• Návrh rozvodny

  Zkuste nové cesty ke spolehlivému navrhování rozvoden

Southwest Electric Power Design Institute | Zhaotong Converter Station | Čína

Řešení návrhů rozvoden

Zdokonalte dodávání projektů a lépe spravujte návrhové informace po celý životní cyklus projektu s inteligentním navrhováním rozvoden, modelově založeným přístupem, který spojuje 3D fyzické a elektrické obory konstrukce. Naše řešení pro konstruování rozvoden zkracuje čas potřebný na vypracování návrhu a minimalizuje chyby, které vyvolávají potřebu dodatečných úprav během montáže. 3D vizualizace rozvodny zvyšuje celkovou přesnost vašich návrhů a umožňuje včasné zjištění možných bezpečnostních rizik, jako jsou otázky fyzických rozestupů. Naše řešení nabízí ucelenou sadu funkcí od vytváření jednořádkových diagramů až po detailní celkové 3D rozvržení. Urychlete práce na brownfield projektech přesnými 3D modely, odvozenými z jednoduchých fotografií nebo mračen bodů. Můžete se spolehnout na inteligentní, informačně obsáhlé modely rozvoden pro zvýšení kvality návrhových výstupů na podporu výstavby a předání do provozu.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Navrhujte strojovny rozvoden

  • Navrhujte strojovny a budovy rozvoden tak, aby splňovaly veškeré požadované normy. Používejte víceoborovou aplikaci BIM pro navrhování architektonických, stavebních, mechanických a elektrických systémů budov. Simulujte a analyzujte mechanické systémy budov, podmínky okolního prostředí a energetickou účinnost.
 • Navrhujte fyzické uspořádání rozvoden

  • ​Vypracujte rozvržení ve 3D za pomoci katalogu objektů tvořících vybavení, které se k sobě přichytávají v předem definovaných spojovacích bodech. Chcete-li rychle změnit umístění, přemisťujte skupiny spojeného vybavení jako jednotky. Použijte vestavěné 3D nástroje k navrhování zemnící sítě a ochrany před bleskem a analyzujte průvěsy, světlé výšky a kolize kabelů.
 • Navrhujte ochranu a řízení rozvoden

  • ​Vytvářejte propojená přehledová schémata spojení s křížovými odkazy, schémata zapojení, schematické nákresy a rozložení panelů. Urychlete navrhování pomocí vodičů, které se automaticky přerušují a opravují podle toho, jak vkládáte nebo odstraňujete symboly. Automatické číslování vodičů, označování zařízení, kontrola chyb a další možnosti vám ušetří čas a zvýší kvalitu návrhu.
 • Navrhněte objekt rozvodny

  • ​Vyberte nejlepší lokalitu pro objekt, určete vliv podpovrchové vrstvy půdy a stanovte náklady na odstranění, doplnění a přemístění zeminy. Navrhněte kompletní objekt včetně základové desky pro rozvodnu, odvodňování a přístupových komunikací.
 • Navrhování konstrukcí rozvoden

  • ​Navrhujte a analyzujte konstrukce rozvoden tak, aby splňovaly konstrukční předpisy a odolaly statickému i dynamickému zatížení. Při návrhu základů vycházejte z podpůrných reakcí získaných z modelů strukturální analýzy. Vytvářejte montážní nebo dílenské výkresy pro zhotovitele ocelových konstrukcí.
 • Modelujte rozvodny v bývalých areálech pomocí reálných sítí a mračen bodů

  • Využívejte reálné sítě a mračna bodů k podpoře projektů zahrnujících návrhy v bývalých průmyslových areálech. Během vytváření modelů a návrhů s přesnými detaily pracujte s podrobnými 3D modely odvozenými z prostých fotografií a kontextových dat ve formě mračen bodů z laserového snímání. Kontrolujte 3D kolize na základě údajů o stávajících podmínkách. Zlepšujte celkovou integritu a kvalitu projektů v bývalých průmyslových areálech.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení. Váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenBuildings Designer
  Souhrnné informace o produktu AECOsim Building Designer
  OpenBuildings Designer

  Navrhujte, analyzujte, dokumentujte a vizualizujte budovy jakékoli velikosti, tvaru a složitosti pomocí víceoborové stavební aplikace pro architekty a inženýry.

  Více informací
  Používají:
 • OpenRoads Designer
  Souhrnné informace o produktu SLC_Road_Stub_290x163_0516
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je obsáhlá a funkcemi kompletně vybavená aplikace k vytváření podrobných návrhů pro mapování, navrhování odvodňování, podzemních inženýrských sítí a silnic, která nahrazuje všechny schopnosti poskytované dříve softwary InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Používají:
 • MicroStation
  Souhrnné informace o produktu stub-Shanghai-night
  MicroStation

  Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.

  Více informací
  Používají:
 • PLAXIS 2D
  Souhrnné informace o produktu Plaxis
  PLAXIS 2D

  Proveďte 2D analýzu deformace a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin pomocí PLAXIS 2D, výkonného balíčku pro konečné prvky.

  Více informací
  Používají:
 • PLAXIS 3D
  Souhrnné informace o produktu PLAXIS
  PLAXIS 3D

  Pomocí PLAXIS 3D můžete provádět výkonnou trojrozměrnou analýzu deformací a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu stub_000026294818
  Integrace návrhu ProjectWise

  Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Substation
  Souhrnné informace o produktu stub_iSt_489807_M_Electric-Power-Substation
  Bentley Substation

  Vytvářejte návrhy pro nově zakládané a stávající provozy až o 40 procent rychleji pomocí jediného softwaru, který slučuje dohromady elektrický a fyzický konstrukční návrh.

  Více informací
  Používají:
 • Descartes
  Souhrnné informace o produktu stub-mrb-north-east-lidar-photo-match
  Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Používají:
 • LumenRT
  Souhrnné informace o produktu stub-LumenRT_WSDOT
  Bentley LumenRT

  Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.

  Více informací
  Používají:
 • ProConcrete
  Souhrnné informace o produktu stub_ThinkstockPhotos-80033549
  ProConcrete

  Modelujte železobetonové objekty jakéhokoli tvaru a následně vytvářejte výkresy, harmonogramy a protokoly přímo z vašich modelů.

  Více informací
  Používají:
 • SITEOPS
  Souhrnné informace o produktu Stub-iStock_000010772244_Full
  SITEOPS

  Konceptuální scénáře dané lokality s malými nároky na práci a režijní výlohy u jakéhokoli vašeho projektu terénních úprav.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD.Pro
  Souhrnné informace o produktu Structural Analysis software - Petrochemical Plant
  STAAD.Pro

  Navrhněte jakýkoli typ konstrukce a sdílejte s důvěrou synchronizovaná data modelu v celém vašem projekčním týmu.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Raceway and Cable Management
  Souhrnné informace o produktu stub_000032594526
  Bentley Raceway and Cable Management

  Ušetřete čas a omezte náklady pomocí první a jediné integrované aplikace pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů kabelových systémů.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Logs
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_21252847_UndergroundSoil_2XL
  gINT Logs

  Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Professional
  Souhrnné informace o produktu stub_TS_137424341_CoreSamples_L
  gINT Professional

  Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.

  Více informací
  Používají:
 • ProSteel
  Souhrnné informace o produktu stub_178047493
  ProSteel

  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD Foundation Advanced
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_38142812_RebarConstruction_2XL
  STAAD.Foundation Advanced

  Navrhujte virtuálně jakýkoliv druh základu, od jednoduchých po ty nejsložitější.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Architect

 • Civil Engineer

 • Structural Engineer

 • Substation Engineer

 • Geotechnical Engineer

 • Protection and Control Engineer

 • CAD Designer