• Víceoborové navrhování a analýza technologických celků

  Konstrukční činnost a analýza ve vzájemné spolupráci

Víceoborové navrhování a analytické řešení technologických celků

Zlepšete dodávání projektů a správu informací pomocí integrovaného navrhování a analytického řešení technologických celků pokrývajícího životnost aktiv. Využijte koordinaci návrhů, dělbu práce a virtualizaci jako součást komplexního konstrukčního prostředí pro digitální spolupráci. Vypracujte rychleji projekty infrastruktury technologických celků pomocí integrovaného navrhování a analýzy.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte a simulujte zatížení

  • Importujte, analyzujte a protokolujte výsledky zatížení z dat potrubí a konstrukčních návrhů. Vizualizujte graficky výsledky analýzy potrubního zatížení pro provozní podmínky v horkém a chladném prostředí. Zlepšete celkovou integritu a kvalitu inženýrského návrhu a jeho shodu s předmětnými konstrukčními předpisy.
 • Provádějte 3D interferenční analýzy

  • Zvyšte přesnost díky automatické detekci kolizí v rámci 3D schématu potrubí, konstrukcí, zařízení, elektrických soustav a topných a klimatizačních soustav. Používejte Bentley Navigator pro revizi detekce kolizí a vyřešení kolizí před započetím výstavby. 
 • Navrhujte elektrické soustavy technologických celků

  • Využívejte inteligentní schémata pro zvýšení rychlosti a kvality vašich návrhů elektrických soustav technologických celků. Vytvářejte 3D uspořádání elektrických prvků podle 3D modelů technologického celku z běžných produktů využívaných pro návrhy provozů. Integrujte Promis.e s OpenPlant k zajištění synchronizace dat o elektrické soustavě v rámci celého projektu technologického celku.
 • Navrhujte systémy přístrojového vybavení technologického celku

  • Navrhujte a modelujte systémy přístrojového vybavení technologického celku s návrhy potrubí a mechanických procesních zařízení. Využívejte schématická data během navrhování pro zařízení přístrojového vybavení zapojená za sebou. Zvyšte celkovou kvalitu a integritu návrhu systémů přístrojového vybavení technologického celku.
 • Řiďte a řešte interference ve 3D

  • Provádějte analýzu interferencí ve 3D mezi víceoborovými 3D modely návrhů. Definujte pravidla interferencí pro omezení nesprávně stanovených kolizních výsledků. Řiďte a řešte kolizní výsledky interaktivně. Zlepšete celkovou kvalitu a integritu víceoborových 3D návrhů.
 • Modelujte brownfield technologické celky pomocí mračen bodů

  • Zachycujte a analyzujte údaje o stavech brownfield (zastaralé, nutná revitalizace) technologických celků v rámci podpory projektů ve stávajících průmyslových oblastech. Používejte data laserově snímaných mračen bodů v daném kontextu během detailního 3D modelování a navrhování. Provádějte kontroly 3D kolizí na základě dat současného stavu. Zlepšete celkovou integritu a kvalitu projektů ve stávajících průmyslových oblastech.
 • Vytvářejte víceoborové návrhy technologických celků

  • Integrujte obory návrhu technologických celků pro vytváření víceoborových modelů technologických celků s vysokou integritou. Využívejte interaktivní 3D návrh pro vaše systémy stavebních, konstrukčních, mechanických zařízení, potrubních kabelovodů a jednotek HVAC. Můžete kombinovat fyzický návrh technologického celku se schématickým návrhem. To vám umožní provádět srovnání mezi 2D a 3D modely technologického celku. Vytvářejte podrobné protokoly se soupisy materiálů pro všechny prvky technologického celku.
 • Odkazujte se na strukturální model analýzy zatížení potrubí

  • Opakovaně využívejte konstrukční data na základě vytvoření strukturálního modelu v softwaru STAAD.Pro a naimportujte jej do AutoPIPE pro realističtější, plně integrované, obousměrné analýzy potrubí a konstrukcí. Můžete rovněž naimportovat výsledný model potrubí, kompletně se zatíženími nosných prvků potrubí, do modelu Bentley STAAD.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Veletrh Hannover 2017

24-28. Duben 2017
Hannover, Německo

Připojte se k společnosti Bentley u Siemens stánku v hale 9, stánek D35 a uvidíte, jak digitalizujeme podnik.

Ken-Adamson_1920x1080
Ken Adamson: BIM Innovations, Advantages for Adoption, and New Developments for 2017

Featured Interview in Informed Infrastructure held at the Year In Infrastructure Conference, Nov. 1-3, 2016.

Watch Now
Scénář řešení

Váš „scénář“ se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš „seznam“ obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenBuildings Designer
  Souhrnné informace o produktu AECOsim Building Designer
  OpenBuildings Designer

  Navrhujte, analyzujte, dokumentujte a vizualizujte budovy libovolné velikosti, tvaru a složitost pomocí víceoborové aplikace pro architekty a inženýry.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant Modeler
  Souhrnné informace o produktu stub_459366075_Pipes
  OpenPlant Modeler

  Vytvářejte rychle a snadno 3D návrhy potrubních rozvodů, topení a klimatizace a elektrických zařízení vašich výrobních provozů v otevřeném prostředí umožňujícím rozsáhlou vzájemnou spolupráci.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant PID
  Souhrnné informace o produktu stub_459334891
  OpenPlant PID

  Zlepšete návrhy technologických celků a provozů pomocí rychlých, inteligentních a přesných potrubních a přístrojových schematických výkresů (P&ID), které můžete sdílet v rámci vašeho celého projektu s využitím otevřeného datového schématu podle ISO 15926.

  Více informací
  Používají:
 • OpenRoads Designer
  Souhrnné informace o produktu design application for roadway, surveying, drainage, subsurface utilities, successor of InRoads and GEOPAK
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je komplexní a plně funkční podrobná aplikace pro návrhy pro zeměměřičství, odvodňování, podpovrchové inženýrské sítě a návrh vozovky, která nahrazuje všechny možnosti, které byly dříve poskytovány prostřednictvím InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant Isometrics Manager
  Souhrnné informace o produktu stub_ist_4362669_ProcessPlant_L
  OpenPlant Isometrics Manager

  Rychle vytvářejte inteligentní izometrie z mnoha zdrojů 3D modelů v kolaborativní, interoperabilní a přesto samostatné aplikaci.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant ModelServer
  Souhrnné informace o produktu stub_26814197_RefineryPipes
  OpenPlant ModelServer

  Spravujte a distribuujte soubory a součásti vašeho návrhu technologických celků v rámci globálních projektů bez nutnosti replikace databází.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant Orthographics Manager
  Souhrnné informace o produktu stub_pipes
  OpenPlant Orthographics Manager

  Vytvářejte výkresy obecného uspořádání rychleji a ve vyšší kvalitě pomocí automatizovaného extrahování 2D souborů z 3D modelů.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant Support Engineering
  Souhrnné informace o produktu Stub-iStock_000023697122_Double
  OpenPlant Support Engineering

  Získejte možnosti rychlého a přesného navrhování, modelování a detailního rozpisu nosných prvků pro potrubí, elektrická, topná a klimatizační zařízení.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
 • AutoPIPE Vessel
  Souhrnné informace o produktu AutoPIPE Vessel
  AutoPIPE Vessel

  Umožněte nákladově efektivní a přesný návrh pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek zatížení.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Pointools
  Souhrnné informace o produktu stub_MollerCentre_1
  Bentley Pointools

  Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů

  Více informací
  Používají:
 • Descartes
  Souhrnné informace o produktu stub-mrb-north-east-lidar-photo-match
  Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Používají:
 • ProConcrete
  Souhrnné informace o produktu stub_ThinkstockPhotos-80033549
  ProConcrete

  Modelujte železobetonové objekty jakéhokoli tvaru a následně vytvářejte výkresy, harmonogramy a protokoly přímo z vašich modelů.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD.Pro
  Souhrnné informace o produktu Structural Analysis software - Petrochemical Plant
  STAAD.Pro

  Analyzujte a navrhujte jakoukoli konstrukci, jednoduchou i složitou. Sdílejte bez obav synchronizovaný model a zajistěte tak mezioborovou týmovou spolupráci.

  Více informací
  Používají:
 • AutoPLANT Modeler
  Souhrnné informace o produktu stub_iStock_000037856750_XXXLarge
  AutoPLANT Modeler

  Vytvářejte rychle inteligentní 3D návrhy a modely technologických celků s integrovanou aplikací založenou na AutoCADu pro navrhování potrubních systémů, zažírení a kabelových tras.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Raceway and Cable Management
  Souhrnné informace o produktu stub_000032594526
  Bentley Raceway and Cable Management

  Ušetřete čas a omezte náklady pomocí první a jediné integrované aplikace pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů kabelových systémů.

  Více informací
  Používají:
 • Promis.e
  Souhrnné informace o produktu stub_ist_27185076_ControlBrd_L
  Promis.e

  Navrhujte elektrické systémy rychleji a s menším objemem chyb pomocí křížově odkazovaných schémat, 2D plánů, 3D modelů zařízení a protokolů.

  Více informací
  Používají:
 • ProSteel
  Souhrnné informace o produktu stub_178047493
  ProSteel

  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD Foundation Advanced
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_38142812_RebarConstruction_2XL
  STAAD Foundation Advanced

  Návrhy prakticky jakýchkoli typů základů, od jednoduchých až po ty nejsložitější.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Instrumentation and Wiring
  Souhrnné informace o produktu stub_ist_1858156_Wiring_Panel_M
  Bentley Instrumentation and Wiring

  Urychlete vaše návrhy řídicích systémů procesních provozů a efektivně spravujte všechna vaše data z přístrojového vybavení a motorů v relační databázi.

  Více informací
  Používají:
 • AutoPIPE Advanced
  Souhrnné informace o produktu Equipment cables and piping
  AutoPIPE Advanced

  Urychlete realizaci vyhovujících návrhů potrubí pro libovolně velké projekty pomocí osvědčené, škálovatelné, integrované pokročilé analýzy namáhání potrubí.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Mechanical Engineer

 • Process Engineer

 • Structural Engineer

 • Piping Engineer

 • Electrical Engineer

 • Instrument and Controls Engineer

 • CAD Designer