• Správa informací o životnosti aktiv

  Spravujte informace v rámci životního cyklu projektu a aktiv

Řešení správy informací o životnosti aktiv

Správa informací o životním cyklu aktiv přemosťuje mezeru mezi fází investičních nákladů (CAPEX) projektu a jeho předáním do provozních nákladů (OPEX). Tradiční přístupy se spoléhaly na ruční, nekontrolované předávání dat a výkresů bez ohledu na to, jaké informace by měly být spravovány během celého životního cyklu. 

Přístup společnosti Bentley ke správě informací o životnosti aktiv řeší tyto problémy tím, že vám poskytuje integrované prostředí správy informací, které zlepšuje celkovou kvalitu, integritu a relevanci údajů o aktivech ve všech fázích projektu.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Zachycujte a spravujte informace o aktivech v terénu

  • Zachycujte, analyzujte, spravujte a protokolujte informace při práci v terénu. Zlepšete kvalitu, využitelnost a množství dat dostupných k přijímání klíčových rozhodnutí při současném předcházení chybám a zamezení omylů.
 • Definujte a spravujte tagy aktiv

  • Provádějte správu struktur aktiv včetně produktu a základních linií položek, snímků a serializovaných položek, stejně jako správu životnosti a změn u tagů a fyzických položek. Snadno identifikujte kritické informace s pomocí předdefinovaných typů informací s využitím dat a charakteristik chování založených na nejlepších pracovních postupech.
   Více informací
 • Využijte integraci s podnikovými systémy

  • Zvyšte vaši agulitu díky integraci s podnikovými systémy pomocí AssetWise APM. Přítomnost propojení a rozhraní k mnoha podpůrným kancelářským systémům a datovým zdrojům vám umožní rychle a snadno využívat technologie v jediném sdíleném prostoru. Propojte a kombinujte pracovníky, procesy, systémy a technologie, abyste zajistili, že příslušní pracovníci mají k dispozici odpovídající procesy, zdroje a informace vždy ve správný čas.
 • Provádějte správu změn informací

  • Integrujte do vašich provozních operací nejlepší postupy správy konfigurací a změn a umožněte efektivní správu změn pro aktiva, dokumenty, organizace, požadavky a další typy informací.
 • Provádějte správu a řízení záznamů

  • Zvyšte efektivitu díky přesnému řízení, kontrole, distribuci a archivaci všech typů dokumentů a záznamů vztahujících se k infrastrukturním aktivům a zajistěte poskytnutí přesných informací pro provoz, údržbu a technické činnosti.
   Více informací
 • Vykonávejte správu informačního modelu aktiv

  • Vykonávejte správu informačního modelu aktiv v průběhu životního cyklu infrastrukturních aktiv. Modelujte informace konzistentně a přesně pro zlepšení provozní efektivity, minimalizaci obchodního rizika a zajištění shody s příslušnými předpisy.
 • AssetWise Linear Analytics

  • AssetWise Linear Analytics
   Zlepšení výkonnosti železničních a tranzitních aktiv
 • Provádějte ověření a správu kvality dat

  • Zajistěte kvalitu a integritu dat před schválením a vydáním pro zamezení použití nesprávných dat v projektu. Usnadněte integraci, spravujte změny a zajistěte kvalitu dat. Umožněte škálovatelné ověření kvality dat na základě normovaných postupů a funkci souhrnného importu pro vaši pracovní skupinu, projekt nebo podnik. Spravujte změny až do úrovně jednotlivých atributů a provádějte konfigurovatelné analýzy integrity dat. Zajistěte spolehlivé, konzistentní prostředí pro předávání dat ve smluvených datových formátech.
AssetWise Oil and Gas Brochure
Asset Performance for Oil and Gas

Deliver safe, reliable, compliant, and cost-effective service to all operations

Learn More
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • AssetWise ALIM
  Souhrnné informace o produktu AssetWise ALIM
  AssetWise ALIM

  Správa informací o aktivech a řízení změn po celou dobu životního cyklu aktiv.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
Profese