• SIDRI Co., Ltd.; Yangtze Ecology and Environment Co., Ltd.

  Inteligentní vodohospodářská platforma, Ťiou-ťiang

  Ťiou-ťiang, Ťiang-si, Čína

Shrnutí projektu

  • Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd; Changjiang Ecological Environmental Protection Group Co., Ltd. - Application of Digitization in Jiujiang Smart Water Management Platform - Jiujang, Jiangxi, China

Projekt

Ťiou-ťiang, město se 4,7 miliony obyvatel v severozápadní čínské provincii Ťiang-si, zažívalo opakující se problémy se svým systémem vody a odpadní vody. Ty zahrnovaly přetékání, zálohy v kanalizační síti a znečištění nedaleké řeky Yangtze. V důsledku toho byla tato oblast vybrána pro komplexní platformu inteligentního vodohospodářství v hodnotě 7,7 miliardy CNY s pokrytím 200 čtverečních kilometrů. Plány zahrnovaly výstavbu nové čistírny odpadních vod, stavidla čerpadel a potrubní sítě. Rozsáhlost a složitá povaha vývoje by vyžadovala projektový tým složený z více než 100 oborů.

Řešení

K navržení platformy pro inteligentní vodohospodářství společnosti Shanghai Investigation, Design & Research Institute (SIDRI) Co., Ltd. a Yangtze Ecology and Environment Co., Ltd. nasadily software BIM pro inženýrské řízení celého projektu počínaje jeho návrhem až po výstavbu. Organizace nahradily svou 2D GIS mapu pro oblast projektu, novou čistírnu odpadních vod, vodovodní síť a strojní zařízení s 3D skutečnou sítí vytvořenou pomocí ContextCapture od společnosti Bentley. Tým také využil kolaborativní návrhovou platformu založenou na ProjectWise k bezproblémovému sdílení informací a odhalování a řešení rozporů v návrhu. Tým nahrál model BIM do cloudu iModelHub pomocí služby iModel ProjectWise Bridge Service, která ještě zlepšila přístup k datům a sdílení informací. V rámci modelu BIM projektový tým vytvořil hydraulický model, který dokáže předpovědět objem vody a přítok dešťové vody, a tím pomoct při určení oblastí města s největším ohrožením záplavami a také způsobu, jak jim předcházet.

Výsledek

Projektový tým vytvořil digitální znázornění stavební plochy pro zobrazení dat souvisejících s projektem. Tento proces umožnil týmu vytvořit plán inteligentního vodohospodářství a zlepšit vodní systém v Ťiou-ťiangu, což ušetřilo 80 % nákladů na pracovní sílu a 60 % nákladů na návrh. Použití aplikace ProjectWise ke sdílení informací v rámci projektového týmu a aplikace Navigator k nalezení a řešení rozporů snížilo konstrukční chyby o 80 % a zredukovalo návrh a ověřování o 800 provozních hodin, což ušetřilo 4 miliony CNY. Metodiky BIM zlepšily efektivitu projektového týmu řízením všech fází výstavby, což zvýšilo kvalitu, snížilo stavební náklady o 20 % a ukrojilo čtyři měsíce z původního plánu.

Software

Pomocí aplikace ContextCapture se vytvořila 3D skutečná síť, která nahradila 2D GIS mapu oblasti projektu a nové čistírny odpadních vod. OpenBuildings Designer, OpenRoads, OpenPlant a ProjectWise umožnily návrhářům plně naplnit digitální model pomocí návrhů budov, vodovodní sítí, okolním prostředím a dalšími detaily infrastruktury. Model BIM byl aplikován na iModelHub, což zlepšilo spolupráci a usnadnilo sdílení informací napříč víceoborovým týmem. ProjectWise také umožnil víceoborovému týmu efektivně spolupracovat, identifikovat a řešit rozpory ještě před zahájením výstavby.

Seznam aplikací projektu: ContextCapture, Descartes, iModelHub, LumenRT, Navigator, OpenBuildings, OpenBuildings Designer, OpenFlows FLOOD, OpenPlant, OpenRoads, ProjectWise

Výsledek/Fakta
 • Tým využil inovativní technologie k vytvoření platformy na ochranu vody a vodohospodářství ve výši 7,7 miliardy CNY, které mají snížit zálohy v kanalizační síti a znečištění vody v řece Yangtze.
 • Aplikace Bentley pomohly projektovému týmu snížit chyby v návrhu a také náklady na modelování, což ušetřilo 4 miliony CNY.
 • Datový tok s podporou BIM umožnil organizaci řídit všechny fáze výstavby, zvýšit kvalitu a snížit náklady na výstavbu o 20 %.
Citace:
 • „S pomocí společnosti Bentley Systems... umožňujeme provozovatelům shromažďovat důležité údaje o záležitostech týkajících se vody podél povodí řeky Yangtze. Veřejnosti také poskytujeme inteligentní služby a daří se nám vyměňovat si informace a interakce, které prospívají přírodě i lidem.“

  Hui Wei Ředitel Výzkumného ústavu inteligentního inženýrství Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd.