• Foth Infrastructure & Environment, LLC

  Společnost Foth transformuje, spojuje a revitalizuje koridor v Cedar Falls, Iowa

  Cedar Falls, Iowa, Spojené státy americké

Shrnutí projektu

  • Foth Infrastructure & Environment, LLC – Foth Transforms, Connects & Revitalizes Cedar Falls, Iowa Corridor – Cedar Falls, Iowa, United States

Projekt

University Avenue je rozdělená šestiproudová dálnice nacházející se v Cedar Falls v Iowě, která odbaví přes 20 000 vozidel denně. Tento koridor, postavený před více než 60 lety, trpěl zhoršujícím se dlážděním, vysokou nehodovostí a neefektivním provozem. Chybělo také zázemí pro chodce a kola. S cílem zlepšit podmínky vozovky a dopravní tok, zajistit přístup bez vozidel a podpořit hospodářský růst, město Cedar Falls zahájilo revitalizaci za 38,9 milionu USD. Najalo společnost Foth na vypracování komplexního dopravního plánu pro vozovku od předběžného inženýrství až po finální návrh a výstavbu. Tváří v tvář technickým, inženýrským a koordinačním výzvám – znásobeným striktními termíny a intenzivním zapojením veřejnosti ‑ organizace potřebovala integrované digitální aplikace, aby byla schopná vyhovět požadavkům města a zúčastněných stran.

Řešení

Společnost Foth vytvořila víceoborové 3D modely a analyzovala řadu alternativ návrhu k realizaci „živé ulice“, která by posílila místní ekonomiku. Projektový tým vytvořil otevřené, propojené datové prostředí pro ukládání, správu a sdílení dat a informací mezi geograficky rozptýlenými kancelářemi a inženýrskými týmy. S využitím 3D BIM technologie a vizualizačních aplikací společnost Foth splnila požadavky města na plánování a zároveň účinně podpořila zapojení veřejnosti k získání podpory pro svůj inovativní koncepční návrh, který zahrnuje kruhové objezdy a podporuje multimodální dopravu.

Výsledek

3D modely a vizualizace bohaté na informace usnadnily přesnou komunikaci alternativ návrhu se zainteresovanými stranami a veřejností. Díky tomu bylo možné splnit agresivní harmonogram projektu. Použití otevřených aplikací zkrátilo fázi návrhu o 50 %, což ušetřilo 1 600 hodin času na návrh, a to umožnilo zahájení výstavby celý rok před plánovaným termínem. Zahrnutí BIM modelu do nabídkových dokumentů nakonec vedlo k nákladům, jež byly 3 % pod celkovou nabídkovou cenou. Tato skutečnost městu ušetřila více než 500 000 USD. Společnost Foth vytvořila 3D model jako digitální dvojče; data proudila do modelu a z něj a pracovníci v terénu mohli rychle identifikovat a řešit potenciální problémy na místě. Bezpečný, efektivní a moderní design společnosti Foth přinesl návratnost investic odhadovanou na 32 milionů USD v úsporách pro komunitu, které se budou realizovat v příštích 25 letech.

Software

Vytvořením propojeného datového prostředí poháněného aplikací ProjectWise se společnosti Foth podařilo uložit, spravovat a sdílet více než 122 gigabajtů dat a zefektivnit pracovní toky. Díky tomu byla schopná identifikovat a napravit problémy v návrhu v řádu hodin, a nikoli týdnů. Animované provedení v aplikaci LumenRT efektivně představilo záměr návrhu a urychlilo veřejné schvalování. Otevřené aplikace společnosti Bentley usnadnily přesné modelování podzemních inženýrských sítí a identifikovaly a vyřešily přes 200 střetů v oblasti inženýrských sítí během fáze návrhu. Tím se zabránilo nákladným změnám na staveništi během výstavby. Využití interoperabilní technologie BIM a technologie modelování reality od společnosti Bentley k vytvoření jediného inteligentního 3D modelu optimalizovalo efektivitu návrhu a poskytlo digitální kontext pro budoucí operace a správu aktiv.

Seznam aplikací projektu: Descartes, gINT, Haestad, iModel.js, LEAP, ContextCapture, LumenRT, MicroStation, OpenFlow SewerGEMS, OpenFlow WaterGEMS, OpenRoads, ProjectWise, RAM, STAAD

Výsledek/Fakta
 • Multimodální vylepšení zajistí 26 vyznačených přechodů pro chodce a 6,4 kilometrů nových chodníků a tras, které poskytnou nová spojení 31 % obyvatel s nízkými až středně vysokými příjmy v blízkosti koridoru.
 • Společnost Foth implementovala komplexní 3D BIM řešení a modelování reality s cílem realizovat inovativní multimodální konfiguraci návrhu vozovek pro město Cedar Falls, který by měl v příštích 25 letech majiteli vykazovat návratnost investic ve výši 32 milionů USD.
 • Otevřené aplikace společnosti Bentley usnadnily koordinované modelování s cílem snížit střety a urychlit návrh o odhadovaných 50 %, což ušetřilo více než 500 000 USD na nákladech na výstavbu.
 • Přepracovaný návrh koridoru, který obsahoval šest nových kruhových objezdů, cyklistických pruhů a autobusových zastávek, vedl k 18% redukci srážek a 89% redukci nehod s následkem úrazů.
Citace:
 • „Naše implementace aplikací společnosti Bentley je klíčovou složkou pro kulturu společnosti Foth, která zajišťuje neustálou úspěšnost našich klientů. Pomocí modelu BIM se nám podařilo zkrátit dobu návrhu, modernizovat pracovní toky, umožnit opětovné použití bohatých digitálních výstupů během celého životního cyklu projektu a zvýšit naši schopnost spolupracovat jak interně, tak i se zúčastněnými stranami. Všechny tyto aspekty zvyšují naši konkurenční výhodu a umožňují nám poskytovat svým klientům nejvyšší úroveň služeb.“

  Blaine Buenger Hlavní technologický manažer Foth Infrastructure & Environment, LLC