• POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd.

  Aplikace technologií v projektu rozvodny o napětí 220 kV v Miluo Western

  Město Miluo, Hunan, Čína

Shrnutí projektu

  • POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd. – Technology Application in Miluo Western 220kV Substation Project – Miluo City, China

Projekt

Rozvodna Miluo Western o napětí 220 kilovoltů zvýší spolehlivost přívodu elektřiny 160 000 uživatelům v čínském Hunanu. Iniciativa v hodnotě 120 milionů CNY je prvním projektem výstavby rozvodny v rámci státní rozvodné sítě, který je průkopníkem 3D návrhu životního cyklu. Společnost Hubei Electric Engineering (HEEC) byla ještě vyzvána k vytvoření 3D kolaborativního digitálního přístupu k projektu a realizaci digitálního dvojčete k usnadnění výstavby, údržby a správy. Jelikož společnost čelila výzvě optimalizace schématu rozvodny tak, aby odpovídala omezené stopě v rámci desetiměsíčního harmonogramu výstavby, HEEC potřebovala integrované aplikace pro modelování a simulace, aby mohla zavést koordinovaný návrh a zefektivnit řízení výstavby.

Řešení

Společnost HEEC převzala ContextCapture pro modelování reality, aby zachytila stávající podmínky staveniště a vytvořila digitální kontext pro projekt. Aby bylo možné vyhovět těsným časovým omezením, společnost HEEC vytvořila otevřené propojené datové prostředí s využitím 3D BIM aplikací od společnosti Bentley, včetně OpenBuildings Designer, Bentley Substation a ProjectWise, pro víceoborový návrh a spolupráci. Integrace SYNCHRO 4D poskytla dynamickou simulaci výstavby pro optimalizaci řízení výstavby. Komplexní 3D modely byly použity k vytváření scén virtuální reality pro zlepšení provozu a údržby, sloužící jako digitální dvojčata pro dosažení plné digitální správy rozvodny.

Výsledek

Práce v propojeném datovém prostředí pro návrh rozvodny a realizaci digitálních dvojčat snížila obsazení půdy o 22 %, optimalizovala situační plán a ušetřila 2,54  milionu CNY v nákladech na pozemky. Integrované řešení 3D modelování od společnosti Bentley vylepšilo spolupráci uvnitř víceoborového inženýrského týmu a doba návrhu se zkrátila o 65 dní. Simulace výstavby pomocí SYNCHRO 4D umožnila týmu dokončit stavbu 30 dní před plánovaným termínem, a vytvořila tedy úspory ve výši 1,5 milionu CNY. Použití digitálních aplikací společnosti Bentley pomohlo společnosti HEEC snížit celkové investice do projektu o 6,3 milionu CNY.

Software

Použití aplikace ContextCapture k modelování stávající oblasti projektu poskytlo spolehlivé informace o životním prostředí, které podpořily plánování a výběr lokality rozvodny, stejně jako plánování koridoru. Software STAAD umožnil přesné konstrukční výpočty, které pomohly vylepšit model a optimalizovat množství oceli, což vedlo k výsledné úspoře nákladů na materiál ve výši 120 000 CNY. Platforma ProjectWise umožnila spolu s aplikací Navigator koordinovaný návrh, který zlepšil efektivitu návrhu a předešel 30 kolizím. Aplikace SYNCHRO 4D umožnila společnosti HEEC vizualizovat a sledovat průběh výstavby s cílem efektivní realizace změn harmonogramu a urychlení výstavby tak, že rozvodna mohla být dokončena za devět měsíců, tedy měsíc před plánovaným termínem.

Seznam aplikací projektu: Bentley Raceway and Cable Management, OpenUtilities Substation, ContextCaptureLumenRT, MicroStation, Navigator, OpenBridgeOpenBuildings Designer, OpenPlant, ProjectWise, Promis.eProSteel, ProStructures, STAADSYNCHRO

Výsledek/Fakta
 • Společnost HEEC byla průkopníkem 3D digitálního životního cyklu BIM, který převzal digitální dvojčata s cílem zlepšit výkonnost návrhu a řízení výstavby pro projekt rozvodny v rámci státní rozvodné sítě v Miluo western o napětí 220 kilovoltů v čínském Hunanu.
 • ContextCapture pomohl vytvořit digitální kontext pro projekt a racionalizoval plánování lokality s cílem zabránit demolici šesti domů a snížit obsazení půdy o 0,94 hektarů.
 • Použití integrovaného digitálního řešení společnosti Bentley optimalizovalo kolaborativní návrh a zabránilo střetům napříč různými obory. Díky tomu se nerealizovaly žádné změny v podzemní výstavbě a ušetřilo se 6,3 milionu CNY.
 • Provedení dynamické simulace výstavby pomocí SYNCHRO 4D umožnilo společnosti HEEC projekt dokončit o měsíc před plánovaným termínem.
Citace:
 • „Digitální řešení společnosti Bentley bylo kompletně uplatněno ve všech fázích a oborech projektu 220kilovoltové rozvodny v západním Miluu, což přineslo výrazné zlepšení efektivity a kvality návrhu a poskytlo silnou technickou podporu pro výstavbu, provoz a údržbu.“

  Wei Wang Výkonný asistent, Hlavní inženýring POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd.