• Odvětví

  Modernizace světové infrastruktury

Softwarová řešení pro vlastníky-provozovatele

Abyste jako vlastník-provozovatel uspěli, je pro vás infrastruktura stěžejní. Musíte udržovat nebo modernizovat již hotové aktiva i stavět nové. Musíte řešit celý životní cyklus infrastruktury, od plánování, přes navrhování, výstavbu až po provoz.
Musíte realizovat investiční projekty a pracovat s dodavateli, kteří se podílejí na realizaci projektu. Při provozu musíte zajistit efektivní koordinaci inženýrských a údržbářských prací.

Přečtěte si více +
 • Budovy a zařízení

  Řešení pro multidisciplinární plánování a navrhování stavební plochy, multidisciplinární navrhování a analýzy budov, projektovou spolupráci a řízení informací v rámci areálů.

 • Telekomunikace

  Řešení pro navrhování a analyzování sítí, navrhování a analyzování sloupů, GIS, multidisciplinární navrhování a analyzování výstavby a projektovou spolupráci.

 • Diskrétní výroba

  Řešení pro multidisciplinární navrhování a analýzy technologických celků, projektovou spolupráci, rozvržení výrobních prostor a správu informací po celý životní cyklus aktiv.

 • Elektrická energie a plyn

  Řešení zahrnují tvorbu map a geoprostorovou analýzu, návrh sítě, návrh a analýzu sloupů a věží, návrh rozvoden, GIS a řízení výkonnosti aktiv.

 • Státní správa

  Řešení pro tvorbu map, katastrální úřady, GIS, 3D města, projektovou spolupráci, správu informací v rámci areálů a správu informací po celý životní cyklus aktiv.

 • Tvorba map a geodetický průzkum

  Řešení pro získávání a analyzování dat z geodetického průzkumu, tvorbu map, tvorbu katastrálních map a GIS.

 • Těžební průmysl

  Řešení pro plánování a průzkum těžby, plánování a navrhování manipulace se sypkými materiály, GIS, hospodaření s vodou a řízení výkonnosti aktiv.

 • Ropa a zemní plyn

  Řešení zahrnují multidisciplinární navrhování, projektovou spolupráci, plánování prací, navrhování a analýzu staveb na moři a řízení výkonnosti aktiv.

 • OpenRail

  Pokročilý BIM pro železnice a dopravu od projektování po provoz

 • Výroba elektrické energie

  Řešení zahrnují multidisciplinární navrhování a analýzu, projektovou spolupráci, správu projekčních obsahů a správu informací o aktivech po celý životní cyklus.

 • Provozní výroba

  Řešení zahrnují multidisciplinární navrhování a analýzu, projektovou spolupráci, správu projekčních obsahů a správu informací o aktivech po celý životní cyklus.

 • Železnice a přeprava

  Řešení pro multidisciplinární navrhování a analyzování sítí a stanic, projektovou spolupráci, GIS, prediktivní údržbu a správu aktiv.

 • Silnice a dálnice

  Řešení pro navrhování a analyzování silnic, mostů a tunelů, projektování podpovrchových sítí, projektovou spolupráci, GIS a správu informací po celý životní cyklus aktiv.

 • Voda a odpadní voda

  Řešení pro multidisciplinární navrhování čistíren odpadních vod, úpraven vody, GIS, plánování a navrhování sítí, modelování a analýzu sítí, provozní modelování a správu aktiv.