Shrnutí projektu

    • Italferr S.p.A. – The New Polcevera Viaduct – Genova, Liguria, Italy

Projekt

14. srpna 2018 se v italském Janově náhle zhroutil 210metrový úsek mostu Morandi přes řeku Polcevera dlouhého 1 182 metrů, který zničil budovy pod ním a způsobil úmrtí a zranění. Ačkoliv příčina kolapsu nebyla nikdy oficiálně určena, most byl zasažen korozí a opravy měly začít jen několik týdnů po kolapsu. Zbývající konstrukce viaduktu Polcevera (dnes známého jako viadukt San Giorgio) byla demolována do června 2019, ale jelikož most byl součástí klíčové vozovky spojující Itálii s Francií a hlavním přístupovým bodem pro blízké letiště, byl pro blahobyt Janova životně důležitý. Ve snaze vyhnout se dlouhodobému hospodářskému a kulturnímu dopadu na oblast pověřili místní představitelé společnost Italferr, aby na základě svých třicetiletých zkušeností v navrhování mostů vytvořila nové přemostění a zároveň dodržela přísný tříměsíční harmonogram.

Řešení

Společnost Italferr vytvořila otevřené, propojené datové prostředí pro řízení toku víceoborových dat a zavedla jasné provozní metody s důrazem na spolupráci. Společnost definovala normy, šablony a základní kritéria pro vytvoření a zaštítění digitálního dvojčete včetně informací v modelu, které tvořily základ pro výstavbu, provoz a návrh. Výpočtové modelování s minimalizovanou sadou informací včetně identifikačních kódů struktury členění (WBS), stavebních materiálů a rozměrů umožnilo týmu vytvářet 4D skripty, které by optimalizovaly a automatizovaly procesy, které se kdysi musely dodělávat manuálně.

Výsledek

Zahrnutím podrobné dokumentace do digitálního dvojčete a pomocí 4D vizualizace ke stanovení kritických stavebních milníků společnost Italferr vytvořila dokument, který se během vývoje používal, a pomohla definovat a zkrátit harmonogram výstavby. Návrháři z různých oborů přispěli k jedinému sjednocenému iModelu, který zlepšil odhalování střetů a zajistil jediný zdroj pravdy. Vytvoření efektivních provozních metod v prostředí BIM pomohlo společnosti Italferr snížit náklady na návrh, urychlit rozhodování o návrhu, zvýšit přesnost a zlepšit komunikaci v rámci víceoborového týmu. Projektový tým ve výsledku snížil počet variant v systému a zlepšil celkový návrh mostu a jeho konstrukci.

Software

Společnost Italferr využila ProjectWise k vytvoření otevřeného propojeného datového prostředí a zajištění jediného zdroje pravdy díky rychlé aktualizaci návrhu návrhovými specialisty. Organizace vytvořila návrh celé infrastruktury pomocí MicroStation, OpenRoads a OpenBuildings Designer, které poskytly vizualizaci rozvržení, stavebních prací a systémů. Společnost Italferr vytvořila skripty v rámci SYNCHRO pro automatizaci procesů a 4D zobrazení vývoje návrhu. Další sada skriptů v rámci OpenBuildings Designer umožnila návrhářům automaticky umístit membrány na projektovou hlavní kovovou desku.

Seznam aplikací projektu: Descartes, gINT, iModel.js, LumenRT, MicroStation, Navigator, OpenBuildings Designer, OpenRoads, ProjectWise, SYNCHRO

Výsledek/Fakta
  • V roce 2018 se zhroutil 210metrový úsek mostu Morandi, což přerušilo životně důležité dopravní spojení v Janově.
  • Efektivní pracovní toky ve víceoborovém prostředí umožnily společnosti Italferr dokončit návrh v přísném termínu.
  • 4D vizualizace fáze výstavby umožnila návrhářům označit prvky návrhu a určit kritické body v předstihu, což vedlo k rychlejšímu a efektivnějšímu plánu výstavby.
Citace:
  • Metodologie BIM použitá u tohoto projektu využívá digitální dvojčata. Viditelnost a pochopení, které umožňují, nám pomohly výrazně změnit způsob, jakým nakládáme s návrhem a s řízením prací na infrastruktuře.“

    Daniela Aprea BIM manažer Italferr S.p.A.