Shrnutí projektu

    • DIGITAL CITIES - Systematica Srl

Spolupráce na dosažení efektivnějšího hlavního města

Město Helsinky pracuje na tom, aby se stalo nejfunkčnějším městem na světě, prostřednictvím digitalizace všech aspektů městského plánování, výstavby a údržby. Zástupci města již mají modely měst, kde pracují na digitalizaci hlavního města. Nyní se v rámci projektu Helsinki Digital City Synergy v hodnotě 1 milionu EUR snaží využít praktické a všestranné výhody těchto modelů a zároveň z nich získat větší hodnotu vytvořením celoměstského digitálního dvojčete. Ke spolupráci na dosažení svých cílů využili Helsinki 3D+, Helsinki City Environment Division a Forum Virium Helsinki.

Poskytování otevřené platformy digitálního města

Zástupce města věděli, že chtějí integrovat stávající modely s daty z interních procesů a veřejných služeb. Potřebovali pomocí modelů zapojit obyvatele, využívat otevřené datové modely pro společné inovace veřejného a soukromého sektoru a podpořit cíle inteligentního města i udržitelných uhlíkově neutrálních cílů. Nejprve by však museli vytvořit model města o rozloze přibližně 800 čtverečních kilometrů a implementovat všechna data o aktivech a výsledky volně sdílet s veřejností. Proto potřebovali otevřenou platformu digitálního města pro své digitální dvojče.

Modelování a začlenění informací o aktivech pro digitální dvojče

Poté, co je již město Helsinky využilo k vytvoření svých modelů města, se jeho zástupci opět rozhodli použít aplikace Bentley k realizaci projektu Digital City Synergy. Environmentální divize města Helsinky využívala řešení MicroStation, ContextCapture a OpenCities Map ke generování a aktualizaci skutečného síťového a informačního modelu přibližně 800 kilometrů čtverečních města kvůli vytvoření jeho digitálního dvojčete, jež zahrnuje CityGML. ProjectWise také použili k vytvoření propojeného datového prostředí. Mezitím společnost Forum Virum Helsinki s využitím OpenCities Planner vyvinula digitální dvojče Kalasatamy – čtvrť o rozloze 0,7 čtverečních kilometrů v Helsinkách – za účelem prezentace inteligentních městských řešení a usnadnění účasti občanů, které se stalo vzorem pro celé město. Společnost Helsinki 3D+ pomocí MicroStation, ContextCapture a OpenCities Map vytvořila a udržovala skutečné a informační modely celého města. Její zaměstnanci také pomocí řešení LumenRT vytváří vlastní videoklipy, které budou sdílet se všemi zúčastněnými stranami a veřejností.

Spojení obyvatel a zúčastněných stran pomocí otevřených dat

Otevřené digitální řešení města Helsinky umožňuje lepší rozhodování propojením správných informací se správnými zúčastněnými stranami. S otevřeným přístupem k datům z celého města má veřejnost přístup ke stejným informacím jako zúčastněné strany projektu, což zajistí transparentnost a zlepšení vztahů s veřejností. Data jsou již využívána univerzitami a výzkumnými institucemi, přičemž městské modely jsou druhým nejoblíbenějším stahovaným datovým souborem. Celkově město Helsinky poskytuje spolehlivou digitalizovanou datovou infrastrukturu pro podporu udržitelných iniciativ inteligentních měst a vytváří tak lepší kvalitu života pro své občany a návštěvníky. Do budoucna se bude i nadále rozšiřovat úsilí o digitalizaci, aby vzniklo digitální dvojče celého města.

Seznam aplikací projektu: ContextCapture, LumenRT, MicroStation, OpenCities Map, OpenCities Planner, ProjectWise

Výsledek/Fakta
  • Město Helsinky využilo služeb organizací Helsinki 3D+, Helsinki City Environment Division a Forum Virium Helsinki k integraci a využívání modelů měst.
  • Představitelé města potřebovali otevřenou platformu digitálního města, aby mohli překonat všechny problémy a veřejně sdílet data.
  • Otevřené digitální řešení města Helsinky umožňuje lepší rozhodování propojením správných informací se správnými zúčastněnými stranami, což každému usnadňuje přístup k městským datům.
Citace:
  • „Budování synergie digitálních měst vyžaduje strategickou podporu, tvůrčí rozvoj, flexibilitu rolí a nejlepší možné nástroje.“

    Diego Deponte 3D specialista Helsinky 3D+, Helsinky