• China Railway Changjiang Transport Design Group Co., Ltd., Guizhou Communications Construction Group Co., Ltd., Guizhou Bridge Construction Group Co., Ltd.

  Digitální návrh a výstavba mostu přes řeku Taihong Yangtze

  Chongqing, Čína

Shrnutí projektu

  • BRIDGES - Chongqing Communications Planning, Survey & Design Institute Co., Ltd., Guizhou Communications Construction Group Co., Ltd., Guizhou Bridge Construction Group Co., Ltd.

Přemostění pomáhá podpořit hospodářský rozvoj

Most přes řeku Taihong Yangtze je součástí nové dálniční sítě mezi čtvrtěmi Nanchuan a Liangjiang New Area a navíc je navržen tak, aby zkrátil dobu cesty a podpořil hospodářský rozvoj v čínské jihozápadní čtvrti Chongqing. Stavební projekt o délce 1 436 metrů a ceně 900 milionů CNY zahrnuje obousměrnou, šestiproudou vozovku a 808metrový závěsný most s ocelovými nosníky. Kromě toho je složitá povaha mostní konstrukce umocněna komplikovaným terénem lokality, technickými výzvami a koordinačními problémy mezi velkým projektovým týmem. Díky svým zkušenostem s návrhem mostů společnost China Railway Changjiang Transport Design Group (CRCTDG) chápe, že stavební chyby jsou nevratné a mohou vést ke ztrátě zdrojů a bezpečnostním rizikům. Ve spolupráci se společnostmi Guizhou Communications Construction Group a Guizhou Bridge Construction Group musela skupina zjistit, jak lze využít technické informace ke zvýšení výkonnosti, kvality, bezpečnosti a plánování jednotlivých fází životního cyklu.

Vytvoření digitálního kontextu

Společnost CRCTDG měla za úkol zajistit digitální návrh a 3D konstrukční simulaci mostu. Její tým uznal, že tradiční papírové výměny dat a konstrukční metody by nepostačovaly k dosažení přesnosti nezbytné k tomu, aby se předešlo nákladným chybám a zajistila se bezpečnost veřejnosti. Zaměstnanci chtěli prozkoumat, jak by díky nasazení metodik BIM a aplikací pro modelování reality mohli umožnit inteligentní správu informací a zajistit vysokou úroveň přesnosti a kvality. Nejprve však museli určit, jak by mohli vyřešit problémy týkající se shromažďování dat, integrace a spolupráce. Rozhodli se, že začlenění 3D laserového skenování do pracovních postupů BIM jim pomůže překonat nekompatibilitu softwaru, simulovat stavební procesy a poskytnout digitální základ pro údržbu a správu provozu životního cyklu.

Hledání úspěchu s aplikacemi Bentley

Společnost CRCTDG vybrala ContextCapture ke zpracování bezpilotních zaměřovacích leteckých dat a vytvoření vysoce přesného 3D modelu. Aplikaci také použila k vytvoření terénního modelu mostu, zobrazení vrstevnic ve formě čar nebo trojúhelníkových sítí a k vytvoření efektivní analýzy výšky a sklonu. Použití přesných ortofotomap, mračen bodů nebo technologií skenování reality vytvořilo terénní modely mostu a výrazně zlepšilo efektivitu a přesnost práce. Aplikace MicroStation byla použita k zefektivnění a integraci modelů z více softwarových aplikací a poskytovala jediný zdroj dat po celou dobu životního cyklu projektu. Pomocí otevřených aplikací společnosti Bentley vytvořila společnost CRCTDG digitální pracovní toky a platformu pro správu výstavby, která eliminovala informační sila tradičních stavebních metod. Díky využití digitální DNA v propojeném datovém prostředí mohli zaměstnanci spojit data konstrukčních procesů s modelem BIM, dosáhnout vysoce přesné kontroly kvality konstrukce a vytvořit inteligentní model mostu, který lze použít při řízení provozu a údržby.

Digitalizace stavebnictví přináší úspory

Díky otevřeným aplikacím Bentley pro modelování reality společnost CRCTDG zlepšila efektivitu návrhu a zkrátila dobu návrhu mostu o 300 hodin, čímž ušetřila 500 000 CNY. Vytvořením kolaborativních digitálních pracovních toků a knihovny komponent její zaměstnanci dokončili návrh mostu 30 dní před plánovaným termínem. Díky práci v digitálně simulovaném stavebním prostředí se podařilo zlepšit řízení staveniště, což ušetřilo téměř 1,8 milionu CNY na nákladech na řízení a zkrátilo dobu výstavby o 47 dní. Použití 3D modelu jim pomohlo jasně komunikovat vývojový proces a spravovat inženýrské informace po celou dobu životního cyklu projektu a zajistit tak kvalitu a bezpečnost. Projekt společnosti CRCTDG je základem inteligentní výstavby velkých ocelových mostů a bude využíván k podpoře industrializace průmyslu mostní infrastruktury v celé oblasti Chongqing.

Seznam aplikací projektu: ContextCapture, LumenRT, MicroStation, OpenBridge Modeler, OpenRoads ConceptStation, ProStructures, RM Bridge

Výsledek/Fakta
 • Skupina China Railway Changjiang Transport Design Group navrhla metody pro inteligentní správu informací a spolupráci pro šestipruhový, 1 436 metrů dlouhý most přes řeku Taihong Yangtze.
 • ContextCapture a MicroStation zkrátily dobu návrhu mostu o 300 hodin, což přispělo k dokončení návrhu o 30 dní dříve a úspoře 500 000 CNY.
 • Zavedení digitálního řízení výstavby ušetřilo 1,8 milionu CNY na nákladech na řízení výstavby a zkrátilo výstavbu o 47 dní.
Citace:
 • „Společnost CRCTDG učinila z projektu mostu přes řeku Taihong Yangtze zásadní případ digitálního projektování díky svému prozíravému výzkumu a zkoumání využití softwaru Bentley.“

  Fengmin Chen Vedoucí oddělení technologie BIM China Railway Changjiang Transport Design Group