• Bentley OpenUtilities Map

  Podpořte efektivitu pomocí inteligentního GIS pro inženýrské sítě

Software GIS pro inženýrské sítě

Mapujte a spravujte vaši elektrickou, plynovou, vodovodní, kanalizační síť nebo síť dálkového vytápění pomocí software Bentley OpenUtilities Map. Ušetřete čas a peníze díky udržování vašeho síťového modelu v dostupném GIS s plnou paletou funkcí specifických pro inženýrské sítě. Zlepšete správu sítí pomocí přehledů a analýz, jako je trasování sítí, detekce netěsností a plánování odstávek. Zvyšte celopodnikovou efektivitu díky možnosti publikovat, spravovat a zobrazovat přesné mapy sítí pomocí integrovaných schopností software Bentley Map.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analýza a vizualizace inženýrských sítí

  • Pomocí nástrojů GIS můžete vytvářet ochranná pásma, překryvy, spoje, tematické mapy, dynamické značení, zprávy a dotazy. Vytyčte radiální, příchozí/odchozí, nejkratší/paralelní/redundantní trasy pro průtoky, instalační trubky a katodovou ochranu sítí. Analyzujte a ohlašujte úniky v určité oblasti nebo celé síti.
 • Navrhujte dálkové rozvodné sítě

  • Vytvářejte, spravujte a analyzujte informace, odhadujte náklady a podávejte zprávy o skutečném stavu aktiv, a dále navrhujte plány činností souvisejících s rozšiřováním, opravami, renovacemi a údržbou. Projektujte sítě s jedním, dvěma nebo více potrubními vedeními pro systémy dálkového parního nebo teplovodního vytápění. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování.
 • Návrh elektrických rozvodných sítí

  • Navrhujte primární i sekundární rozvodné sítě a sítě veřejného osvětlení. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Navrhujte podzemní i nadzemní zařízení sítí s podrobnými modely kanálů pro vedení a příslušných kabelů. Definujte pravidla, abyste zaručili shodu návrhů s normami.
 • Návrhy plynovodních sítí

  • Projektujte sítě hlavních plynových potrubí a přípojek, stejně jako katodové ochranné sítě. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Navrhujte sítě odpadních vod

  • Projektujte splaškovou, dešťovou a kombinovanou splaškovou/dešťovou kanalizaci. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Ke kontrole spádu použijte nástroje na vytváření 2D profilů. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Navrhujte vodovodní sítě

  • Vytyčte hlavní a vedlejší sítě. Pomocí inteligentního rozmisťování a úprav založených na softwaru MicroStation dosáhnete přesnosti na úrovni projektování. Ke kontrole spádu a k nalezení preferované trasy použijte nástroje na vytváření 2D profilů. Exportujte nákresy do dalších produktů Bentley za účelem modelování a analyzování výkonnosti vašeho návrhu kanalizace.
 • Udržujte modely a mapy inženýrských sítí

  • Využívejte kompletně vybavený systém GIS pro inženýrské sítě, založený na osvědčené platformě Bentley Map. Urychlete úpravy pomocí inteligentních funkcí a automatizovaných nástrojů systému GIS, které aplikují vaše standardy a podniková pravidla. Využívejte těsnou integraci mezi vaším návrhovým systémem a systémem GIS, abyste předešli nutnosti oprav a zaručili přesnou shodu se skutečným stavem.
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Vývojáři software
Zapojte se do sítě Bentley Developer Network (BDN), abyste mohli vyvíjet produkty a aplikace, které se mohou integrovat s nabídkou společnosti Bentley nebo ji rozšířit.
Získejte více informací
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej