Wyższa wydajność i
wielobranżowe procesy pracy
dla miast


Usprawnij współpracę we wszystkich pracach projektowych i budowlanych w skali zespołu budynków lub miasta


Miasta, zespoły budynków i ekosystemy — właściciele majątku trwałego, agencje rządowe oraz architekci, inżynierowie i firmy budowlane — wszyscy korzystają z ulepszonej współpracy. Otwarte rozwiązania firmy Bentley są standardem projektowania, który pomaga wszystkim współpracować w różnych branżach, formatach plików i rozproszonych zespołach. Dzięki ścisłej współpracy każdy może uzyskiwać i przekazywać informacje o projekcie, optymalizować projekty i łagodzić problemy, które mogą mieć wpływ na mieszkańców i firmy.

Okrąg

Projekty modelowania rzeczywistości

ContextCapture i Orbit zapewniają cyfrowy kontekst świata rzeczywistego w trakcie trwania projektów, umożliwiając niezbędne aktualizacje dla wszystkich interesariuszy projektu, w tym dla miasta.

Okrąg

Projektowanie i analiza systemu wodociągowego

OpenFlows obsługuje modelowanie numeryczne w celu optymalizacji istniejących sieci i projektowania nowych lub rozbudowanych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Okrąg

Projektowanie i analiza dróg

OpenRoads zapewnia otwarte środowisko modelowania do projektowania i analizy sieci drogowych i projektowania infrastruktury podziemnej.

Okrąg

Projektowanie sieci kolejowych

OpenRail zapewnia kompleksowe projektowanie torów, stacji, placów i sieci trakcyjnych w celu wsparcia wszystkich etapów projektowania kolei, od koncepcji, przez budowę, po utrzymanie i eksploatację.

Okrąg

Projektowanie i analiza geotechniczna

OpenGround zapewnia kompleksowe rozwiązanie do gromadzenia, zarządzania, raportowania, wizualizacji, analizy i dostępu do danych geotechnicznych.

Okrąg

Kompleksowe projektowanie zagospodarowania przestrzennego

OpenSite poprawia procesy pracy dotyczące zagospodarowania w geotechnicznej infrastrukturze podziemnej, drenażu wód opadowych, modelowaniu terenu, tworzeniu szczegółowych rysunków i wizualizacji.

Okrąg

Projektowanie budynków i analiza energetyczna

OpenBuildings pomaga zintegrować architektów, inżynierów elektrycznych, mechanicznych i konstrukcyjnych, aby z powodzeniem projektować, analizować, budować i zarządzać budynkami wszystkich typów i wielkości.

Okrąg

Optymalizacja mobilności

OpenBuildings Designer i LEGION wspierają projektowanie i symulację budynków, stacji tranzytowych, centrów handlowych i kampusów w celu zwiększenia liczby odwiedzin, lepszego wskazywania trasy, zarządzania tłumem oraz zwiększenia bezpieczeństwa/ochrony, pomagając architektom, właścicielom budynków i miastom zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni.

Okrąg

Wizualizacja projektu

LumenRT generuje przyciągające uwagę wizualizacje w czasie rzeczywistym dla interesariuszy, pomagając wszystkim poznać i udostępnić założenia projektowe.

image image image