OpenUtilities Digital Twin Services

Modelování integrované sítě

Dělejte chytřejší rozhodnutí při projektování, plánování i provozu díky hlubšímu vhledu do součástí digitální sítě

Chytřejší správa sítí díky digitálním dvojčatům

Proměňte data na rozhodnutí

PROPOJENÍ DATOVÉHO PROSTŘEDÍ

Vizualizace sítí

Vizualizace a propojení dat

Agregujte a vizualizujte data napříč doménami, včetně rozvoden.


Zbavte se sil

Vytvořte pracovní prostředí podporující spolupráci mezi projektováním, plánováním a provozem.


Sjednocení interoperability systému

Rozšiřte propojené datové prostředí přemostěním více dat a systémů třetích stran, abyste získali komplexnější pohled na věc.


OpenUtilities
DŮVĚŘUJTE SVÝM DATŮM

Ověřování modelů

Ověřování integrity dat

Využívejte skripty pro automatizovanou analýzu k odhalení problémů s kvalitou dat a modelováním pro zajištění spolehlivých simulací sítě.


Zobrazení problémů na mapě

Automatické generování heat map (tepelných map) a sestav umožňuje zobrazit problémy na mapě a získat tak skóre kvality dat.


Činnosti vedoucí k řešení problémů

Řešení problémů pomocí chytrých pravidel, strojového učení a umělé inteligence umožňuje provádět akce vedoucí k nápravě.


OpenUtilities
ROZHODUJTE SE NA ZÁKLADĚ DAT

Analýza rozhodování

Shromažďování obchodních informací

Vytvářejte obchodní informace a rozhodujte se na základě nejmodernějších analýz s interaktivními a reaktivními vizuálními prvky.


Integrace dat návrhů

Kombinujte informace o stavu rozvodné sítě s průběžnými údaji o návrhu, abyste mohli snadno vyhodnotit změny dříve, než k nim dojde.


Řízení změn v průběhu času

Udržujte časovou osu změn, která zachycuje, jak, kdy a kdo data změnil.


OpenUtilities