• Budovy a zařízení

    Udržitelné po celý životní cyklus

Řešení pro každý typ budovy a zařízení

Maximalizujte návratnost investic do budovy nebo zařízení díky řešením pro celý životní cyklus aktiv. Zlepšete koordinaci procesu navrhování, získejte přehled o výstavbě a zajistěte, aby informace z fáze navrhování i výstavby byly uchovány pro použití pro provoz.

Řešení společnosti Bentley pro modelování návrhu, analytické modelování, modelování reality a konstrukční modelování spojují všechny disciplíny zapojené do návrhu a výstavby vašich zařízení. Díky řízení procesů za pomoci našeho řešení pro spolupráci na projektech můžete používat inteligentní modely, které vytvoří váš realizační projektový tým, od fáze návrhu, přes výstavbu až po provoz. Výsledkem bude snížení nákladů, řízení investičních projektů a maximalizjete návratnosti vašich investic.

Přečtěte si více +
Názory