Shrnutí projektu

    • WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS - Hatch

Modernizace největší čistírny vody v Torontu

Městská čistírna Ashbridges Bay se nachází východně od centra Toronta na břehu jezera Ontario. Byla postavena v roce 1910, zprovozněna v roce 1917 a je jednou z největších a nejstarších čistíren vody v Kanadě. Stávající odtok však neměl dostatečnou kapacitu pro vypouštění upravené vody do jezera, protože byl postaven v roce 1947. Odtok také nesplňoval stávající regulační normy a blížil se ke konci své životnosti. Za návrh a výstavbu nového tunelového odtoku, který pošle vyčištěné odpadní vody z čistírny do jezera Ontario, nesla odpovědnost společnost Hatch se členy týmu v Kanadě, Austrálii a Spojeném království. Projekt s odhadovanou cenou 350 milionů CAD zahrnoval zanoření šachty sousedící s břehem a následným vybudováním tunelu skrz horninu přímo pod jezerem. Vyčištěná voda měla poté díky gravitaci proudit ze závodu přes spojovací potrubí k šachtě a tunelem ven do jezera. Hlavními výzvami byly umístění, složitost a rozsah projektu.

Pokrok nad rámec tradičního softwaru pro lepší návrh, analýzu a komunikaci

Společnost Hatch si brzy uvědomila, že k zajištění úspěchu tohoto projektu potřebuje software, který kombinuje počítačem podporované navrhování s inženýrskou analýzou. Kromě překonání četných a složitých problémů spojených s výstavbou projektu museli také minimalizovat náklady a zároveň zohlednit vlastnosti životního prostředí a půdy pod vodou. Jelikož čistírna poskytuje službu asi 1,5 milionu obyvatel, konečný výsledek musel zajistit lepší kvalitu života pro komunitu i všechny budoucí obyvatele s tím, jak se bude město rozrůstat. Koordinace byla klíčem k zajištění úspěšného realizace tohoto projektu a s týmem roztroušeným po různých kancelářích bylo potřeba rozvíjet pracovní toky digitální spolupráce za účelem dosažení efektivní komunikace.

Návrh komplexní šachty a tunelu

Společnost Hatch již byla obeznámena s řešeními Bentley, protože tento software používala během počáteční fáze návrhu tohoto projektu v roce 2015. Pomocí OpenRoads od společnosti Bentley vytvořili inženýři povrchy z vrtných deníků, včetně vodní hladiny jezera a předpokládané klenby tunelu. Díky tomu byli pracovníci schopni předpovědět geologické hraniční podmínky pod jezerem, aby bylo možné přijímat důležitá stavební rozhodnutí. S MicroStation společnost Hatch vymodelovala všechny prvky šachty a tunelu, což jí umožnilo dokončit tunelové prstence a určit správné otáčení každého prstence, aby se vyřešily případné problémy s připojením. Společnost Hatch také pomocí propojeného datového prostředí ProjectWise umožnila týmu spolupracovat v různých časových pásmech a zajistila, aby projekt byl dokončen včas a v rámci rozpočtu. Zaměstnanci společnosti koordinovali veškerou CAD práci, inženýrskou analýzu a návrh na platformě, což týmu umožnilo pokračovat v práci na CAD výkresech, zatímco soubory PDF se vytvářely na samostatném serveru.

Realizace vysoce kvalitního návrhu, který předčil očekávání

Díky použití aplikací Bentley na tento projekt poskytla společnost Hatch svému klientovi velmi kvalitní návrh před plánovaným termínem. Její zaměstnanci navrhli 3 500 metrů dlouhý tunel o vnitřním průměru 7 metrů. Pokročilé funkce CAD softwaru jim umožnily zkrátit pracovní dobu o 2 000 hodin, což vedlo k úsporám 350 000 CAD. Díky použití MicroStation 3D modelů používaných pro kontrolní workshopy bylo klientovi doručeno 100 % nabídek pro výběrové řízení týden předem, což ušetřilo 25 000 CAD na pracovní době CAD zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se při projektu nepoužívaly tištěné materiály zásluhou použití propojeného datového prostředí ProjectWise ke sdílení všech dokumentů a informací, ušetřila společnost Hatch náklady ve výši 35 000 CAD na papír a tisk. Nový odtok je klíčovým prvkem rozšíření kapacity na čištění odpadních vod města a očekává se, že pomůže zlepšit kvalitu městského pobřeží a pláže, stejně jako kvalitu vody v jezeru Ontario.

Seznam aplikací projektu: MicroStation, OpenBuildings Designer, OpenRoads, ProjectWise, STAAD

Výsledek/Fakta
  • Čistírna Ashbridges Bay se nachází u jezera Ontario a je jednou z největších a nejstarších čistíren vody v Kanadě.
  • Stávající výtok byl nedostatečný, nesplňoval stávající standardy a blížil se ke konci své životnosti.
  • Použitím aplikací společnosti Bentley dodala společnost Hatch svému klientovi návrh tunelu o délce 3 500 metrů před plánovaným termínem.
Citace:
  • „Sada softwaru společnosti Bentley byla na projektu ABTPO použita k vytvoření praktických řešení, která řeší jedinečné inženýrské výzvy, k usnadnění propojeného a kolaborativního pracovního prostředí a k realizaci cenově výhodného a efektivního projektu.“

    Kevin Waher Senior projektový manažer – Tunely Hatch