• Lebuhraya Borneo Utara Sdn. Bhd.

  Dálnice Pan Borneo Highway Sarawa

  Sarawak, Malajsie

Shrnutí projektu

  • Lebuhraya Borneo Utara – Pan Borneo Highway Sarawak

Projekt

Dálnice Pan Borneo Highway, jejíž cenový odhad byl 22,5 miliardy MYR, je plánována jako čtyřproudá dálnice o celkové délce 1 060 kilometrů, které bude spojovat jeden konec Sarawaku s druhým. Dálnice nahradí stávající dvouproudou silnici vedoucí napříč státem. Společnost Lebuhraya Borneo Utara (LBU) má na starosti návrh a výstavbu, přičemž pro dosažení všech výsledků a splnění podmínek všech norem implementovala strategii kolaborativního informačního modelování staveb (BIM). Po dokončení dálnice zajistí lepší spojení, bude představovat dopravní páteř státu, obohatí účastníky silničního provozu a umožní mezikulturní výměnu mezi Sabahem a Sarawakem.

Řešení

Společnost LBU implementovala strategii digitálních inovací během fází návrhu, výstavby a provozu projektu Pan Borneo Highway. Organizace byla pověřena začlenit proces BIM i systémy realizace projektu a rozhodla se při návrhu, výstavbě, provozu a správě aktiv využít otevřené, propojené datové prostředí (CDE). Tým vyvinul informační systém pro správu projektů s využitím CDE od společnosti Bentley založený na ProjectWise pro zefektivnění pracovních toků a výměnu informací v různých formátech souborů. Řešení CDE umožnilo integraci návrhu, sdílení přehledů výkonu, správu smluv a výstupů, řešení problémů a kontrolu BIM.

Výsledek

Využití CDE zvýšilo efektivitu a ušetřilo tisíce pracovních hodin. Řešení CDE optimalizovalo efektivitu, protože každému umožnilo bezproblémovou a virtuální práci na platformě. Celý proces návrhu, od konceptu po okamžik schválení návrhu, byl spravován v CDE s aktivními auditními záznamy a zavedenými procesy řešení problémů. Během výstavby všichni smluvní partneři a inženýři napříč všemi pracovišti využívají digitální pracovní toky, které odstranily potřebu papírování a prodlevy. Projekt dosáhl konzervativních úspor více než 40 milionů USD. Jakmile projekt vstoupí do fáze správy aktiv, očekávají se díky systémům BIM během výstavby dálnice další výrazné úspory.

Software

Společnost LBU spravovala proces návrhu pomocí řešení OpenRoads Designer, OpenBridge Designer a OpenBuildings Designer. Modely BIM byly vykresleny a poté předány stavebnímu týmu. Společnost LBU pomocí aplikací Bentley detekovala a eliminovala více než 2 000 kolizí, čímž se vyhnula nutnosti předělávek a objednávek změn. Začlenění kolaborativní platformy ušetřilo tisíce pracovních hodin. Když projekt pokročil do fáze výstavby, sloužil k monitorování postupu ContextCapture, přičemž se každý měsíc odesílala sestava všem příslušným zainteresovaným osobám. ProjectWise Construction Management poskytoval ovládací prvky pro proces výstavby, zatímco AssetWise usnadňoval životní cyklus údržby a správy aktiv.

Seznam aplikací projektu: AssetWise, OpenBridge Modeler, OpenBuildings Designer, OpenRoads Designer, ProjectWise

Výsledek/fakta
 • Hlavním cílem této dálnice pro malajskou vládu je rozšíření socioekonomického dopadu na region.
 • Tento projekt dosud dosáhl konzervativních úspor více než 40 milionů USD.
 • LBU jede podle plánu a pravděpodobně se v budoucnu projeví dalšími úsporami nákladů, pokud budou nadále pokračovat rychleji oproti plánu.
Quote:
 • „Sada produktů Bentley, včetně CDE, se využívala během celého životního cyklu projektu Pan Borneo Highway Sarawak – od návrhu přes výstavbu po provoz – aby se zajistila včasná a cenově výhodná realizace projektu i efektivní správa klíčových vládních aktiv.“

  Safuani Abdul Hamid Výkonný ředitel Lebuhraya Borneo Utara Sdn. Bhd.