• Programy předplatného společnosti Bentley

    Umožnění dodání projektů a výkonnosti aktiv

Předplatné od společnosti Bentley

Bez ohledu na to, jaká je úloha vaší organizace v rámci dodání projektu nebo provozu infrastruktury, budete těžit z inovativních programů předplatného, které vám pomohou získat maximum z vašeho software a služeb Bentley.

Naše předplatné vám pomůže pokrýt veškeré vaše potřeby z hlediska software včetně vašich licencí na aplikace, hostitelských nebo lokálních služeb na pracovišti a cloudových služeb. Abyste napomohli k zavedení vašeho software do praxe a zajistili produktivitu vašich uživatelů, můžete do vašeho plánu předplatného zahrnout rovněž vzdělávání a řízené služby. Všechny naše programy jsou navrženy tak, aby zajišťovaly potřebné vybavení vašeho týmu k vykonávání jeho práce a aby váš tým dostával včasnou podporu od týmu expertů světové třídy v oblasti infrastruktury.

SELECT

Vynikající servis pro vaše aplikace

S programem SELECT budete mít možnost těžit z podpory non-stop, nepřetržitých aktualizací a vylepšení a vzdělávacích zdrojů pro všechny vaše aplikace Bentley. Pokud upřednostňujete možnost nekupovat si trvalé licence nebo chcete mít flexibilitu při zvládání období s maximálním pracovním vytížením, můžete využít temínované licence pro předplacení těch aplikací, které potřebujete. Termínované licence SELECT vám umožňují přizpůsobit složení vašich aplikací kdykoli a platit pouze za to, co využíváte, na konci každého kalendářního čtvrtletí.

Více informací
Program předplatného Enterprise License Subscription

Roční předplatné pro aplikace

Naše předplatné podnikové licence (ELS) nabízí přístup ke kompletnímu portfoliu aplikací Bentley, podporu non-stop, soustavné aktualizace a vylepšení a vzdělávací zdroje pro všechny vaše aplikace Bentley, a to vše za jediný roční poplatek. Tento poplatek se stanovuje podle vaší úrovně využívání softwaru, která se vyhodnocuje v průběhu roku a použije se jako základ k stanovení poplatku na následující rok. Máte možnost soustavně upravovat složení vašich aplikací, aby odráželo změny potřeb z hlediska vašich projektů a vašeho podniku, s neomezeným přístupem k jakékoli aplikaci Bentley. Výhoda možnosti učení u vašeho předplatného napomáhá k rychlému poznání prostředí, rychlému rozběhu projektů a vyšší produktivitě uživatelů.

Více informací
Předplatné Cloud Services Subscription

Ucelené roční předplatné

Naše předplatné Cloud Services Subscription je ucelené roční předplatné aplikací, hostitelských a lokálních služeb na pracovišti, cloudových služeb a řízených služeb. Cloud Services Subscription je nastaveno na roční závazek, který odpovídá vašemu předpokládanému využívání podle rozpočtu. Účtovány pak budou pouze skutečně využitý software a služby a odečítány ze zůstatku předplatného. U předplatného Cloud Services Subscription se případný nevyužitý zůstatek může převést do následujícího roku, a vy tak svůj nevyužitý zůstatek nikdy neztratíte.

Více informací