• GHD

  Podniková automatizace pro vytvoření propojeného datového prostředí (CDE) pro každý projekt

  Brisbane, Queensland, Austrálie

Shrnutí projektu

  • GHD - ERnterprise Automation to Create a CDE for Every Project - Brisbane, Queensland, Australia

Projekt

Společnost GHD je přední firma poskytující profesionální služby s více než 200 pobočkami na pěti kontinentech. Organizace přistoupila k používání ProjectWise v roce 2009 a od té doby zaznamenala výrazný růst ve všech světových regionech. Týmy podpory nyní iniciují téměř 20 projektů ProjectWise týdně, z nichž většina zahrnuje vlastní nastavení, a poskytují každodenní podporu pro více než 1 400 uživatelů. Jelikož platformu musí používat více než 10 000 zaměstnanců, společnost GHD si uvědomila, že potřebuje podnikovou automatizaci k vytvoření propojeného datového prostředí pro každý projekt při zavedení cloudových datových zdrojů. Protože vznikla potřeba udržitelnějšího modelu podpory, společnost GHD úzce spolupracovala se společností Bentley na vytvoření nového rámce pro celopodnikovou správu informací s využitím ProjectWise.

Řešení

Společnost GHD vytvořila novou strukturu, která si osvojuje normy propojeného datového prostředí orientovaného na projekt. Týmu se podařilo vytvořit uživatelská rozhraní. Výsledkem byla zásadní změna v nastavení, vytváření funkcí, údržbě a správě uživatelů. Takové prostředí umožnilo společnosti GHD nastavit projekt konzistentně a opakovatelně i s opakováním struktury, konzistentními pracovními toky a strukturovaným datovým schématem využívajícími společný slovník. Rozsah funkcí aplikací zajistil inovativní řešení, kterých by organizace jinak nikdy nedosáhla.

Výsledek

Po zavedení této nové struktury s využitím ProjectWise chtěla společnost GHD propojené datové prostředí aplikovat na další projekty. Díky tomu došlo ke zlepšení spolupráce a zvýšení produktivity, a to i u menších projektů, jejichž náklady se považovaly za příliš vysoké a postup za příliš komplikovaný. Tento nový systém zkrátil dobu spuštění o více než 200 % a zredukoval dobu podpory až o 20 hodin na projekt. Díky společné sadě pracovních toků v celé organizaci došlo k poklesu chyb a zkrácení času stráveného hledáním materiálů. S 1 800 lidmi pracujícími na 10 projektech ročně, kteří tráví průměrně hodinu učením se variací ve struktuře projektu, společnost GHD očekává, že po odstranění tohoto procesu ušetří 18 000 hodin ročně. Organizace také očekává, že kvalita realizace se zlepší, zatímco čas strávený řešením problémů se sníží o 30 %. O 900 hodin ročně se podařilo zkrátit také čas potřebný ke správě serverů, což vedlo k 400% návratnosti investic.

Software

Společnost GHD vnímá ProjectWise jako základ pro svou novou strukturu s funkcí globálního měřítka pro správu inženýrských, architektonických a stavebních projektů firmy. Organizace globálně přijala tuto platformu pro podporu projektů všech druhů a velikostí. Díky využití rozsáhlé knihovny funkcí a možností ProjectWise všichni členové týmu vylepšili vizualizaci uživatelských rozhraní a týmům podpory poskytli vedle přehledů na podnikové úrovni také výkonnostní metriky.

 

Seznam aplikací projektu: ProjectWise, ContextCapture, Descartes, gINT, Haestad, HAMMER, LumenRT, MicroStation, Navigator, OpenFlows,OpenRail, OpenRoads, OpenUtilities, Pointools

 

Výsledek/Fakta
 • Společnost GHD je přední firma poskytující profesionální služby s více než 200 pobočkami na pěti kontinentech.
 • Jelikož vznikla potřeba udržitelnějšího modelu podpory, společnost GHD vytvořila nový rámec pro celopodnikovou správu informací s využitím ProjectWise.
 • Implementací tohoto nového rámce ProjectWise společnost GHD zjistila, že propojené datové prostředí se využívá ve více projektech. To vedlo ke zlepšení spolupráce a zvýšení produktivity.
 • S 1 800 lidmi pracujícími na 10 projektech ročně, kteří tráví průměrně hodinu učením se variací ve struktuře projektu, společnost GHD očekává, že po odstranění tohoto procesu ušetří 18 000 hodin ročně.
Citace:
 • „Síla platformy ProjectWise je uznávána jako globální měřítko pro správu obsahu založeného na AEC. Vizí společnosti GHD bylo rozšířit tento potenciál na globální kontext možností tak, aby podporovaly podstatně širší rozsah druhů projektů, jejich velikostí a podporovaných aplikací.“

  David Nicholson Technologický manažer pro spolupráci GHD