• CSX Transportation

  Každoroční plánování kapitálu pro opravy železnic

  Jacksonville, Florida, Spojené státy

Shrnutí projektu

  • CSX Transportation – Annual Patch Rail Capital Planning
  • Who is CSX

Projekt
CSX Transportation je jedním z největším dopravních dodavatelů ve Spojených státech, se sítí čítající více než 21 000 mil železničních tratí napříč Severní Amerikou. Organizace poskytuje služby železniční dopravy a hledala způsob, jak zefektivnit svůj servisní systém žádostí o opravu železnic. Oddělení plánování kapitálu CSX chtělo zajistit přesnost svých dat a využít kapitálové výdaje na správném místě – co možná nejefektivněji a nejjednodušeji. Tým plánování kapitálu organizace nese odpovědnost za náklady ve výši 78 milionů USD na kapitálové výdaje a každoročně reviduje více než 5 000 žádostí na opravu železnic, případně žádostí o opravu opotřebovaných železnic v obloucích (zakřivených úsecích) železniční sítě. Ke zhodnocení oprávněnosti těchto žádostí musí komise pro plánování kapitálu zkontrolovat data z různých zdrojů, včetně poznámek na papíře, e-mailů a tabulek, často navíc obsahující protichůdné informace. Hodnocení těchto nesourodých dat bylo náročné a vyžadovalo časově náročnou, bezchybnou ruční kontrolu. Společnost CSX Transportation proto zahájila projekt plánování kapitálu v hodnotě 56 000 USD pro zjednodušení a vylepšení tohoto procesu.

Řešení
Společnost CSX určila, že potřebuje řešení, které jí pomůže identifikovat a určit prioritu oprav železnice a současně také odlišit zkontrolované úlohy od těch odeslaných a teprve čekajících na hodnocení. OpenRail Operational Analytics (dříve Optram) poskytuje platformu usnadňující řešení tohoto projektu. Společnost CSX Transportation přidala nové zdroje dat, včetně žádostí o opravu železnic, do OpenRail Operational Analytics. Organizace zadala společnosti Bentley Systems požadavek na přidání funkce překryvného zaškrtávacího políčka do aplikace, jež by propojilo OpenRail Operational Analytics se stávajícím uživatelským rozhraním systému žádostí o opravu železnic společnosti CSX. To zajistilo mnohem více vrstev přesných dat k hodnocení, přičemž všechna lze analyzovat současně a je zaručeno přesnější rozhodování, protože datové vrstvy jsou transparentní.

Výsledek
Tento projekt byl dokončen v listopadu 2016 během jednoho měsíce. Od chvíle, kdy byl nový systém oprav železnic implementován, ve společnosti CSX Transportation došlo k výraznému zkrácení doby (dva pracovní měsíce) nezbytné k provádění procesů kontroly každoročního plánování kapitálu pro program v hodnotě stovek milionů dolarů. Ještě důležitější je, že nový systém má pro uživatele připravena aktuální data, což umožňuje rychlejší a přesnější rozhodování. Tento projekt skončil velkým úspěchem, a proto ho společnost CSX Transportation bude replikovat i v případě jiných typů práce, jako jsou například měření a opravy betonového podloží. Integrací OpenRail Operational Analytics se starším systémem žádostí o opravu železnice společnosti CSX ušetřilo velké množství času i nákladů a zkvalitnilo analýzu o 2 procenta, což znamená úsporu nákladů ve výši 1,5 milionu USD.

Software
Řešení OpenRail Operational Analytics integrovalo data shromážděná z mnoha zdrojů a prezentovalo informace v jediném zobrazení. Tato vizualizace dat zaručovala přesnost a umožňovala organizaci efektivní rozhodování. Software zahrnuje přizpůsobitelná zobrazení, zvýraznění a tabulkové zobrazení, takže společnost CSX může organizovat a určovat pořadí odeslaných žádostí o opravu železnice. Uživatelé mohou otevřít konkrétní obrazovku systému zdroje dat související s pracovní objednávkou nebo aktivem a zhodnotit obsažené informace, včetně veškeré dokumentace nebo obrázků. OpenRail Operational Analytics poskytuje integrované a interaktivní grafické zobrazení požadovaných zdrojů dat. Toto souvztažné zobrazení umožňuje CSX efektivní rozhodování o jednotlivých žádostech o opravu železnice.

Seznam aplikací projektu: OpenRail Operational Analytics

Outcome/Facts
 • Společnost CSX Transportation proměnila pomocí aplikace Bentley svůj systém žádostí o opravu železnice během jediného měsíce.
 • Řešení OpenRail Operational Analytic je jednoduché a cenově výhodné, nabízí vyšší efektivitu a úsporu milionů dolarů.
 • Společnost CSX plánuje tuto iniciativu rozšířit na ostatní typy kapitálových požadavků v organizaci na základě úspěchu programu opravy železnic.
Citace:
 • „Byl to perfektní systém, nemuseli jsme ho měnit ani v nejmenším, dělá přesně to, co chceme, a pracuje rychle.“

  Ed Tubbs Ředitel plánování kapitálu CSX Transportation