• Hunan Hydro & Power Design Institute

  Inženýrský projekt dopravního centra Hanjiang Yakou

  Město Yicheng, Hubei, Čína

Shrnutí projektu

  • Hunan Hydro & Power Design Institute – Hanjiang Yakou Shipping Hub Engineering Project – Yicheng City, Hubei, China

Projekt

V rámci strategického plánu rozvoje řeky Han v provincii Hubei se inženýrská iniciativa dopravního centra Hanjiang Yakou zaměřuje na zlepšení navigace, zavlažování, výroby elektrické energie a cestovního ruchu při současném snižování emisí oxidu uhličitého. Projekt ve výši 3,35 miliardy CNY zahrnuje lodní zámek, elektrárnu, stavidla, rybí přechod a ochranné hráze. Projekt bude realizován víceoborovým projektovým týmem v kompaktní stopě během 49měsíční výstavby. Úkolem zlepšit kvalitu a efektivitu, zefektivnit pracovní toky a optimalizovat návrh s cílem snížit náklady a eliminovat dopady na životní prostředí byla pověřena společnost Hunan Hydro & Power Design Institute (HDI).

Řešení

Tým, který zahrnuje 12 disciplín a 32 projektantů, vytvořil komplexní strategii řízenou BIM pomocí propojeného datového prostředí a otevřených aplikací pro 3D modelování ke koordinaci návrhu několika budov. Tato strategie zahrnovala také elektrárnu o výkonu 75 megawattů, nový zavlažovací systém a rybí přechod. HDI vygenerovala digitální model terénu a provedla výpočty zemních prací. Integrace návrhu stavebních a elektrických prací a návrh technologického celku pomohly týmu vyvinout přesný digitální inženýrský model, který usnadnil simulaci výstavby a BIM řízení životního cyklu.

Výsledek

Práce v otevřeném, propojeném datovém prostředí zjednodušila pracovní toky a standardizované postupy, zlepšila přesnost návrhu o 17 % a celkovou efektivitu o 50 %. Společnost HDI byla schopna dokončit návrh za 45 dní, dva měsíce před plánovaným termínem. Výběr týmů kolaborativních BIM aplikací pomohl vyhnout se více než 92 potenciálním střetům a zkrátil dobu výstavby o tři měsíce, což znamenalo úsporu 30 milionů CNY. Poskytování animovaných vizualizací zlepšilo komunikaci se stranami zúčastněnými na projektu a zjednodušilo porozumění záměru návrhu. Parametrické modelování a simulace umožnily týmu optimalizovat návrh a provoz rybího přechodu při současném splnění požadavků na udržitelný ekologický a environmentální návrh.

Software

Použití OpenRoads a PowerCivil pomohlo vytvořit přesný plán výkopu, a díky tomu se plocha zemních prací zmenšila o 200 000 krychlových metrů. Bentley Substation a Bentley Raceway and Cable Management usnadnily návrh a rozvržení elektrických zařízení v kompaktním prostoru. Pomocí OpenBuildings Designeru vznikl celkový 3D model, který eliminoval nedostatky materiálu a chyby na staveništi během výstavby. Integrace mobilních zařízení pro rozhraní s využitím ProjectWise urychlila komunikaci mezi centrálou a projektovou kanceláří. To zajistilo efektivnější řešení záležitostí týkajících se návrhu. Import 3D modelů do LumenRT umožnil týmu rychle stanovit zelené a ekologicky šetrné schéma návrhu krajiny.

Seznam aplikací projektu: Bentley Raceway and Cable Management, Bentley Substation, LumenRT, MicroStation, Navigator, OpenBuildings Designer, OpenPlant, OpenRoads, ProjectWise, ProStructures, STAAD

Výsledek/Fakta
 • Společnost HDI použila integrované, otevřené BIM aplikace od společnosti Bentley k překonání časových a pracovních omezení a předložila projekt infrastruktury, který rozšíří přepravní kapacitu a zmírní nedostatečný přívod elektřiny v oblasti Hubei.
 • Technologie 3D kolaborativního digitálního návrhu společnosti Bentley eliminovala chyby a nedostatek materiálu a o 80 % snížila potřeby změn na staveništi.
 • Použití ProjectWise a aplikací na modelování od společnosti Bentley pomohlo optimalizovat pracovní toky a realizovat výrobu elektřiny tři měsíce před plánovaným termínem.
Citace:
 • „Řešení pro vodní elektrárny od společnosti Bentley vyřešilo takové problémy, jakými jsou obtížná koordinace jednotlivých oborů, prostor pro kompaktní vybavení a složitá inženýrská opatření. Také nám pomohla vizualizovat a koordinovat celkový návrh projektu. Tato řešení nám navíc umožnila vyvinout demonstrativní a přenositelné zkušenosti s BIM návrhem na projektech navigačních křižovatek s cílem zlepšit celkovou kvalitu návrhu a efektivitu projektů.“

  Zhongyuan Zuo Ředitel technologického centra BIM Hunan Hydro & Power Design Institute