Going Digital w miastach


Wykorzystanie cyfrowych bliźniaków od koncepcji po eksploatację

Przyspiesz tempo i zwiększ możliwości dzięki cyfrowym bliźniakom

Cyfrowe bliźniaki na nowo zdefiniują sposób planowania infrastruktury miejskiej i zarządzania nią, a także sposób współpracy z właścicielami majątku trwałego i budynków, agencjami rządowymi, deweloperami i ogółem społeczeństwa. Wyobraź sobie, w jaki sposób cyfrowe bliźniaki mogą pomóc Ci skutecznie planować i wizualizować w skali zespołu budynków i miasta, optymalizować mobilność tłumu i transportu, opracowywać strategię przeciwpowodziową, zarządzać projektami robót publicznych i wspierać to wszystko, co robisz, aby zapewnić swoim mieszkańcom wysoką jakość życia.


Lejek

Zwiększ wydajność dzięki wielobranżowym procesom pracy w działach miejskich i ekosystemie inżynierskim.

Integracja

Wspomóż łańcuchy dostaw inżynierów i deweloperów, aby osiągnąć cele projektu i współpracować z miastami oraz ogółem społeczeństwa.

Wydajność

Popraw wydajność i odporność majątku trwałego dzięki decyzjom opartym na danych, analizie predykcyjnej i symulacji.

Rząd Malezji

Miasto Helsinki

Helsinki chcą zostać najbardziej funkcjonalnym miastem na świecie, co wymaga skupienia się na rozwoju cyfrowym dzięki cyfrowym bliźniakom.

Więcej informacji
Aecom

Chengdu

Cyfrowe bliźniaki w skali miasta pomagają firmie projektowej wspierać duże, wielobranżowe projekty dróg i poprawy infrastruktury.

Więcej informacji
Illinois

Kalasatama

Cyfrowy bliźniak w skali miasta przyspiesza planowanie i zaangażowanie interesariuszy projektu oraz wspiera innowacje dzięki SmartKalasatama Lab.

Więcej informacji
Cities Cities Cities

Najnowsze badanie dotyczące 167 miast na sześciu kontynentach pokazuje, w jaki sposób konwergencja inteligentnych miast i zrównoważony rozwój wpływają na wzrost koniunktury. Przeczytaj, jak miasta zmieniają się w celu sprostania nowym wyzwaniom i zapewnienia swoim mieszkańcom dobrobytu. Żeby zrealizować te ambicje szybciej i w bardziej opłacalny sposób, władze koncentrują się zarówno na celach zrównoważonego rozwoju, jak i na inicjatywach inteligentnych miast. Już dziś pobierz bezpłatny raport. .