• Návrh a analýza čističek odpadních vod

  Kolaborativní inženýrství a analýza vod a odpadních vod

Návrh a analýza čističek odpadních vod

Projekty návrhů úpraven vody a čističek odpadních vod jsou rozsáhlé, náročné na komplexní inženýrské úsilí a vyžadující návrhový tým, který se často rozšiřuje do mnoha kanceláří a zahrnuje spolupráci mezi různými poradenskými firmami, dodavateli a vlastníky. Řešení společnosti Bentley vytváří multidisciplinární 3D modely, které mohou optimalizovat dodávání projektů a zlepšit správu informací o infrastruktuře, tím jak projekt prochází od návrhu až po výstavbu a nakonec až po samotný provoz.

S řešením Treatment Plant Design and Analysis od společnosti Bentley můžete dodávat projekty na "zelené louce" nebo v brownfield oblasti, které vyžadují týmovou spolupráci v komplexním modelovacím a propojeném datovém prostředí. Řešení se skládá z multidisciplinárních aplikací, které pokrývají staveniště, proces, architektonické, přístrojové a řídící, elektrické, mechanické zařízení, mechanické a konstrukční potrubí, podpěry a závěsy, HVAC, konstrukční ocel a železobeton.  Snadným způsobem můžete modelovat složité konstrukce, jako jsou čističe, pračky a přehrady, na přesné vyvýšení pro optimální hydraulický průtok.

Přečtěte si více +
  • Multi-discipline Water and Wastewater Treatment Plant Design and Analysis
Funkce
 • Provádějte 3D interferenční analýzy

  • Zvyšte přesnost díky automatické detekci kolizí v rámci 3D schématu potrubí, konstrukcí, zařízení, elektrických soustav a topných a klimatizačních soustav. Používejte Bentley Navigator pro revizi detekce kolizí a vyřešení kolizí před započetím výstavby. 
 • Navrhujte elektrické soustavy technologických celků

  • Využívejte inteligentní schémata pro zvýšení rychlosti a kvality vašich návrhů elektrických soustav technologických celků. Vytvářejte 3D uspořádání elektrických prvků podle 3D modelů technologického celku z běžných produktů využívaných pro návrhy provozů. Integrujte Promis.e s OpenPlant k zajištění synchronizace dat o elektrické soustavě v rámci celého projektu technologického celku.
 • Navrhujte systémy přístrojového vybavení technologického celku

  • Navrhujte a modelujte systémy přístrojového vybavení technologického celku s návrhy potrubí a mechanických procesních zařízení. Využívejte schématická data během navrhování pro zařízení přístrojového vybavení zapojená za sebou. Zvyšte celkovou kvalitu a integritu návrhu systémů přístrojového vybavení technologického celku.
 • Vytvářejte výstupy pro obor potrubních a procesních schematických výkresů

  • Vytvářejte rychle P&ID schémata za použití komponent ověřených podle projektových specifikací potrubního systému. Vytvářejte protokoly s kritickými projektovými informacemi včetně seznamů ventilů, vedení a zařízení, které můžete exportovat do formátu Microsoft Excel nebo je připojit k projektové databázi technologického celku pro tvorbu zpráv v rozsahu celého projektu.
 • Vytvářejte víceoborové návrhy technologických celků

  • Integrujte obory návrhu technologických celků pro vytváření víceoborových modelů technologických celků s vysokou integritou. Využívejte interaktivní 3D návrh pro vaše systémy stavebních, konstrukčních, mechanických zařízení, potrubních kabelovodů a jednotek HVAC. Můžete kombinovat fyzický návrh technologického celku se schématickým návrhem. To vám umožní provádět srovnání mezi 2D a 3D modely technologického celku. Vytvářejte podrobné protokoly se soupisy materiálů pro všechny prvky technologického celku.
Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více
Callout_ist_70951323_SuccessFactorsWebinar_XL
ACCELERATE Going Digital for Water Treatment Plants

Join our experts for this virtual series and work through the design and modeling of a new wastewater pumping station using OpenPlant, OpenBuildings Designer, and PlantSight!

Learn More
Řešení

Váš seznam se skládá z produktů Bentley pro toto řešení, zobrazuje produkty podle role uživatele.

Produkty
 • OpenBuildings Designer
  Shrnutí produktu AECOsim Building Designer
  OpenBuildings Designer

  Navrhujte, analyzujte, dokumentujte a vizualizujte budovy jakékoli velikosti, tvaru a složitosti pomocí víceoborové stavební aplikace pro architekty a inženýry.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenPlant Modeler
  Shrnutí produktu stub_459366075_Pipes
  OpenPlant Modeler

  Vytvářejte rychle a snadno 3D návrhy potrubních rozvodů, topení a klimatizace a elektrických zařízení vašich výrobních provozů v otevřeném prostředí umožňujícím rozsáhlou vzájemnou spolupráci.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenPlant PID
  Shrnutí produktu stub_459334891
  OpenPlant PID

  Zlepšete návrhy technologických celků a provozů pomocí rychlých, inteligentních a přesných potrubních a přístrojových schematických výkresů (P&ID), které můžete sdílet v rámci vašeho celého projektu s využitím otevřeného datového schématu podle ISO 15926.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenRoads Designer
  Shrnutí produktu SLC_Road_Stub_290x163_0516
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je obsáhlá a funkcemi kompletně vybavená aplikace k vytváření podrobných návrhů pro mapování, navrhování odvodňování, podzemních inženýrských sítí a silnic, která nahrazuje všechny schopnosti poskytované dříve softwary InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenPlant Isometrics Manager
  Shrnutí produktu stub_ist_4362669_ProcessPlant_L
  OpenPlant Isometrics Manager

  Rychle vytvářejte inteligentní izometrie z mnoha zdrojů 3D modelů v kolaborativní, interoperabilní a přesto samostatné aplikaci.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenPlant ModelServer
  Shrnutí produktu stub_26814197_RefineryPipes
  OpenPlant ModelServer

  Spravujte a distribuujte soubory a součásti vašeho návrhu technologických celků v rámci globálních projektů bez nutnosti replikace databází.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenPlant Orthographics Manager
  Shrnutí produktu stub_pipes
  OpenPlant Orthographics Manager

  Vytvářejte výkresy obecného uspořádání rychleji a ve vyšší kvalitě pomocí automatizovaného extrahování 2D souborů z 3D modelů.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenPlant Support Engineering
  Shrnutí produktu Stub-iStock_000023697122_Double
  OpenPlant Support Engineering

  Získejte možnosti rychlého a přesného navrhování, modelování a detailního rozpisu nosných prvků pro potrubí, elektrická, topná a klimatizační zařízení.

  Více informací
  Použil(a)
 • ProjectWise Design Integration
  Shrnutí produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Použil(a)
 • AutoPIPE Vessel
  Shrnutí produktu AutoPIPE Vessel
  AutoPIPE Vessel

  Umožněte cenově výhodné a přesné navrhování pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek jejich zatížení.

  Více informací
  Použil(a)
 • Bentley Pointools
  Shrnutí produktu stub_MollerCentre_1
  Bentley Pointools

  Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů

  Více informací
  Použil(a)
 • Descartes
  Shrnutí produktu stub-mrb-north-east-lidar-photo-match
  Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Použil(a)
 • LumenRT
  Shrnutí produktu stub-LumenRT_WSDOT
  Bentley LumenRT

  Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.

  Více informací
  Použil(a)
 • ProConcrete
  Shrnutí produktu stub_ThinkstockPhotos-80033549
  ProConcrete

  Modelujte železobetonové objekty jakéhokoli tvaru a následně vytvářejte výkresy, harmonogramy a protokoly přímo z vašich modelů.

  Více informací
  Použil(a)
 • STAAD.Pro
  Shrnutí produktu Structural Analysis software - Petrochemical Plant
  STAAD.Pro

  Navrhněte jakýkoli typ konstrukce a sdílejte s důvěrou synchronizovaná data modelu v celém vašem projekčním týmu.

  Více informací
  Použil(a)
 • Bentley PlantWise
  Shrnutí produktu Stub-iStock_000037314084_Large
  Bentley PlantWise

  Dodávejte konceptuální návrhy technologických celků s nižšími náklady na životní cyklus na základě 3D modelování, které vám pomůže optimalizovat konstrukci, údržbu a provozuschopnost.

  Více informací
  Použil(a)
 • Bentley Raceway and Cable Management
  Shrnutí produktu stub_000032594526
  Bentley Raceway and Cable Management

  Ušetřete čas a omezte náklady pomocí první a jediné integrované aplikace pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů kabelových systémů.

  Více informací
  Použil(a)
 • Promis.e
  Shrnutí produktu stub_ist_27185076_ControlBrd_L
  Promis.e

  Navrhujte elektrické systémy rychleji a s menším objemem chyb pomocí křížově odkazovaných schémat, 2D plánů, 3D modelů zařízení a protokolů.

  Více informací
  Použil(a)
 • ProSteel
  Shrnutí produktu stub_178047493
  ProSteel

  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.

  Více informací
  Použil(a)
 • STAAD Foundation Advanced
  Shrnutí produktu Stub_ist_38142812_RebarConstruction_2XL
  STAAD.Foundation Advanced

  Navrhujte virtuálně jakýkoliv druh základu, od jednoduchých po ty nejsložitější.

  Více informací
  Použil(a)
 • Bentley Instrumentation and Wiring
  Shrnutí produktu stub_ist_1858156_Wiring_Panel_M
  Bentley Instrumentation and Wiring

  Urychlete vaše návrhy řídicích systémů procesních provozů a efektivně spravujte všechna vaše data z přístrojového vybavení a motorů v relační databázi.

  Více informací
  Použil(a)
 • AutoPIPE Advanced
  Shrnutí produktu Equipment cables and piping
  AutoPIPE Advanced

  Urychlete dodání návrhů potrubí podle příslušných předpisů pro projekty jakékoli velikosti pomocí osvědčené, škálovatelné a integrované pokročilé pevnostní analýzy potrubí.

  Více informací
  Použil(a)
Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Mechanical Engineer

 • Process Engineer

 • Structural Engineer

 • Piping Engineer

 • Electrical Engineer

 • Instrument and Controls Engineer

 • CAD Designer