• Víceoborové projektování přehrad s vodními elektrárnami

  Dokonalost pokročilého stavebního návrhu přehradní infrastruktury

Víceoborové řešení projektování přehrad s vodními elektrárnami

Zdokonalte integraci a lépe řiďte veškeré inženýrské obory zabývající se navrhováním a konstrukcí soudobých složitých přehradních infrastruktur v rámci celého životního cyklu projektu pomocí informačního modelování staveb (BIM). Využitím virtualizace návrhu a digitální spolupráce získají vaše týmy výhodu lepší koordinace a analýzy všech mechanických, stavebních a konstrukčních prvků návrhu přehradní infrastruktury.

Víceoborové řešení projektování přehrad s vodními elektrárnami od Bentley vám umožňuje vizualizaci návrhů, prozkoumání alternativních návrhů a správu dat v rámci celého životního cyklu projektu. Vaše týmy budou mít prospěch z lepší koordinace a analýzy přehradních systémů, což povede k dodávání přehradní infrastruktury.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Získávejte a řiďte geotechnické průzkumy

  • Zlepšete efektivitu vašeho projektu zefektivněním opakovaných procesů a odstraněním potřeby zadávání redundantních geotechnických dat. Zajistěte snadný přístup a možnosti správy informací o půdních vrtech pro účely zlepšení vašeho inženýrského rozhodovacího procesu.
 • Navrhujte a modelujte infrastrukturu přehrad

  • Vytvářejte parametrické návrhy přehradních hrází v kombinaci s návrhem a modelováním infrastruktury přehrad. Vytvářejte porovnání poloh přehrad. Integrujte obory stavebních a infrastrukturních návrhů přehrad pro zlepšení celkové kvality a integrity infrastruktury přehrad.
 • Navrhujte systémy pro odvádění dešťových vod

  • Minimalizujte investiční náklady tak, že jednoduše zadáte vaše konstrukční omezení: rychlosti, sklonů, hloubky krytů a odpovídající odchylky potrubí a vstupů. Software doporučí nákladově nejefektivnější velikosti potrubí a převýšení dna kanálů při současném vyloučení zbytečného hloubení příkopů a zachování daných konstrukčních omezení.​
 • Navrhujte rozvodny a spínací stanice

  • Navrhujte a modelujte rozvodny, spínací stanice a související elektrické systémy v jediném integrovaném prostředí. Vytvářejte výstupní schémata pro elektrická zařízení, jako například jednočárová schémata, schémata zapojení a schémata ochranných a řídicích systémů. Navrhujte související uspořádání panelů s automatizovaným vytvářením výstupů pro návrh panelů.
 • Vytvářejte výstupy pro stavbu přehrad

  • Vytvářejte vysoce kvalitní návrhy a konstrukční výstupy pro stavbu přehrad, civilních budov a související infrastruktury přehrad přímo z integrovaného, víceoborového modelu infrastruktury přehrady. Sledujte a spravujte revize výstupů prostřednictvím obsáhlých funkcí pro řízení revizí.
 • Spravujte podpovrchová data

  • Používejte nástroje pro správu podpovrchových dat pro získávání, ověřování, vyhledávání, protokolování, sestavování zpráv a sdílení dat mezi zainteresovanými stranami na úrovni projektu. Profesionálové v oboru geotechnologií, geoekologie, geologie a hornictví mohou používat podpovrchová data prostřednictvím snadno ovladatelného rozhraní.
 • Modelujte a analyzujte terén

  • Vytvářejte inteligentní modely obsahující nejen terénní data, ale také komunikace nebo charakteristiky stavenišť. Můžete využít funkce na vizuální odlišení podle struktury, vzhledu a symbolů v návrhu.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenBuildings Designer
  Souhrnné informace o produktu AECOsim Building Designer
  OpenBuildings Designer

  Navrhujte, analyzujte, dokumentujte a vizualizujte budovy libovolné velikosti, tvaru a složitost pomocí víceoborové aplikace pro architekty a inženýry.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant Modeler
  Souhrnné informace o produktu stub_459366075_Pipes
  OpenPlant Modeler

  Vytvářejte rychle a snadno 3D návrhy potrubních rozvodů, topení a klimatizace a elektrických zařízení vašich výrobních provozů v otevřeném prostředí umožňujícím rozsáhlou vzájemnou spolupráci.

  Více informací
  Používají:
 • OpenRoads Designer
  Souhrnné informace o produktu design application for roadway, surveying, drainage, subsurface utilities, successor of InRoads and GEOPAK
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je komplexní a plně funkční podrobná aplikace pro návrhy pro zeměměřičství, odvodňování, podpovrchové inženýrské sítě a návrh vozovky, která nahrazuje všechny možnosti, které byly dříve poskytovány prostřednictvím InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant Isometrics Manager
  Souhrnné informace o produktu stub_ist_4362669_ProcessPlant_L
  OpenPlant Isometrics Manager

  Rychle vytvářejte inteligentní izometrie z mnoha zdrojů 3D modelů v kolaborativní, interoperabilní a přesto samostatné aplikaci.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant ModelServer
  Souhrnné informace o produktu stub_26814197_RefineryPipes
  OpenPlant ModelServer

  Spravujte a distribuujte soubory a součásti vašeho návrhu technologických celků v rámci globálních projektů bez nutnosti replikace databází.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant Orthographics Manager
  Souhrnné informace o produktu stub_pipes
  OpenPlant Orthographics Manager

  Vytvářejte výkresy obecného uspořádání rychleji a ve vyšší kvalitě pomocí automatizovaného extrahování 2D souborů z 3D modelů.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant Support Engineering
  Souhrnné informace o produktu Stub-iStock_000023697122_Double
  OpenPlant Support Engineering

  Získejte možnosti rychlého a přesného navrhování, modelování a detailního rozpisu nosných prvků pro potrubí, elektrická, topná a klimatizační zařízení.

  Více informací
  Používají:
 • PLAXIS 2D
  Souhrnné informace o produktu Plaxis
  PLAXIS 2D

  Proveďte 2D analýzu deformace a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin pomocí PLAXIS 2D, výkonného balíčku pro konečné prvky.

  Více informací
  Používají:
 • PLAXIS 3D
  Souhrnné informace o produktu PLAXIS
  PLAXIS 3D

  Pomocí PLAXIS 3D můžete provádět výkonnou trojrozměrnou analýzu deformací a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
 • AutoPIPE Vessel
  Souhrnné informace o produktu AutoPIPE Vessel
  AutoPIPE Vessel

  Umožněte nákladově efektivní a přesný návrh pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek zatížení.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Pointools
  Souhrnné informace o produktu stub_MollerCentre_1
  Bentley Pointools

  Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Substation
  Souhrnné informace o produktu stub_iSt_489807_M_Electric-Power-Substation
  Bentley Substation

  Vytvářejte návrhy pro nově zakládané a stávající provozy až o 40 procent rychleji pomocí jediného softwaru, který slučuje dohromady elektrický a fyzický konstrukční návrh.

  Více informací
  Používají:
 • Descartes
  Souhrnné informace o produktu stub-mrb-north-east-lidar-photo-match
  Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Používají:
 • ProConcrete
  Souhrnné informace o produktu stub_ThinkstockPhotos-80033549
  ProConcrete

  Modelujte železobetonové objekty jakéhokoli tvaru a následně vytvářejte výkresy, harmonogramy a protokoly přímo z vašich modelů.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD.Pro
  Souhrnné informace o produktu Structural Analysis software - Petrochemical Plant
  STAAD.Pro

  Analyzujte a navrhujte jakoukoli konstrukci, jednoduchou i složitou. Sdílejte bez obav synchronizovaný model a zajistěte tak mezioborovou týmovou spolupráci.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Raceway and Cable Management
  Souhrnné informace o produktu stub_000032594526
  Bentley Raceway and Cable Management

  Ušetřete čas a omezte náklady pomocí první a jediné integrované aplikace pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů kabelových systémů.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Logs
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_21252847_UndergroundSoil_2XL
  gINT Logs

  Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Professional
  Souhrnné informace o produktu stub_TS_137424341_CoreSamples_L
  gINT Professional

  Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.

  Více informací
  Používají:
 • Promis.e
  Souhrnné informace o produktu stub_ist_27185076_ControlBrd_L
  Promis.e

  Navrhujte elektrické systémy rychleji a s menším objemem chyb pomocí křížově odkazovaných schémat, 2D plánů, 3D modelů zařízení a protokolů.

  Více informací
  Používají:
 • ProSteel
  Souhrnné informace o produktu stub_178047493
  ProSteel

  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD Foundation Advanced
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_38142812_RebarConstruction_2XL
  STAAD Foundation Advanced

  Návrhy prakticky jakýchkoli typů základů, od jednoduchých až po ty nejsložitější.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Instrumentation and Wiring
  Souhrnné informace o produktu stub_ist_1858156_Wiring_Panel_M
  Bentley Instrumentation and Wiring

  Urychlete vaše návrhy řídicích systémů procesních provozů a efektivně spravujte všechna vaše data z přístrojového vybavení a motorů v relační databázi.

  Více informací
  Používají:
 • AutoPIPE Advanced
  Souhrnné informace o produktu Equipment cables and piping
  AutoPIPE Advanced

  Urychlete realizaci vyhovujících návrhů potrubí pro libovolně velké projekty pomocí osvědčené, škálovatelné, integrované pokročilé analýzy namáhání potrubí.

  Více informací
  Používají:
 • ContextCapture
  Souhrnné informace o produktu Image courtesy of City of Helsinki
  ContextCapture

  Rychle vytvářejte detailní 3D modely pomocí prostých fotografií nebo mračen bodů pro použití v inženýrských nebo GIS pracovních tocích.

  Více informací
  Používají:
 • OpenRoads Navigator
  Souhrnné informace o produktu stub_OpenRoadsConcept
  OpenRoads ConceptStation

  Vytvářejte koncepční návrhy silnic a mostů, abyste mohli vyhodnotit více možností ve fázi plánování a před podáním nabídky. Navrhujte efektivněji, identifikujte vysoce rizikové položky a minimalizujte náklady.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Mechanical Engineer

 • Structural Engineer

 • Substation Engineer

 • Geotechnical Engineer

 • Piping Engineer

 • Protection and Control Engineer

 • Electrical Engineer

 • Instrument and Controls Engineer

 • Surveyor

 • CAD Designer