Miasto Helsinki

Going Digital z firmą Bentley

Helsinki wykorzystują aplikacje Bentley do obsługi swojego modelu Helsinki 3D+, wykorzystując połączenie skanowania laserowego i fotogrametrii ukośnej do modelowania powierzchni i terenu w celu uzyskania modelu siatki rzeczywistości 3D dla całego miasta.

Jaki wynik uzyskano?

  • Helsinki 3D+ to podstawa cyfrowego bliźniaka z siatką rzeczywistości i modelami semantycznymi całego miasta. Przeczytaj przykład projektu
  • Miasto używa ContextCapture do ciągłego rejestrowania i przetwarzania aktualizacji modelu siatki rzeczywistości.
  • Dzięki polityce otwartych danych w Helsinkach, model Helsinki 3D+ obsługuje wiele przypadków praktycznych, w tym analizę wykorzystania energii słonecznej, przeprowadzanie ocen skutków powodzi i wykonywanie obliczeń hałasu, a także umożliwia zewnętrznym deweloperom i uniwersytetom dostęp do danych i wykorzystanie ich do dodatkowych projektów.
  • Helsinki 3D+ i OpenCities Planner stanowią podstawę cyfrowego bliźniaka w Kalasatama – usprawniają planowanie i zaangażowanie między miastem, mieszkańcami i innymi organizacjami zewnętrznymi. Zobacz tę historię
Safuani Abdul Hamid

„Pomagamy w tworzeniu lepszego życia obywateli dzięki dyskusjom opartym na wiedzy i podejmowaniu decyzji na podstawie tych danych”.

Jarmo Suomisto, architekt

Kierownik projektu, Helsinki 3D+,
City Executive Office, miasto Helsinki

Jakich produktów użyto?

Stub_City_gradient

ContextCapture

Oprogramowanie do modelowania rzeczywistości

LumenRT

Oprogramowanie do modelowania i wizualizacji

Stub_City_gradient

OpenCities Map

Oprogramowanie do mapowania i GIS

OpenCities Planner

Oprogramowanie do modelowania rzeczywistości 

Zapewnianie miastom wiarygodnych informacji dzięki cyfrowym bliźniakom


Strzałka

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Bentley dla miast

image image image