• Grontmij

    A6 po vedlejší silnici Manchester Relief Road

    Manchester, Anglie, Spojené království

Shrnutí projektu

Projekt

Společnost Grontmij byla nasmlouvána, aby poskytla detailní návrh, konstrukci a převzala odpovědnost za údržbu 10 kilometrů čtyřproudé vozovky v Manchesteru v Anglii. Projekt ve výši 100 milionů GBP zahrnoval geometrické uspořádání a ovládání signalizačního zařízení na křižovatce A6, čtyři železniční stavby vyžadující významné propojení se železniční sítí, práce na mostech, odklonění inženýrských sítí a omezení letových drah na letišti v Manchesteru. Společnost Grontmij při práci napříč šesti kancelářemi a s více než 200 zaměstnanci podporujícími 15 disciplín potřebovala integrované modelové prostředí pro spolupráci s třemi různými městskými klienty.

Řešení

S použitím Bently technologií společnost Grontmij implementovala sjednocený proces BIM, který umožnil všem zúčastněným stranám pracovat spolehlivě a společně směrem k efektivnímu rozhodování v průběhu celého projektu. Společnost Grontmij vytvořila a poskytla včasný přístup dodavatelům k více než 160 modelům, což jim umožnilo vytvořit virtuální konstrukční posloupnost. Byl zadán průzkum mračen bodů nadzemních tratí pro železniční stavby pro virtuální analýzu 3D modelů v porovnání s kritickými výškovými omezeními a poté byl zpřístupněn široce rozptýleným dodavatelským týmům prostřednictvím ProjectWise. Informační mobilita a integrované modelovací schopnosti aplikací společnosti Bentley byly rozhodující pro úspěch tohoto projektu.

Výsledky

Použití virtuálního sloučeného modelu pomohlo překlenout bariéry mezi obory a posílilo proces průzkumu pomocí grafického znázornění, což usnadnilo rychlé a efektivní rozhodování. Práce v integrovaném modelovém prostředí prostřednictvím Bentley Navigator, Bentley MXROAD, i-modelového kompozitního serveru (dříve i-model Composer), OpenRoads a ProjectWise poskytla společnosti Grontmij přesnější, bezpečné, efektivní a nákladově efektivní návrhy. Tyto návrhy byly postaveny ve virtuálním prostředí před procesem na staveništi a sloužily k testování předpokladů a interakcí. Tato sloučená strategie BIM umožnila všem zúčastněným stranám projektu pracovat ve skutečné spolupráci.

Software

Používání aplikace ProjectWise jako společného datového prostředí zjednodušilo přístup k aktuálním informacím, čímž se zamezilo rozsáhlým změnám v čase a minimalizovala se rizika. Společnost Grontmij používala MXRoad a OpenRoads k předkládání návrhů založených na šablonách, které všem stranám umožnily praktické přezkoumání plných vrstev dlažby a stavebních vrstev. Integrace technologie i-modelu s nástrojem Bentley Navigator poskytla proces analýzy více než 200 pravidel zjišťování střetů během fáze návrhu. Federativní model Bentley Navigator byl klíčový k tomu, aby virtuální interdisciplinární konzultační schůzky vedly k vysoce produktivním přehledům návrhu.
Outcome/Facts
  • Grontmij implemented a federated BIM strategy to facilitate collaboration with three different clients, and among a multi-disciplined team of 200 people dispersed across six locations, to deliver a 10-kilometer dual carriageway in Manchester, England.
  • Using ProjectWise as a common data environment allowed Grontmij to develop downstream workflows that supported their use of Bentley modeling tools, enabling the team to produce more coordinated, accurate, cost-effective, and buildable designs.
  • The innovative use of Bentley products in a digital design-based BIM methodology helped minimize risk and facilitated information mobility for the optimal collaboration needed to deliver this GBP 100 million project.
Quote:
  • “Grontmij as Design Partner and BIM manager has worked in a truly collaborative manner with both our client and the local councils, across 6 locations, creating in excess of 160 models to date. Working in a common data environment, whilst encompassing the federation and clash detection process has been a significant step change for us as a designer, but the value gained by such an approach is also quickly apparent including the improved integration of the individual disciplines. Without the innovative use of Bentley products (MicroStation, MX, Open Roads, MX Drain, Navigator, i-model Composition Server (formerly i-Model Composer), and ProjectWise in a digital design-based BIM environment, delivering this project would have been infinitely more difficult and certainly much riskier. ”

    Alistair Webb head of engineering Grontmij Ltd.