Přední vlastníci infrastruktury

Bentley Infrastructure 500 za rok 2021
Žebříček předních vlastníků

Bentley Infrastructure 500

Bentley Infrastructure 500 představuje žebříček předních vlastníků infrastruktury z veřejného i soukromého sektoru po celém světě, který je zveřejňován každý rok. Tento žebříček umožňuje snadno porovnat rozsah investic v různých typech infrastruktury, regionech světa a veřejných i soukromých organizacích.

Společnost Bentley Systems žebříček Bentley Infrastructure 500 sestavila, aby pomohla globálním zákazníkům ocenit a prozkoumat rozsah investic do infrastruktury a potenciál neustálého zvyšování návratnosti těchto investic. Hodnota BI 500, která přesahuje 18,76 bilionu dolarů, je vyšší než celkový HDP Číny a Indie v roce 2021. Společnost Bentley se zavázala zvyšovat návratnost investic do infrastruktury pomocí digitálních inovací a inovativních řešení, která usnadňují realizaci projektů a výkonnost aktiv.

Zobrazit celý žebříček Bentley Infrastructure 500

Výsledky na základě dat v roce 2021

Předních 10 vlastníků v žebříčku Bentley Infrastructure 500

Pořadí Název společnosti Hodnota infrastruktury*
(v mil. dolarů)
Sídlo společnosti
1 VLÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ 581 100 USD Spojené státy americké
2 SURGUTGAZPROM 231 284 USD Rusko
3 EXXONMOBIL 227 553 USD Spojené státy americké
4 ROYAL DUTCH SHELL 210 847 USD Nizozemsko
5 ELECTRICITE DE FRANCE 163 926 USD Francie
6 HIGHWAYS ENGLAND 162 857 USD Spojené království
7 DEPARTMENT OF LAND INFORMATION (AUSTRÁLIE) 162 710 USD Austrálie
8 TRANSPORT FOR NEW SOUTH WALES 157 220 USD Austrálie
9 CHEVRON 156 618 USD Spojené státy americké
10 KOREA ELECTRIC POWER 155 212 USD Jižní Korea

*Měřeno podle vykazovaného čistého dlouhodobého hmotného majetku.


Hodnota infrastruktury (v milionech dolarů) a přední vlastníci podle zemí
Zobrazit větší obrázek
 
Přední vlastníci podle odvětví Hodnota infrastruktury podle odvětví (v milionech dolarů)
Přední vlastníci podle odvětví Hodnota infrastruktury podle odvětví (v milionech dolarů)
Zobrazit větší obrázek Zobrazit větší obrázek
 
Přední vlastníci podle typu infrastruktury Hodnota infrastruktury podle typu infrastruktury
Přední vlastníci podle typu infrastruktury Hodnota infrastruktury podle typu infrastruktury
Zobrazit větší obrázek Zobrazit větší obrázek

Zobrazit celý žebříček Bentley Infrastructure 500

O žebříčku Bentley Infrastructure 500

Bentley Infrastructure 500 seřazuje vlastníky podle jejich vykázaného hmotného majetku (nebo jiného srovnatelného dlouhodobého hmotného majetku, jako jsou budovy nebo pevné stavby, pozemky a stroje). V žebříčku jsou zahrnuty subjekty z veřejného i soukromého sektoru spolu s finančními výsledky, které vykázaly v posledních třech letech (z důvodu flexibility jednotlivých způsobů výkaznictví). Předkládané hodnoty jsou stanoveny bez odpisů a amortizace a jsou vypočteny tak, aby byla vyloučena aktiva, která nejsou pro infrastrukturu reprezentativní, jako např. vybavení, nábytek a software, pokud jsou takové údaje k dispozici.

Další poznámky pod čarou:

  • Zdrojem dat pro tento žebříček jsou finanční výkazy a externí poskytovatelé dat.
  • Všechny hodnoty byly převedeny na americké dolary (v milionech).
  • Vyloučeny byly dceřiné společnosti ve většinovém vlastnictví mateřských společností, které již v žebříčku jsou (pokud jednoznačně nevykazují finanční prostředky samostatně).

Žebříček Bentley Infrastructure 500 je každoročně aktualizován. Na webu www.bentley.com/BI500 můžete uvést nové nebo aktualizované informace o vaší organizaci, které by měly být vzaty v úvahu k vydání žebříčku Bentley Infrastructure 500 v roce 2022.