Poprawa wydajności i odporności
w miastach


Poprawa wydajności w celu zapewnienia niezawodnej i odpornej infrastruktury dla mieszkańców


Łącz informacje cyfrowe między wydziałami miasta i przez cały cykl życia majątku trwałego miasta. Współpracuj z innymi właścicielami majątku trwałego i budynków, agencjami rządowymi i mieszkańcami, aby wizualizować i przekazywać planowanie urbanistyczne i projekty, tworzyć i przekazywać strategie dotyczące odporności oraz wspierać inicjatywy inteligentnego miasta.

Okrąg

Modelowanie rzeczywistości dla eksploatacji

ContextCapture i Orbit zapewniają cyfrowy kontekst 4D dla cyfrowych bliźniaków w skali zespołów budynków i miasta w celu kontroli i konserwacji majątku trwałego, planowania i modelowania odporności.

Okrąg

GIS 2D i 3D 

OpenCities Map zapewnia edycję, analizę i zarządzanie GIS 2D i 3D do inteligentnego modelowania semantycznego w skali miasta.

Okrąg

Planowanie urbanistyczne w skali miasta

OpenCities Planner zapewnia oparte na chmurze środowisko do wizualizacji i przekazywania projektów i planów w skali terenu, zespołu budynków lub miasta.

Okrąg

Modelowanie i symulacja odporności

OpenFlows FLOODwspiera modelowanie i symulację odporności na powódź w mieście, zapewniając kompleksowe i przydatne informacje do oszacowania i ograniczania ryzyka powodziowego.

Okrąg

Analityka mobilności cyfrowej 

CUBE i Streetlytics zapewniają predykcyjne modelowanie transportu w celu projektowania, testowania i optymalizacji bezpiecznych, wydajnych i zrównoważonych systemów mobilności.

Okrąg

Symulacja ruchu pieszych

LEGION wspiera symulację poprawy liczby odwiedzin, wskazywania trasy, zarządzania tłumem oraz bezpieczeństwa/ochrony, pomagając architektom, właścicielom budynków i miastom zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni.

Okrąg

Projektowanie i analiza budynków

OpenBuildings zapewnia otwarte środowisko modelowania do projektowania i analizy budynków, obiektów i kampusów, w tym wydajności energetycznej i symulacji ruchu pieszych. 

Okrąg

Operacje systemu wodociągowego

OpenFlows pomaga dokładnie odzwierciedlać i symulować bieżące warunki i wydajność, w tym ciśnienie, awarię pompy, pożar, wyciek, przydział energii, jakość wody oraz zarządzanie zapotrzebowaniem/przepustowością systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

image image image