• AEROmetrex

  3D mapa Philadelphie pro návštěvu papeže v roce 2015

  Philadelphia, Pennsylvania, Spojené státy

Shrnutí projektu

Projekt

Společnost ESM Productions (ESM), místní společnost pověřená plánováním návštěvy papeže, si najala společnost AEROmetrex, aby jí pomohla vytvořit komplexní logistiku této historické události. Organizace události vyžadovala rozsáhlé plánování a koordinaci s městskými a státními úřady a také s tajnou službou USA. Pro stavbu 56 400 dočasných staveb, bezpečnostních barikád o obvodu 33 mil a uzávěry místních silnic, a současném zajištění plynulého dopravního toku a plynulé komunikace v průběhu plánování a během samotné události, potřebovala společnost ESM ucelné, realistické a integrované 3D modelování a simulační software. Podívejte se na tento krátký video dokument o rozsahu a dopadech projektu.

Řešení

Australský leader v oblasti tvorby map, společnost AEROmetrex, zhotovil letecké snímky velkého rozlišení města pomocí vrtulníku a pomocí technologie Bentley ContextCapture (dříve Acute3D), připojil základní snímky a pozemní záběry, a ze 28 000 digitálních fotografií tak vytvořil vysoce detailní 3D model. Přesný model byl použit v nástroji MicroStation jako základ pro detailní uspořádání a návrh všech dočasných zařízení a barikád v rámci modelu reality. Pomocí LumenRT projektový tým oživil model, aby simuloval očekávané provozní zkušenosti a optimalizoval rozhodování, aby zajistil bezpečnou a úspěšnou akci.


Výsledky

Pomocí modelování reality a simulačního softwaru společnost Bentley výrazně snižuje riziko, zlepšuje rozhodování, zlepšuje včasnost a optimalizuje efektivitu tohoto vysoce viditelného, rychle sledovaného projektu a současně podporuje extrémní bezpečnostní pracovní postupy. Tímto řešením ESM dokázala odhadnout dopad uzavírání místních silnic a zajistila plynulé dopravní toky a plynulou komunikace v průběhu celého procesu plánování této akce. Flexibilita, interoperabilita a přesnost softwaru společnosti Bentley zrychlily zapojení zainteresovaných osob a zajistily úspěšnou realizaci jednoho z největších veřejných akcí v zemi.

Software

ContextCapture automaticky extrahuje nejjemnější detaily ze snímků s vysokým rozlišením pořízených společností AEROmetrex a vytváří přesný 3D model reality města Philadelphie. Společnost ESM importovala model do nástroje MicroStation, přidala k němu přesná mapovací data pro dočasné stavby, předvídala potenciální problémy a koordinovala činnosti se všemi zúčastněnými stranami. Využila také aplikaci LumenRT k vylepšení 3D modelu, přidala pohybující se lidi, dopravu a dynamické sluneční světlo k simulaci podmínek během události. Fotogrammetrické schopnosti a interoperabilita softwaru Bentley zlepšily spolupráci a optimalizovaly plánování a projektování.
Outcome/Facts
 • AEROmetrex used Bentley ContextCapture to automatically generate a high-resolution 3D reality model of Philadelphia from 28,000 digital photographs to help ESM plan and engineer the successful execution of the 2015 Papal Visit.
 • A model was built of the interior of the Cathedral Basilica of Saints Peter and Paul created from digital photographs taken with a simple, hand-held camera.
 • The extensive use of the visually realistic and dimensionally accurate 3D model by all stakeholders accelerated collaboration, enhanced decision making, and reduced risk.
 • Using ContextCapture in combination with MicroStation and LumenRT provided the modeling and simulation techniques to accommodate 56,400 temporary structures, 33 miles of security barricades, and special security requirements amid a busy urban infrastructure on a very tight timeline.
Quote:
 • “The fact that we test drove it [ContextCapture] on a 60-acre site, just gives us all the confidence in the world that the next arena, opera house, convention center or 60-acre site that we choose to employ this tool will be successful again and again, and this will be a tool that we use many, many times in the future.”

  Scott Mirkin President and Executive Producer ESM Productions
 • “Bentley’s ContextCapture is an amazing piece of software. We were able to capture a detailed square mile of aerial photos supplemented by ground-based photography and automatically use them to produce a detailed 3D model of downtown Philadelphia.”

  David Byrne Technical Director AEROmetrex