• DPR Construction

  Technologický celek Biopharma Manufacturing

  Durham, Jižní Karolína, Spojené státy americké

Shrnutí projektu

  • 4D DIGITAL CONSTRUCTION - DPR Construction

Rozšíření potenciálu pro léčbu, která změní život

Když se globální neurologická biotechnologická společnost snažila zvýšit výrobní kapacitu experimentálního léku k léčbě Alzheimerovy choroby, musela vylepšit 20 let starý výrobní objekt, což vyžadovalo tříměsíční odstávku. Pro obnovení provozu byl klíčový čas, což vyžadovalo agresivní časový harmonogram, přičemž vše ještě komplikovala integrace nových a stávajících aktiv. Společnost DPR Construction (DPR) rovněž čelila výzvě v podobě stávajícího potrubí a infrastruktury, jež byly zakryté řadou postupných vylepšení, k nimž v objektu docházelo v průběhu let. Společnost potřebovala vizualizovat a efektivně sledovat aktiva během výstavby a také zefektivnit digitální pracovní toky, aby bylo zajištěno uvedení systémů do provozu v souladu s harmonogramy výroby léčiv.

Vylepšení výrobních aktiv, zvýšení výrobní kapacity

Společnost DPR byla najata, aby dodala modernizaci technologie ve výši 32 milionů USD, která by ztrojnásobila výrobní kapacitu léčiv. Projekt vyžadoval přidání filtračních zařízení a větších nádob k zařízení a zahrnoval více než 2 kilometrů potrubí z nerezové oceli, 18 km nové elektrické a datové kabeláže a více než 40tunovou ocelovou plošinu, to vše navíc v uzavřeném prostoru. I přes velikost a složitost projektu musela výroba pokračovat co nejrychleji. Tradiční, manuální a vizuální metody byly nepřesné a nepřipravené na tyto výzvy. Společnost DPR požadovala digitální řešení, které nejen poskytlo kvantitativní a vizuální reprezentaci sledování aktiv, ale také usnadnilo monitorování výstavby, aby byla možná informovaná rozhodnutí na základě přesných dat, jež klientovi pomohou plánovat uvedení budoucí výrobní linky do provozu.

Hledání úspěchu se SYNCHRO 4D

Společnost DPR si uvědomila, že SYNCHRO 4D nabízí digitalizaci a simulaci nezbytnou k dosažení požadovaného virtuálního plánování výstavby. Pomocí interoperabilního softwaru společnosti Bentley dokázali zaměstnanci vytvořit vizuální digitální pracovní toky a 3D modely. Software poskytl přesné znázornění všech nových potrubí v továrně a současný stav práce ve všech fázích výstavby, což eliminovalo dohady spojené s manuálními kontrolami. Pracovníci spoléhali na software při přijímání informovaných rozhodnutí o plánování, přesunu pracovních posádek na podporu zaostávajících oblastí a podporu transparentní datově řízené komunikace s klientem.

Digitalizace vede k úsporám

Díky SYNCHRO 4D byla společnost DPR schopna důkladně sledovat vývoj výstavby a vytvořit digitální řídicí panel, který je k dispozici všem zúčastněným stranám a klientovi, který tak mohl sledovat výstavbu a odpovídajícím způsobem plánovat své činnosti. Díky pečlivému automatizovanému skriptování společnost přidělila více než 27 000 objektů modelu 950 zdrojům za pouhých 15 minut, což ušetřilo více než dva týdny práce. Automatizované softwarové funkce pomohly koordinovat pracovní zdroje a spravovat rozhodování a diskuse řízené daty a plně optimalizovat správu změn. Pomocí SYNCHRO 4D dokončila společnost DPR 14týdenní projekt šest dní před plánovaným termínem zásluhou pokročilého plánování a spolupráce, což klientovi poskytlo možnost zvýšit výrobní kapacitu a včas uvést do provozu budoucí výrobu léků, které změní život.

Seznam aplikací projektu: SYNCHRO 4D

Výsledek/Fakta
 • Společnost DPR byla najata, aby zajistila modernizaci technologie ve výši 32 milionů USD pro globální neurologickou biotechnologickou společnost, jež vyvíjí experimentální lék na léčbu Alzheimerovy choroby, což by ztrojnásobilo kapacitu výroby léčiv.
 • Společnost DPR si uvědomila, že SYNCHRO 4D nabízí digitalizaci a simulaci nezbytnou k dosažení požadovaného virtuálního plánování výstavby na základě 3D modelů, které byly vytvořeny pomocí různých modelovacích aplikací.
 • Pomocí SYNCHRO 4D dokončila společnost DPR 14týdenní projekt šest dní před plánovaným termínem zásluhou pokročilého plánování a spolupráce.
Citace:
 • „Nápad použít SYNCHRO 4D nabylo náhodné. Tým jeho použití plánoval od samého začátku.“

  Amol Soman Hlavní projektový inženýr DPR Construction