvyšte úroveň efektivity vašich konstrukčních a provozních úkonů

Software pro návrh inženýrských sítí a GIS

Navrhujte a spravujte vaši elektrickou, plynovou, vodovodní, kanalizační síť nebo síť dálkového vytápění pomocí software Bentley OpenUtilities Designer. Urychlete práce na návrhu prostřednictvím plánovacích nástrojů na platformě MicroStation. Snižte náklady na projekt pomocí průběžného odhadování nákladů, které konstruktérům umožňuje rychlé vylepšování jejich návrhů. Zamezte prodlevám díky integrované správě pracovních postupů k přidělování, sledování a řízení prací. Snižte celkové náklady na software díky zahrnutí software Bentley OpenUtilities Map — kompletně vybaveným GIS pro inženýrské sítě — nebo integrujte Bentley OpenUtilities do vašeho stávajícího GIS.

Přečtěte si více +
  • Design electric distribution networks
  • Analyze and visualize utilities networks
  • Configure utilities network models and rules
  • Design district energy networks_EDITED
  • Manage design workflows and approvals
  • Review and redline network models and maps
  • Estimate material and work costs
  • Integrate with work management systems
  • Maintain utilities network models and maps
  • Analyze and Visualize Utility Networks_Map
  • Design Electric Distribution Networks_New
  • Design Gas Distribution Networks
  • Estimate Material and Work Costs
  • Design wastewater networks_VIDEO
  • Design water distribution networks_VIDEO
  • Design electric distribution networks
  • Analyze and visualize utilities networks
  • Configure utilities network models and rules
  • Design district energy networks_EDITED
  • Manage design workflows and approvals
  • Review and redline network models and maps
  • Estimate material and work costs
  • Integrate with work management systems
  • Maintain utilities network models and maps
Funkce
 • Analýza a vizualizace inženýrských sítí

  • Pomocí nástrojů GIS můžete vytvářet ochranná pásma, překryvy, spoje, tematické mapy, dynamické značení, zprávy a dotazy. Vytyčte radiální, příchozí/odchozí, nejkratší/paralelní/redundantní trasy pro průtoky, instalační trubky a katodovou ochranu sítí. Analyzujte a ohlašujte úniky v určité oblasti nebo celé síti.
 • Navrhujte dálkové rozvodné sítě

  • Vytvářejte, spravujte a analyzujte informace, odhadujte náklady a podávejte zprávy o skutečném stavu aktiv, a dále navrhujte plány činností souvisejících s rozšiřováním, opravami, renovacemi a údržbou. Projektujte sítě s jedním, dvěma nebo více potrubními vedeními pro systémy dálkového parního nebo teplovodního vytápění. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování.
 • Návrh elektrických rozvodných sítí

  • Navrhujte primární i sekundární rozvodné sítě a sítě veřejného osvětlení. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Navrhujte podzemní i nadzemní zařízení sítí s podrobnými modely kanálů pro vedení a příslušných kabelů. Definujte pravidla, abyste zaručili shodu návrhů s normami.
 • Návrhy plynovodních sítí

  • Projektujte sítě hlavních plynových potrubí a přípojek, stejně jako katodové ochranné sítě. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Navrhujte sítě odpadních vod

  • Projektujte splaškovou, dešťovou a kombinovanou splaškovou/dešťovou kanalizaci. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Ke kontrole spádu použijte nástroje na vytváření 2D profilů. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Navrhujte vodovodní sítě

  • Vytyčte hlavní a vedlejší sítě. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Ke kontrole spádu a k nalezení preferované trasy použijte nástroje na vytváření 2D profilů. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Odhadujte náklady na materiál a práci

  • Prostřednictvím dynamických odhadů nákladů získejte zpětnou vazbu o nákladech v reálném čase. Vytvořte podrobné rozpisy nákladů na práci, materiál a vybavení pro každé pracoviště i pro celý návrh. Porovnejte náklady na alternativní návrhy, abyste našli takový, který je nejméně nákladný a zároveň splňuje požadavky projektu.
 • Udržujte modely a mapy inženýrských sítí

  • Využívejte kompletně vybavený systém GIS pro inženýrské sítě, založený na osvědčené platformě Bentley Map. Urychlete úpravy pomocí inteligentních funkcí a automatizovaných nástrojů systému GIS, které aplikují vaše standardy a podniková pravidla. Využívejte těsnou integraci mezi vaším návrhovým systémem a systémem GIS, abyste předešli nutnosti oprav a zaručili přesnou shodu se skutečným stavem.
 • Provádějte správu pracovních postupů a schválení v rámci vašich konstrukčních návrhů

  • Vytvářejte, přidělujte, spravujte a schvalujte pracovní příkazy v samostatném režimu nebo prostřednictvím integrace do systému pro řízení práce. Definujte panely a zprávy, které pomohou manažerům sledovat stav a průběh projektu. Zamezte prodlevám pomocí automatických aktualizací stavu, žádostí o schválení a integrace e-mailu.
 • Synchronizujte verze návrhů s podnikovým GIS

  • Vytvářejte nové projekty a studujte budoucí projekty bez narušení integrity dat. Používejte krátké a dlouhé transakce, stejně jako víceuživatelské úpravy ke zkoumání různých možností. Řešte konflikty grafických a negrafických dat a pomocí zpráv porovnávejte náklady na jednotlivé varianty návrhu.
Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Callout_subscr-dev_iSt_27007878_XL_young-asian-office-workers-at-their-desk
Vývojáři software
Zapojte se do sítě Bentley Developer Network (BDN), abyste mohli vyvíjet produkty a aplikace, které se mohou integrovat s nabídkou společnosti Bentley nebo ji rozšířit.
Získejte více informací