• Voyants Solutions Private LImited

  Podrobný návrh, služby související s nabídkovým řízením a řízením projektů pro zřízení 12 IT/Hi-Tech parků

  Bangladéš

Shrnutí projektu

  • Voyants Solutions Private Limited - Detailed Design, Tendering and Project Mangement Services for Establishment of 12 IT!Hi-Tech Parks in Bangladesh - Bangladesh

Projekt

V rámci vládní iniciativy Digitální Bangladéš 2020 se ve 12 různých bangladéšských okresech vyvíjejí špičkové IT parky jako inteligentní zelené areály, které umožňují hospodářský a sociální růst. Společnost Voyants Solutions měla na starost koncepční návrh prototypu projektu až po jeho uvedení do provozu a předání klientovi. S přihlédnutím k variantní topografii, prostoru a klimatu v různých lokacích projekt v hodnotě 193 milionů USD představoval řadu výzev při navrhování ikonické udržitelné stavby vhodné pro různá prostředí. Aby mohlo být vyhověno proměnným staveniště a mohl se vyvinout koncepční návrh, který by během velmi krátké časové osy spojil modernost s tradicí, společnost Voyants potřebovala integrované řešení digitálního modelování.

Řešení

Společnost Voyants vytvořila široký 3D model pomocí flexibilních aplikací pro modelování a analýzu. Předložená koncepce návrhu byla založená na leknínu, národní květiny Bangladéše, a obsahovala křivočarou stavební konstrukci a spojovací cesty pro pěší, visutými stezkami a nákupní parky v celém areálu. Tým provedl geotechnická šetření, aby na každém z 12 míst definoval hranice lokality, a použil software pro 3D konstrukční analýzu a software pro projektování komplexní geometrické konstrukce k řešení měnících se faktorů staveniště ovlivňujících stabilitu konstrukce. Společnost Voyants umožnila integraci architektonických a inženýrských prvků během rozpracování návrhu a předložila 3D vizualizaci vypracovanou pomocí BIM softwaru.

Výsledek

Pomocí flexibilních aplikací pro 3D modelování společnost Voyants optimalizovala koordinaci návrhu a předložila schematický návrh o 15 dní dříve, ušetřila 50 % na čase stráveném na návrhu a potřebovala o 60 % méně prostředků. Podařilo se jí dosáhnout pětinásobně vyšší návratnosti investic, než byly počáteční kapitálové náklady. Práce s otevřenými aplikacemi pro modelování a analýzu zjednodušila úpravy návrhu, a umožnila tak úplnou analýzu návrhu za pět dní jedním inženýrem. Interoperabilní software usnadnil generování animovaného renderingu z 3D modelů během tří až čtyř dnů. Ikonický návrh poskytuje snadno dostupnou inteligentní infrastrukturu s plným vybavením pro místní i globální společnosti ve 100% udržitelném prostředí.

Software

Projektový tým vytvořil digitální pracovní tok počínaje využitím GIS softwarů a OpenRoads až k určení optimálního umístění a rozvoji základny budovy na každém staveništi. STAAD usnadnil replikaci modelu a analýzu konstrukčního rámce ve třech různých zónách zemětřesení. Interoperabilita aplikace OpenBuildings Designer umožnila 3D vizualizaci a integraci modelů komponent vyvinutých pomocí softwaru Bentley a třetích stran. LumenRT pomohl vygenerovat animované interaktivní prohlídky, které pomohly konstrukčním týmům na staveništi pochopit záměr návrhu. Flexibilní 3D BIM modely budou dále usnadňovat digitální plánování staveb, monitorování a analýzu nákladů.

Seznam aplikací projektu: LumenRT, OpenBuildings Designer, OpenRoads, STAAD

Výsledek/Fakta
 • Společnost Voyants využila integrovanou 3D BIM technologii od společnosti Bentley k vývoji ikonického, udržitelného koncepčního návrhu pro high-tech inteligentní areály na 12 různých místech v Bangladéši.
 • Stanovení digitálních pracovních toků pomocí interoperabilní technologie společnosti Bentley pomohlo realizovat projekt do 120 dnů ve srovnání s 210 dny, které by to zabralo s použitím konvenčních metod.
 • STAAD a OpenBuildings Designer zjednodušily přenos dat a změny složité formy budovy, čímž zkrátily dobu návrhu o 50 % a dosáhly návratnosti investic ve výši pětinásobku počátečního kapitálového výnosu.
 • Nově vyvinuté IT parky podpoří socioekonomický růst v osmi bangladéšských regionech a vytvoří nová centra pro zahraniční investice a odvětví informačních a komunikačních technologií.
Citace:
 • „Ikonické návrhy jsou výrazy vytvořené inovativní myslí a nástroji. Software společnosti Bentley pomohl zformovat myšlenky a vytvořit struktury, což pomohlo uskutečnit architektonickou vizualizaci. Společnost Bentley skutečně rozvíjí infrastrukturu.“

  Upendar Rao Kollu Generální ředitel Voyants Solutions Private LImited