• Navrhování a analýza konstrukce větrných turbín

  Odolnost vůči větru

COWI, Wikinger Offshore Wind Turbine Foundation Design Project, Baltic Sea, Germany​

Řešení pro navrhování a analýzu konstrukce větrných turbín

Větrné turbíny jsou rostoucím aspektem naší infrastruktury obnovitelných zdrojů energie. Návrh a umístění nosných konstrukcí pro větrné turbíny se musí přizpůsobit různým podmínkám. Mezi ně patří poloha, terén, vítr a vlnobití pro celou řadu instalací jak na pevnině, tak i na moři. Kombinací pokročilého 3D konstrukčního řešení a modelování namáhání metodou konečných prvků můžete optimalizovat všechny aspekty návrhu a provedení konstrukce plošiny větrné turbíny. Můžete také použít dodatečnou analýzu pro konstrukci pilot a podmínek únavového zatížení.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte únavu materiálů u větrných turbín

  • Navrhujte a analyzujte požadavky na únavu materiálů pro široký rozsah podmínek zatížení pro dynamické systémy turbín. Ověřujte rozsahy únavové pevnosti a dynamickou odezvu prostřednictvím historie simulací. Zlepšete celkovou integritu návrhu větrných turbín a nosných konstrukcí.
 • Analyzujte zatížení větrných turbín

  • Analyzujte a kalkulujte zatížení větrných turbín dynamicky na nosných konstrukcích pro široký rozsah provozních podmínek a případů zatížení. Provádějte dynamické, deterministické, spektrální analýzy, nebo analýzy v čase. Zlepšete celkové inženýrství a návrh nosných konstrukcí větrných turbín.
 • Navrhujte a analyzujte pilotové konstrukce

  • Vytvářejte vysoce kvalitní námořní pilotové konstrukce s vysokou integritou. Provádějte nelineární analýzy interakce půdy, pilot a konstrukce u strukturálních modelů pevných námořních staveb s více upevněnými podpěrnými prvky.
 • Vykonávejte analýzy zborcení pro větrné turbíny

  • Vykonávejte analýzy zborcení pro větrné turbíny včetně nelineární analýzy základů a analýzy plastických deformací základů. Využívejte interaktivní zobrazení výsledků zborcení pro ověření vašeho návrhu. Vytvářejte protokoly a diagramy podle analýzy zborcení.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • MicroStation
  Souhrnné informace o produktu stub-Shanghai-night
  MicroStation

  Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.

  Více informací
  Používají:
 • PLAXIS 2D
  Souhrnné informace o produktu Plaxis
  PLAXIS 2D

  Proveďte 2D analýzu deformace a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin pomocí PLAXIS 2D, výkonného balíčku pro konečné prvky.

  Více informací
  Používají:
 • PLAXIS 3D
  Souhrnné informace o produktu PLAXIS
  PLAXIS 3D

  Pomocí PLAXIS 3D můžete provádět výkonnou trojrozměrnou analýzu deformací a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu stub_000026294818
  Integrace návrhu ProjectWise

  Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Fatigue
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_62362464_OilGasPlatform_L
  SACS Fatigue

  Omezte rizika strukturálních poruch námořních konstrukcí pomocí software SACS Fatigue. Získejte možnost podrobných výpočtů únavové životnosti konstrukcí na těžbu ropy, plynu a využití větrné energie určených specificky pro tyto průmyslové obory.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Offshore Structure
  Souhrnné informace o produktu Stub-170627031_OffshoreRig_L
  SACS Offshore Structure

  Optimalizujte návrh k zajištění dodržování předpisů, porozumění chování a přesnému předvídání výkonnosti všech druhů námořních staveb.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Pile Structure Design
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_33217226_offshore_XL
  SACS Pile Structure Design

  Snižte riziko selhání základů námořních konstrukcí pomocí softwaru pro nelineární analýzu interakce mezi podložím a sloupy.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Wind Turbine
  Souhrnné informace o produktu stub_windturbine_290x162
  SACS Wind Turbine

  Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin námořních větrných farem.

  Více informací
  Používají:
 • MOSES
  Souhrnné informace o produktu stub_MC_CPOC_26090983
  MOSES

  Vyřešte efektivněji komplexní úkoly projektů pro pobřežní oblasti díky efektivitě a flexibilitě jedinečným způsobem integrovaného simulačního software.

  Více informací
  Používají:
 • ProConcrete
  Souhrnné informace o produktu stub_ThinkstockPhotos-80033549
  ProConcrete

  Modelujte železobetonové objekty jakéhokoli tvaru a následně vytvářejte výkresy, harmonogramy a protokoly přímo z vašich modelů.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD.Pro
  Souhrnné informace o produktu Structural Analysis software - Petrochemical Plant
  STAAD.Pro

  Navrhněte jakýkoli typ konstrukce a sdílejte s důvěrou synchronizovaná data modelu v celém vašem projekčním týmu.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Logs
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_21252847_UndergroundSoil_2XL
  gINT Logs

  Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Professional
  Souhrnné informace o produktu stub_TS_137424341_CoreSamples_L
  gINT Professional

  Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.

  Více informací
  Používají:
 • ProSteel
  Souhrnné informace o produktu stub_178047493
  ProSteel

  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD Foundation Advanced
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_38142812_RebarConstruction_2XL
  STAAD.Foundation Advanced

  Navrhujte virtuálně jakýkoliv druh základu, od jednoduchých po ty nejsložitější.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Structural Engineer

 • Geotechnical Engineer

 • CAD Designer