Nasze działania w ramach ESG

ENVIRONMENTAL

ŚRODOWISKO
  • Zrównoważona infrastruktura
  • Klimat i energia
  • Zarządzanie środowiskiem

SOCIAL

ASPEKTY SPOŁECZNE
  • Równość szans, niedyskryminacja i integracja
  • Zarządzanie talentami
  • Zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności

ESG Overview Governance

ZARZĄDZANIE
  • Etyka i zgodność z przepisami
  • Bezpieczeństwo i prywatność danych
  • Zarządzanie w ramach ESG

Nasz wpływ: ES(D)G

Posłuchaj Rodrigo Fernandesa, odpowiedzialnego za działania w zakresie ESDG w firmie Bentley, opowiadającego o realizacji celów zrównoważonego rozwoju i dzielącego się swoją wizją na temat tego, jak społeczność zajmująca się infrastrukturą przyczynia się do postępu w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Rozwijanie zrównoważonej infrastruktury

28 mln

inżynierów infrastruktury

Według firmy analitycznej Cambashi, na świecie jest 28 milionów inżynierów pracujących nad infrastrukturą w zakresie budownictwa lądowego i geotechniki. Każdego dnia rozwijają infrastrukturę i poprawiają jakość naszego życia.


Infrastructure Engineers

3 bln USD

w postaci rocznych inwestycji w infrastrukturę

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacuje, że aby osiągnąć cele ONZ w zakresie klimatu i rozwoju, każdego roku konieczne są dodatkowe inwestycje w infrastrukturę o wartości do 3 bilionów dolarów.
Annual Infrastructure Investment

17

Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to globalne wezwanie do działania, "wspólny plan na rzecz pokoju i dobrobytu ludzi i planety, teraz i w przyszłości". Zrównoważona i odporna infrastruktura to podstawowy i zasadniczy element przyczyniający się do osiągnięcia tych zamierzeń. Nasza wiedza w zakresie infrastruktury stanowi nasz największy wkład w zrównoważony rozwój. Będziemy relacjonować, w jaki sposób nasi użytkownicy wykorzystują naszą technologię w celu osiągnięcia postępu w realizacji tych celów.
Sustainable Development Goals

CLEAN ENERGY TRANSITION
PRZEJŚCIE NA CZYSTĄ ENERGIĘ

Power Generation Engineering and Services Company

Budowa jednej z największych elektrowni słonecznych na świecie

CLIMATE ACTION & RESILENCE
DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU I ODPORNOŚĆ NA ZMIANY KLIMATYCZNE

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd.

Określenie sposobu zapobiegania powodziom na obszarze miejskim

HEALTHY COMMUNITIES
ZDROWE SPOŁECZNOŚCI

Okręg zarządzania jakością powietrza – Bay Area

Poprawa jakości powietrza i zdrowia w dużym amerykańskim mieście

LAND & WATER RESOURCES
ZASOBY LĄDOWE I WODNE

Advisian

Zapewnienie czystej wody 750 000 uchodźcom

Katalog Infrastructure Yearbook YII 2021 

Infrastructure Yearbook

Co roku nasz katalog Infrastructure Yearbook przedstawia najbardziej godne uwagi projekty infrastrukturalne z całego świata. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przejrzyj najnowsze wydanie tej publikacji w wersji cyfrowej lub zamów fizyczny egzemplarz.

Zapoznaj się z katalogiem Infrastructure Yearbook