Wyższa wydajność dzięki
wielobranżowym procesom pracy
w transporcie kolejowym


Ulepsz projekty, podnieś jakość i produktywność, unikaj przekroczenia czasu i kosztów oraz zapewnij odpowiednią konstrukcję za pierwszym razem


Rozwiązanie OpenRail firmy Bentley cieszy się zaufaniem właścicieli kolei i ich łańcuchów dostaw na całym świecie. Zwiększ efektywność swoich zespołów wielobranżowych w zakresie projektowania, inżynierii i analizy torów, konstrukcji lądowych, mostów, stacji i powiązanej infrastruktury. Zautomatyzuj standardy branżowe i najlepsze praktyki potrzebne do realizacji projektów kapitałowych, bieżącej konserwacji i rozbudowy sieci, niezależnie od skali i stopnia złożoności.

image image image