• Navrhování a analýza konstrukce větrných turbín

  Odolnost vůči větru

COWI, Wikinger Offshore Wind Turbine Foundation Design Project, Baltic Sea, Germany​

Řešení pro navrhování a analýzu konstrukce větrných turbín

Větrné turbíny jsou rostoucím aspektem naší infrastruktury obnovitelných zdrojů energie. Návrh a umístění nosných konstrukcí pro větrné turbíny se musí přizpůsobit různým podmínkám. Mezi ně patří poloha, terén, vítr a vlnobití pro celou řadu instalací jak na pevnině, tak i na moři. Kombinací pokročilého 3D konstrukčního řešení a modelování namáhání metodou konečných prvků můžete optimalizovat všechny aspekty návrhu a provedení konstrukce plošiny větrné turbíny. Můžete také použít dodatečnou analýzu pro konstrukci pilot a podmínek únavového zatížení.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte únavu materiálů u větrných turbín

  • Navrhujte a analyzujte požadavky na únavu materiálů pro široký rozsah podmínek zatížení pro dynamické systémy turbín. Ověřujte rozsahy únavové pevnosti a dynamickou odezvu prostřednictvím historie simulací. Zlepšete celkovou integritu návrhu větrných turbín a nosných konstrukcí.
 • Analyzujte zatížení větrných turbín

  • Analyzujte a kalkulujte zatížení větrných turbín dynamicky na nosných konstrukcích pro široký rozsah provozních podmínek a případů zatížení. Provádějte dynamické, deterministické, spektrální analýzy, nebo analýzy v čase. Zlepšete celkové inženýrství a návrh nosných konstrukcí větrných turbín.
 • Navrhujte a analyzujte pilotové konstrukce

  • Vytvářejte vysoce kvalitní námořní pilotové konstrukce s vysokou integritou. Provádějte nelineární analýzy interakce půdy, pilot a konstrukce u strukturálních modelů pevných námořních staveb s více upevněnými podpěrnými prvky.
 • Vykonávejte analýzy zborcení pro větrné turbíny

  • Vykonávejte analýzy zborcení pro větrné turbíny včetně nelineární analýzy základů a analýzy plastických deformací základů. Využívejte interaktivní zobrazení výsledků zborcení pro ověření vašeho návrhu. Vytvářejte protokoly a diagramy podle analýzy zborcení.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • PLAXIS 2D
  Souhrnné informace o produktu Plaxis
  PLAXIS 2D

  Proveďte 2D analýzu deformace a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin pomocí PLAXIS 2D, výkonného balíčku pro konečné prvky.

  Více informací
  Používají:
 • PLAXIS 3D
  Souhrnné informace o produktu PLAXIS
  PLAXIS 3D

  Pomocí PLAXIS 3D můžete provádět výkonnou trojrozměrnou analýzu deformací a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Fatigue
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_62362464_OilGasPlatform_L
  SACS Fatigue

  Snižte riziko konstrukčního selhání pobřežních staveb pomocí SACS Fatigue. Získejte podrobné výpočty únavové životnosti pro stavby pro ropu, plyn a větrnou energii specifické pro dané odvětví.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Offshore Structure
  Souhrnné informace o produktu Stub-170627031_OffshoreRig_L
  SACS Offshore Structure

  Optimalizujte návrhy pro zajištění souladu s předpisy, pochopení chování a přesné předvídání výkonnosti všech typů staveb na moři.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Pile Structure Design
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_33217226_offshore_XL
  SACS Pile Structure Design

  Snižte riziko selhání základů pobřežních staveb pomocí softwaru pro nelineární analýzu interakce půdy/piloty.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Wind Turbine
  Souhrnné informace o produktu stub_windturbine_290x162
  OpenWindPower Fixed Foundation

  Prozkoumejte možnosti návrhu, porozumějte chování a přesně předpovídejte konstrukční výkonnost plošin větrných farem na moři.

  Více informací
  Používají:
 • MOSES
  Souhrnné informace o produktu MOSES
  MOSES

  Řešte složité výzvy projektů na moři díky efektivitě a flexibilitě jedinečně integrovaného simulačního softwaru.

  Více informací
  Používají:
 • ProConcrete
  Souhrnné informace o produktu stub_ThinkstockPhotos-80033549
  ProConcrete

  Modelujte železobetonové objekty jakéhokoli tvaru a následně vytvářejte výkresy, harmonogramy a protokoly přímo z vašich modelů.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD.Pro
  Souhrnné informace o produktu Structural Analysis software - Petrochemical Plant
  STAAD.Pro

  Analyzujte a navrhujte jakoukoli konstrukci, jednoduchou i složitou. Sdílejte bez obav synchronizovaný model a zajistěte tak mezioborovou týmovou spolupráci.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Logs
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_21252847_UndergroundSoil_2XL
  gINT Logs

  Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Professional
  Souhrnné informace o produktu stub_TS_137424341_CoreSamples_L
  gINT Professional

  Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.

  Více informací
  Používají:
 • ProSteel
  Souhrnné informace o produktu stub_178047493
  ProSteel

  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD Foundation Advanced
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_38142812_RebarConstruction_2XL
  STAAD Foundation Advanced

  Návrhy prakticky jakýchkoli typů základů, od jednoduchých až po ty nejsložitější.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Structural Engineer

 • Geotechnical Engineer