• Prediktivní údržba železnic

  Zlepšete výkon železniční sítě

Řešení prediktivní údržby železnic

Optimalizace údržby pro zařízení železnic je zásadní podmínkou pro provozování bezpečné, spolehlivé a ziskové železniční sítě. Přesné informace o železničních zařízeních jsou klíčovou součástí prostředí podpory rozhodování o prediktivní údržbě. 

Naše řešení spojuje údaje o stavu zařízení s ekologickými, finančními a konstrukčními údaji pro poznání stavu a provozních podmínek klíčových železničních zařízení s cílem zlepšit celkovou integritu a bezpečnost vaší železniční sítě.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Spravujte podmínky na železnici

  • Rychle a přesně shromažďujte, zobrazujte, analyzujte a spravujte všechny rozměry železniční infrastruktury a jejího stavu v průběhu času. Můžete spravovat měření geometrie tratí a data výjimek a rovněž měření podélných profilů kolejí a vady kolejí z široce používaných detekčních systémů pro kolejové dráhy.
 • Monitorujte a sledujte stavy železničních tratí

  • Analyzujte různé veličiny lineárních železničních aktiv, jako například tratí a nazemních vedení, pro stanovení míry zhoršení jejich stavu. Můžete používat celou škálu modelů zhoršení stavu pro předvídání budoucích stavů a předpovědi zbývající bezpečné životnosti aktiv a rovněž dat potenciálního selhání aktiv.
 • Vizualizujte informace o železničních aktivech

  • Vizualizujte lineární rozměry, jako například geometrii tratí s informacemi o aktivech, analytiku zhoršování stavu a další disciplíny v jednotném, synchronizovaném diagramu. Konfigurujte diagramy tak, aby znázorňovaly pouze informace nutné k podpoře vašich rozhodnutí ohledně údržby a výměny prvků pro optimalizaci omezených rozpočtů.
OpenRail for Asset Performance
AssetWise for Asset Performance Brochure
Improve overall accessibility, quality, integrity and relevance of rail asset data.​​
Learn More
Callout_ist_45295416_MobileNews_3XL
Intelligent Infrastructure Ahead
Uptime Magazine article by Andrew Smith
Learn More
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
Profese