• Voyants Solutions Private LImited

  Projekt regionální vodní dopravy v Bangladéši 1 – terminál IWT Shasanghat (New Dhaka)

  Dhaka-Shasanghat, Narayanganj, Chandpur a Barisal; Bangladéš

Shrnutí projektu

  • BUILDINGS AND CAMPUSES - Voyants Solutions Private Limited

Ve prospěch lidí

Bangladéš má největší systém vnitrozemské vodní dopravy na světě (TWT), který každoročně přepraví 157 milionů cestujících na řece se splavnou délkou 3 800 kilometrů. Poptávka po počtu cestujících veřejnou dopravou se zvyšuje rychlostí, kterou současná infrastruktura nemůže uspokojit. Aby bylo možné se tomuto růstu přizpůsobit, zmírnit dopravní přetížení a zlepšit infrastrukturu tak, aby splňovala mezinárodní normy, byla společnost Voyants Solutions najata, aby přeměnila největší síť vodní dopravy na světe na nejlepší světovou infrastrukturu a vybudovala čtyři hlavní terminály vnitrozemské plavby (IWT). První a největší bude v Dháce, hlavním městě a epicentru Bangladéše. Realizace tohoto moderního, sociálně životaschopného a ekologicky udržitelného zařízení pro bezpečný a efektivní pohyb cestujících a kotvení plavidel vyžadovalo jak pozemní, tak námořní práce, které společnost Voyants musela integrovat a koordinovat v rámci 30denního harmonogramu návrhu.

Data, technické plánování a integrace návrhu

Rozsah projektu zahrnoval posouzení provozu v příštích 20 letech, studie proveditelnosti, projektování a řízení stavby. Objemy dopravy se drasticky liší – od 60 000 cestujících ve všední dny až po 100 000 o víkendech a až 500 000 během svátků. Společnost Voyants se proto snažila zachytit a předvídat nejrealističtější dopravní vzorce. Nejenže společnost čelila výzvám při hledání vědeckých metod, které přesně předpovídají poptávku po dopravě, ale také se při provádění a propojení pozemních a námořních prací setkala s mnoha místními a technickými výzvami. Pozemní část projektu představovala problémy s malým prostorem a geologickými komplikacemi, zatímco vodní část projektu měla různé hladiny v úzkém kanálu. Aby byla společnost Voyants schopna vyřešit tyto technické a plánovací problémy, které byly navíc umocněny strukturálními a koordinačními výzvami spojenými s integrací více zdrojů dat napříč čtyřmi místy v těsném časovém harmonogramu, požadovala kolaborativní a interoperabilní technologické řešení.

Interoperabilita je hnacím motorem technologického úspěchu

Společnost Voyants se rozhodla pomocí řešení ProjectWise vytvořit propojené datové prostředí a společnou návrhovou platformu, kde bylo možné sledovat a integrovat hodnocení provozu, topografické průzkumy a geotechnickou analýzu. S OpenBuildings Designer a STAAD vypracovali zaměstnanci společnosti architektonický a konstrukční návrh a vytvořili přesné a nákladově efektivní modely a vizualizace, které všem zúčastněným stranám pomohly pochopit rozsah projektu. Interoperabilita technologie Bentley zjednodušila spolupráci za účelem snadného sdílení informací a rychlého určování návrhových řešení. Zaměstnanci společnosti Voyants pracovali v otevřené digitální platformě a současně prováděli průzkum, analýzu a architektonické i strukturální modelování. Integrovali zpětnou vazbu klientů a zúčastněných stran, která urychlila rozhodování, s cílem dokončit návrh.

Digitalizace přináší úspory

Společnost Voyanti dokončila koncepční návrh a obdržela schválení přibližně do osmi dnů, což znamenalo pouze 21 dní na detailní architektonický, konstrukční a servisní návrh. S pomocí integrovaných aplikací společnosti Bentley pracovníci dokončili a předložili konečný návrh za 18 dní, tři dny před plánovaným termínem. Souběžná práce v otevřeném digitálním prostředí zlepšila produktivitu a zajistila práci s pouhými osmi členy týmu oproti 15 za použití tradičních metod. Společnost ušetřila 1 200 hodin zdrojů a pomohla zvýšit návratnost investic o 50 %. Replikováním a opětovným použitím digitálních dat a modelů z největšího pracoviště IWT se výrazně snížila doba zdrojů potřebná k návrhu terminálů na dalších třech místech. V budoucnosti bude 3D BIM model přeměněn na 4D model pro výstavbu a řízení projektů a později bude integrován s technologií digitálních dvojčat pro řízení životního cyklu budov a aktiv.

Seznam aplikací projektu: OpenBuildings Designer, ProjectWise, STAAD

Výsledek/Fakta
 • Společnost Voyants Solutions byla najata, aby přeměnila největší světovou síť vodní dopravy na nejlepší světovou infrastrukturu a vybudovala čtyři hlavní terminály IWT v Bangladéši.
 • S OpenBuildings Designer a STAAD vypracovali zaměstnanci společnosti architektonický a konstrukční návrh a vytvořili přesné a nákladově efektivní modely a vizualizace, které všem zúčastněným stranám pomohly pochopit rozsah projektu.
 • Pomocí integrovaných aplikací společnosti Bentley zaměstnanci dokončili a předložili konečný návrh za 18 dní, tři dny před plánovaným termínem, ušetřili 1 200 hodin zdrojů a pomohli zvýšit návratnost investic o 50 %.
Citace:
 • „Řešení Bentley rozšiřují možnosti projektantů a poskytují jim nástroje k experimentování a digitalizaci jejich myšlenek a vizí za účelem vytvoření fyzických struktur, které budou v reálném světě existovat po dlouhou dobu.“

  Santosh Kumar Projektový manažer Voyants Solutions Private LImited