• Hatch

  Závod na kyselinu sírovou v DRK

  Katanga, Demokratická republika Kongo

Shrnutí projektu

  • Hatch – Sulfuric Acid Plant in the DRC – Katanga, Democratic Republic of the Congo

Projekt

Nová továrna na kyselinu sírovou, která se nachází v odlehlé oblasti Afriky v jižní části Demokratické republiky Kongo (DRK), vyrábí tisíce tun kyseliny, aby udržela jeden z největších provozů těžby mědi v DRK. Projekt v hodnotě 245 milionů USD pracuje s výrobním zařízením o kapacitě 1 400 tun za den a 20megawattovým systémem výroby odpadní elektrické energie. Společnost Hatch byla ponechána jako dodavatel inženýrské stavební a výrobní zakázky a měla realizovat závod v rámci zrychleného harmonogramu klienta. Společnost Hatch, která čelila geografickým, environmentálním a logistickým výzvám, potřebovala integrovanou technologii pro digitalizaci a zefektivnění pracovních toků, aby byla schopná vyhovět zrychlenému harmonogramu.

Řešení

Projektový tým modeloval a analyzoval konstrukční ocelové komponenty a vytvořil model digitálních dvojčat celého závodu na výrobu kyseliny. Vytvoření propojeného datového prostředí pomohlo spravovat a sdílet informace v pěti globálně rozptýlených inženýrských kancelářích a usnadnilo digitální komunikaci s pracovníky na staveništi, týmy pro uvedení do provozu a dodavateli instalací. Společnost Hatch vyvinula zcela bezpapírový proces realizace, kterým implementovala digitální pracovní toky a automatizovala procesy dříve prováděné manuálně, aby překonala výzvy projektu.

Výsledek

Práce v propojeném datovém prostředí zjednodušila digitální pracovní toky. Díky tomu se podařilo zkrátit termín realizace o šest týdnů. Integrované aplikace pomohly optimalizovat kvalitu inženýrství a industrializovat realizaci projektu. Tak došlo ke stanovení průmyslové referenční hodnoty, která zkrátila dobu náběhu výroby o 23 týdnů. Rozšíření aplikace inteligentního 3D modelu pro těžbu a zajištění materiálu ušetřilo klientovi 10 % až 15 % nákladů na nákup. Použití digitálního dvojčete čtyřikrát snížilo náklady na dopravu. Namísto prefabrikovaných potrubních cívek se totiž přepravovaly hromadné potrubní materiály na 2 800kilometrovou vzdálenost po silnicích se štěrkovými úseky.

Software

Společnost Hatch využila STAAD, OpenPlant a OpenBuildings Designer k optimalizaci návrhu závodu na výrobu kyseliny s cílem splnit přísné regulační požadavky při současném dodržení zrychleného harmonogramu. Využití inteligentních aplikací pro návrh a analýzu od společnosti Bentley v rámci propojeného datového prostředí řízeného ProjectWise umožnilo projektovému týmu urychlit kvalitní inženýrské procesy, zlepšit pořizovací a logistické strategie a minimalizovat stavební úpravy. 3D digitální dvojče pro všechny výrobní potřeby eliminovalo generování tradičních papírových výkresů, zlepšilo proces výroby potrubí a oceli a maximalizovalo příležitosti při zadávání zakázek zaměřených na data.

Seznam aplikací projektu: LumenRT, MicroStation, Navigator, OpenBuildings Designer, OpenPlant, ProjectWise, STAAD

Výsledek/Fakta
 • Společnost Hatch vytvořila kolaborativní digitální strategii pro realizaci závodu na kyselinu sírovou v DRK, která překonala geografické a logistické výzvy, které souvisely se vzdáleným umístěním a projektovým týmem pocházejícím z různých končin světa.
 • Použití integrovaných modelovacích aplikací společnosti Bentley k vývoji digitálního dvojčete urychlilo provozní připravenost a o 20 % snížilo náklady na kapitálové výdaje.
 • Extrahování množství materiálu pro nákup přímo z  3D modelu pomohlo urychlit digitální proces, a to vedlo ke zkrácení původního harmonogramu o 3 měsíce.
 • 100% digitální řešení umožnilo společnosti Hatch projekt realizovat za méně než dva roky od studií proveditelnosti až po spuštění.
Citace:
 • „Společnost Hatch provedla několik bezpapírových projektů a vytvořila vylepšený digitální způsob práce, který nabízíme u všech našich projektů. Výhody, které naši klienti získávají díky našemu přístupu, se týkají nejen fáze inženýrství, zajištění a řízení výstavby (EPCM) v rámci realizace projektu, ale významně se rozšiřují také na provoz a údržbu. Jsme nadšeni tím, co společnost Bentley vyvíjí pro digitální dvojčata, a jsme odhodláni najít způsoby, jak dále zlepšit výsledky našich klientů s využitím těchto technologií.“

  Randy McMeekin Generální ředitel Hatch