• Mortenson-Clark

  Vývoj střediska Chase Center

  San Francisco, Kalifornie, Spojené státy

Shrnutí projektu

  • Mortenson - Clark, a Joint Venture - Chase Center and Warriors Mixed-Use Office and Retail Development - San Francisco, California, United States

Projekt

Po téměř 50 letech basketbalové aktivity ve městě Oakland se majitelé týmu Golden State Warriors rozhodli na sezónu Národní basketbalové asociace v období 2019–2020 přesunout tým do nových prostor v San Franciscu. Středisko Chase Center v hodnotě 1,4 miliardy USD zahrnuje arénu s 18 000 místy a dvě 11podlažní kancelářské budovy, vysílací studio, obchodní centrum s více než 20 obchody a restauracemi, 12 950 čtverečních metrů veřejně přístupných náměstí a otevřeného prostoru a parkovací dům s 925 parkovacími místy. Všechny tyto prvky musely být vystavěny během 31 měsíců, kdy společný podnik společností Mortenson-Clark se začátkem nové sezóny zahájil práce na projektu. Stavba navíc musela brát v potaz stávající budovy a další staveniště v této oblasti.

Řešení

Společný podnik Mortenson-Clark očekával udělení tohoto projektu, a proto v SYNCHRO vytvořil 4D model navrhované arény. Tato vizualizace rozdělila zařízení na definovatelné objekty, objasnila vztah mezi základní stavbou a fasádou a ovlivnila postup prací. Během plánování se podnik Mortenson-Clark rozhodl, že všech pět staveb areálu bude vystavěno současně. Tým přistoupil k výstavbě arény tak, že ji nejdříve rozdělil na čtyři části a všechny úrovně kvadrantu začal stavět současně. Díky 4D modelu byla organizace také schopná názorně předvést zúčastněným stranám a veřejnosti plný dopad výstavby na okolí.

Výsledek

Harmonogram výstavby střediska Chase Center zahrnoval přes 36 900 jednotlivých úkolů a přes 92 800 souvislostí. Vizualizace projektu umožnila podniku Mortenson-Clark identifikovat a řešit celkem 468 sekvenčních problémů. Společnost našla řadu způsobů, jak zvýšit efektivitu s pomocí 4D modelu, který zahrnoval také minimalizaci délky pronájmu nákladných jeřábů. Všechny jeřáby byly modelovány na přesné výšky a umístěny v oblastech, které nezasahovaly do drah letů vrtulníků do nedalekého zdravotnického střediska. Automatizace v rámci projektu, která využívala inovativní softwarovou technologii, ušetřila týmu odhadem 720 provozních hodin. Použití softwaru SYNCHRO umožnilo týmu splnit mimořádně přísný harmonogram výstavby a projekt zrealizovat v termínu.

Software

Možnosti 4D vizualizace v softwaru SYNCHRO zpřesnily návrh a plán výstavby pomocí iterace. Plánovači, dohled, obchodní partneři a více než 1 500 řemeslníků ji využili k zajištění kvality a přesnosti své práce. Aktualizace SYNCHRO v roce 2018 navíc umožnila projektantům automaticky přizpůsobit kód na základě rozsahu práce a úrovně podrobností v projektu, což eliminovalo chyby, které byly způsobené pevně zakódovanými úlohami do prvků modelu. Podnik Mortenson-Clark převedl úplnou 4D SYNCHRO vizualizaci do Microsoft HoloLens a našel způsoby, jak zlepšit spolupráci a v průběhu projektu vytvořit pokročilejší zapojení modelů AR ve 4D.

Seznam aplikací projektu: SYNCHRO

Výsledek/Fakta
 • Středisko Chase Center sestává z arény s 18 000 místy k sezení a ze dvou 11podlažních kancelářských budov, vysílacího studia, více než 20 maloobchodů, 12 950 čtverečních metrů nákupních komplexů a parkovací budovy s 925 parkovacími místy.
 • S pomocí 4D vizualizace podnik Mortenson-Clark vytvořil 1 674 klíčových plánovacích činností s více než 151 635 jednotlivými zdrojovými prvky.
 • Vizualizace nejen pomohla zúčastněným stranám najít a postupně řešit celkem 468 problémů, ale stala se základem zkušeností se smíšenou realitou s Microsoft HoloLens.
 • Podnik Mortenson-Clark ušetřil 720 hodin při plánování a výstavbě s pomocí SYNCHRO a Warriors hráli svůj první domácí zápas sezóny v nové aréně.
Citace:
 • „4D stavební model Chase Center vytvořil důvěru v plán a poskytl platformu pro sladění řemeslných pracovních sil více než 8 000 mužů a žen.“

  Trevor DeLong Hlavní dohled Mortenson-Clark