• MCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd.

  Výstavba digitálního technologického celku na výrobu železa a oceli na základě technologie BIM v Lingangu, region Laoting, společnosti HBIS Group Co., Ltd

  Tangshan, Hebei, Čína

Shrnutí projektu

  • MANUFACTURING - MCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd.

Stěhování největší ocelárny na světě

V čínské zóně hospodářského rozvoje ve městě Tangshan bude zbrusu nový závod v ceně 6 miliard USD usilovat o to, aby se stal vyspělou, ekologickou a inteligentní moderní továrnou. Na ploše 534 hektarů se 42 závody a 26kilometrovou silniční infrastrukturou má rozsáhlý stavební výrobní závod extrémně složitý systém zpracování. Celkový návrh, zadávání zakázek a výstavbu tohoto obrovského mezioborového projektu podnikla společnost MCC Capital Engineering & Research Incorporation. Ta však byla nucena čelit technickým, inženýrským i koordinačním výzvám, které byly umocněny omezeními lokality a přísnými časovými harmonogramy, kterým tradiční metody návrhu nemohly vyhovět.

Digitalizace návrhových procesů a aktiv

Společnost MCC, která má více než tucet oborů rozmístěných na různých místech, potřebovala metodiku BIM pro spolupráci v propojeném datovém prostředí, aby mohla vytvořit digitální dvojče pro správu aktiv po celou dobu jejich životnosti. Pracovníci společnosti chtěli vybudovat digitální továrnu, synchronizovat návrh, výstavbu, dodávku a provoz digitalizovaného závodu s fyzickou továrnou a vytvořit tak inteligentní zařízení na výrobu oceli a železa. Projekt však vyžadoval komplexní, integrované modelovací a analytické aplikace pro generování digitálních modelů veškeré infrastruktury zařízení, rekonstruování modelů se všemi komponentami za účelem vytvoření digitálních aktiv a začlenění umělé inteligence a Internetu věcí, aby byl maximalizován potenciál dat pro inteligentní a energeticky účinné operace.

Aplikace od společnosti Bentley poskytují integrované řešení

Společnost MCC vybrala ProjectWise ke koordinaci víceoborového, geograficky rozptýleného týmu, čímž zlepšila efektivitu komunikace mezi čtyřmi projekčními jednotkami a 13 stavebními jednotkami. Zaměstnanci také pomocí ContextCapture zpracovávali šikmé snímky a generovali reálné sítě celého pracoviště, zatímco řešení SYNCHRO 4D používali k provedení simulace výstavby pro přesné uspořádání a instalaci v omezeném prostoru. Pomocí AssetWise ALIM vyvinula společnost MCC inženýrskou databázi, která integruje veškeré informace o aktivech, návrhu, nákupu, výrobě, výstavbě a montáži a která položila základ pro digitální továrnu. Při práci v propojeném datovém prostředí společnosti Bentley vytvořili pracovníci digitální dvojče pro monitorování a simulační analýzy v reálném čase a také k dosažení inteligentní výroby.

Inteligentní procesy přinášejí úspory 

Pomocí integrovaných aplikací společnosti Bentley implementovala společnost MCC procesy 3D BIM spolupráce, které zjednodušují pracovní toky a snižují množství chyb a kolizí návrhu, čímž se zkracuje cyklus návrhu o 35 dní. Interoperabilita OpenPlant více než čtyřikrát zlepšila efektivitu návrhu externích potrubí. Schopnost generovat přesné seznamy materiálů přímo z modelů zabránila plýtvání materiály, což ušetřilo 6 milionů USD. Založením digitálního dvojčete a kombinací návrhových, konstrukčních, výrobních a provozních informací dosáhla společnost MCC vícerozměrné vizuální integrace dat a transparentní správy aktiv, zvýšení efektivity provozu o 50 % a optimalizaci údržby zařízení s cílem snížit množství náhradních dílů o 40 %. Inteligentní digitální procesy, které zaměstnanci implementovali v rámci tohoto projektu, slouží jako měřítko pro budoucí digitální dodávky v oblasti hutnictví.

Seznam aplikací projektu: AssetWise, AutoPIPE, Bentley Raceway and Cable Management, ContextCapture, LumenRT, MicroStation, OpenBuildings Designer, OpenPlant, OpenRoads, OpenUtilities Substation, ProjectWise, ProSteel, ProStructures, SYNCHRO 4D

Výsledek/Fakta
 • Nové inteligentní, ekologické zařízení pokrývá 534 hektarů se 42 technologickými celky.
 • ProjectWise poskytlo platformu pro spolupráci s cílem zefektivnit víceoborový návrh a zkrátit návrhový cyklus o 35 dní.
 • Použití SYNCHRO 4D pro simulaci výstavby optimalizovalo uspořádání technologického celku a výrazně zkrátilo cyklus výstavby, přičemž náklady na uvedení do provozu se snížily o 75 %.
Citace:
 • „Projekt zahrnuje mnoho oborů, jako jsou vybavení, infrastruktura a průmyslové potrubí, jež jsou složité a komplikované. Proto minimalizace chyb, opomenutí a kolizí ve fázi návrhu a dokončení kvalitního návrhu představuje pro projektový tým obrovský problém.“

  He Zhang BIM manažer MCC Capital Engineering Research Incorporation Ltd.