• Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group Co., Ltd.

  Digitální aplikace v demonstračním parku modernizace stavebního průmyslu v Chej-lung-ťiangu

  Město Harbin, Chej-lung-ťiang, Čína

Shrnutí projektu

  • Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group Co., Ltd. - Digital Application in Heilongjiang Construction Industry Modernization Demonstration Park

Projekt

Demonstrační park modernizace stavebního průmyslu v Chej-lung-ťiangu je výrazná zelená budova areálu v provincii Chej-lung-ťiang v hodnotě 3,6 miliardy CNY. Projekt, který pokrývá plochu 1,26 milionu čtverečních metrů, pomůže společnosti Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group zdokonalit realizaci projektu a výrobní procesy. Má se za to, že park přispěje k většímu přijetí ekologicky šetrnějších stavebních metod v provincii Chej-lung-ťiang a podpoří postavení skupiny jako klíčového dodavatele, integrátora a poskytovatele služeb. Zařízení v parku budou využívána k výrobě prefabrikovaných komponentů včetně stavebních ocelových konstrukcí, silničních a mostních ocelových konstrukcí, speciálních betonových a obvodových plášťů. Společnost Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group, vybudovaná ve třech fázích, je zodpovědná za koordinaci a realizaci plánování a návrhu parku, po jehož vybudování se bude starat o řízení výroby, provoz a údržbu. Výzvy, s nimiž se tým potýkal, sahaly od krátkého časového harmonogramu návrhu přes nedostatek jednotné platformy k umožnění spolupráce uvnitř víceoborového týmu až k neefektivním mapovacím metodám, které pohltily mnoho provozních hodin.

Řešení

Při plánování rozvržení parku společnost Heilongjiang Construction vyzvala tým navrhující staveniště, aby vytvořil silniční systém, který bude maximalizovat efektivitu a optimalizovat lokace určené pro manipulaci a sestavování prefabrikovaných komponent. Tým také implementoval pracovní prostředí umožňující spolupráci s využitím propojeného datového prostředí pro správu obsahu projektu a souborů CAD. Bez robustního systému spolupráce by bylo obtížné integrovat a sdílet inženýrské informace uvnitř týmu. Aby bylo možné zkombinovat stavební informační modelování a data geoprostorových informačních systémů, společnost Heilongjiang Construction vytvořila pomocí fotogrammetrie skutečnou 3D síť celé oblasti. Měřicí funkce aplikace extrahuje klíčová data a kombinuje je se softwarem pro modelování silnic v projektu. Tím dojde k vytvoření rozvržení vozovek a pomocných zařízení. Nakonec tým nasadil software pro detekci střetů za účelem vyřešení problémů poté, co byly vzaty v potaz velikost a hmotnost vyrobených komponent, a určil nejlepší cestu od výroby k úložišti.

Výsledek

Díky všestrannému systému řízení projektů v kombinaci s  integrovanými aplikacemi digitálního navrhování se společnosti Heilongjiang Construction podařilo zkrátit dobu návrhu o pět dní a dobu vyhodnocování nákladů o 80 %. Software pro modelování reality pomohl vytvořit přesný 3D model, který zlepšil měření a výpočty zemních prací. Software také pomohl týmu vylepšit detaily výztuže o 20 %, snížit ztráty surovin o 5 % a o 60 % snížit náklady na zdroje. Detekce střetů a jejich řešení při optimalizaci situačního plánu vedly k 50% nárůstu dostupnosti a využití vozidel. A konečně, práce na společné platformě ušetřily 4,5 milionu CNY na nákladech na výstavbu a poskytly kompletní řešení pro správu aktiv životního cyklu.

Software

K vytvoření 3D modelu reality oblasti projektu tým použil ContextCapture. Aplikace OpenRoads ConceptStation výrazně zlepšila efektivitu plánování schémat. ProStructures pomohl modelovat výrobní dílnu ocelových konstrukcí. Projektový tým také použil aplikaci OpenBuildings Designer k přiřazení informací o parametrech včetně typu, velikosti a materiálu jednotlivým komponentám. Software STAAD.Pro usnadnil následné zpracování a hodnocení výsledků. MicroStation optimalizoval návrh rozvržení šablony linky a schéma montáže prefabrikovaných komponent s výslednou optimalizací obratu podobných šablon. ProjectWise poskytl platformu pro správu na celý životní cyklus aktiv, což týmu umožnilo spolupracovat a souběžně provádět návrh i výstavbu. Navigator pomohl týmu odhalit a vyřešit střety, a tak zlepšit optimalizaci situačního plánu.

Seznam aplikací projektu: ContextCapture, LumenRT, MicroStation, Navigator, OpenBuildings Designer, OpenRoads, ProjectWise, ProStructures, STAAD

Výsledek/Fakta
 • Společnost Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group potřebovala pracovat v rámci přísného harmonogramu návrhu, ale postrádala jednotnou platformu, která by jí umožnila spolupráci napříč víceoborovým projektovým týmem.
 • Pro kombinaci informačního modelování budov a dat geoprostorových informačních systémů tým pomocí fotogrammetrie vytvořil skutečnou 3D síť celé oblasti.
 • Týmu se podařilo vylepšit detaily výztuže o 20 %, snížit ztráty surovin o 5 % a o 60 % snížit náklady na zdroje.
Citace:
 • „Bez ohledu na to, na jaké straně stojíme – stavitelé, návrháři nebo stavební inženýři – a bez ohledu na to, v jaké fázi se nacházíme – fáze návrhu, výstavby, výroby nebo managementu – si uvědomujeme nadřazenost modelu digitálních dvojčat při realizaci projektu a správě aktiv. Inovativní metody řízení práce a výroby nám navíc ušetřily spoustu práce a surovin a pomohly zvýšit efektivitu obratu strojů a šablon.“

  Xu-jüan Liang Náměstek generálního tajemníka Unie pro vývoj technologie BIM, Chej-lung-ťiang